PROČ TU JSME?

Již sedmým rokem aktivně napomáháme růstu eventového oboru a rozvoji profesionálních standardů. Chceme docílit toho, aby eventy byly součástí každého marketingového plánu.

VEDENÍ ASOCIACE

Českou eventovou asociaci vede 5členný výkonný výbor, který si volí členové asociace. Vedení tvoří nejvyšší zástupci společností, které patří k nejvýznamnějším na eventovém trhu.

VÍT ROZEHNAL

předseda

V oboru pořádání akcí se Vít Rozehnal pohybuje přes 20 let. Je ředitelem společnosti Event Selection, která dodává pečlivě vybrané a vyzkoušené profesionální vybavení exkluzivních značek pro všechny typy eventů.

KOMPETENCE V ČEA: vedení asociace, certifikace, soutěž Výroční ceny, akvizice členů a partnerů

jan kubinec

místopředseda

V eventovém průmyslu aktivně působí Jan Kubinec téměř 20 let. Většinu času trávil na straně zadavatelů, kde řídil např. portfolio značek Plzeňského Prazdroje. Poslední léta pracuje jako výkonný ředitel na straně dodavatele v AV MEDIA EVENTS.

KOMPETENCE V ČEA: spolupráce se vzdělávacími institucemi, výzkum, akvizice členů a partnerů

NORBERT PÝCHA

místopředseda

Norbert Pýcha má za sebou více jak 20 let zkušeností v oblasti event managementu a jeho profesní kariéra je téměř výhradně spjata s agenturou Event Arena, kterou spoluzaložil v roce 2000 a kterou spoluvlastní. Hlavní náplní jeho práce je vedení společnosti, HR management, supervize akcí a projektů a komunikace s klienty.

KOMPETENCE V ČEA: workshopy, finance, akvizice členů a partnerů

SIDON SCHLEHR

člen výkonného výboru

Sidon Schlehr je prokuristou společnosti Tüchler, která působí v oblasti eventů, divadla, kultury a výstavnictví již téměř 60 let. Jeho hlavní náplní je vedení společnosti, komunikace s klienty, inovace produktů a kreativní tvorba nových technických řešení pro potřeby daného segmentu. Věnuje se také vzdělávání dalších generací scénických a scénografických odborníků.

KOMPETENCE V ČEA: Skupina Profesní kodex, akvizice nových členů a partnerů

DAVID BOROVKA

člen výkonného výboru

David Borovka je zakladatelem rodinné firmy Borovka event, kde působí na pozici CEO a zároveň jako technický garant. Aktivně se podílí na přípravách a realizacích eventů v České republice i zahraničí. V roce 2020 založil sesterskou společnost Borovka facility, která jako jedna z prvních v České republice začala vyrábět a distribuovat dezinfekční stojany.

KOMPETENCE V ČEA: Skupina Vzdělávání, akvizice nových členů a partnerů

ČLENŮ

PARTNEŘI

ROČNÍKŮ SOUTĚŽE

SETKÁNÍ SKUPIN

ČLENOVÉ

PARTNEŘI