JSME NEJVĚTŠÍ SKUPINA EVENTOVÝCH PROFESIONÁLŮ NA JEDNOM MÍSTĚ

JSME ČESKÁ EVENTOVÁ ASOCIACE

Česká eventová asociace je profesní organizace eventových agentur a dodavatelů služeb. Mezi hlavní cíle patří budování povědomí eventového marketingu a profesionalizace služeb.

Skrz naše aktivity inspirujeme a šíříme kreativní projekty. Vzděláváme zadavatele
i odbornou veřejnost. Propojujeme zástupce z různých oblastí našeho odvětví. Hledáme společná řešení na lepší podmínky v našem podnikání.

Naším cílem je, aby eventy byly významnou a přirozenou součástí každého marketingového plánu.

HLAVNÍ AKTIVITY ASOCIACE

BUDUJEME KOMUNITU EVENTOVÝCH PROFESIONÁLŮ

SPOLEČNĚ PROFESIONALIZUJEME EVENTOVÝ OBOR

PROSAZUJEME JEDNOTNÉ ZÁJMY U INSTITUCÍ A STÁTNÍCH ORGÁNŮ

POŘÁDÁME NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÝROČNÍ CENY O NEJLEPŠÍ EVENTY

SPOLUPRACUJEME S MEZINÁRODNÍMI ASOCIACEMI A PARTNERY

POVAŽUJEME ZA NEZBYTNÉ SBÍRAT A SDÍLET OBOROVÁ DATA

VYTVOŘILI JSME UNIKÁTNÍ SPOLUPRÁCI S VYSOKÝMI ŠKOLAMI

POŘÁDÁME TEMATICKÉ WORKSHOPY A MEETINGY PROFESNÍCH SKUPIN

ČLENŮ

PARTNEŘI

ROČNÍKŮ SOUTĚŽE

SETKÁNÍ SKUPIN

ČLENOVÉ A PARTNEŘI

SPOLUPRÁCE ČEA