přidejte se k nám!

Věříme, že v komunitě je síla. Čím silnější a větší budeme, tím profesionálněji a rychleji poroste povědomí a kvalita českého eventového marketingu.

VĚTŠÍ SKUPINA, SILNĚJŠÍ HLAS

Skrz naše aktivity inspirujeme, šíříme kreativní projekty. Vzděláváme zadavatele i odbornou veřejnost. Propojujeme zástupce z různých oblastí našeho odvětví. Hledáme společná řešení pro lepší podmínky
v našem podnikání. Chceme dosáhnout toho, aby eventy byly významnou a přirozenou součástí každého marketingového mixu.

ČLENŮ

PARTNEŘI

ROČNÍKŮ SOUTĚŽE

SETKÁNÍ SKUPIN

JAKÉ JSOU VÝHODY ČLENSTVÍ?

 Pokud je vám svět eventů blízký, chcete být součástí budování kvality a povědomí našeho oboru, rádi vás mezi sebou přivítáme. Budete u zdroje nejaktuálnějších informací, inspirace a originálních projektů. Společnými diskuzemi nad specifickými tématy, setkáváním profesních skupin a dalších aktivit ČEA již sedmým rokem pracujeme na růstu a profesionalizaci našeho oboru, a to nejenom v ČR, ale i Evropě.

ČERPÁTE INSPIRACI A INSPIRUJETE OSTATNÍ PROFESIONÁLY

podílíte se na profesionalizaci eventového oboru

ZÍSKÁVÁTE PODPORU A DISKUTUJETE VLASTNÍ TÉMATA

PROSAZUJETE OBOROVÉ ZÁJMY V OBLASTI LEGISLATIVY A REGULACÍ

ZÍSKÁVÁTE VÝHODNĚJŠÍ PODMÍNKY A POZVÁNKY NA AKCE

VYUŽÍVÁTE NAŠE PLATFORMY PRO PREZENTACI VAŠÍ SPOLEČNOSTI

STANETE SE ČLENEM HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR

člen

Řádným členem může být právnická nebo fyzická osoba s místem registrace k podnikání v České republice, která profesionálně poskytuje služby v oblasti event marketingu, např. eventové agentury, AV a technologické agentury, hostesingové agentury, eventové lokace, hotely, pronajímatelé eventového vybavení a další.

PARTNER

Partnerem (přidruženým členem) může být právnická nebo fyzická osoba nenaplňující kvalifikační předpoklady pro řádného člena. Jedná se např. o koncové objednatele služeb v oblasti event marketingu, dále právnické nebo fyzické osoby bez místa registrace k podnikání v České republice.

VSTUP DO ČEA VE TŘECH KROCÍCH

1

Seznamte se s dokumenty ke vstupu do ČEA a přečtete si informace k poplatkům. Vše najdete níže. Pokud máte doplňující dotazy, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit.

2

Stáhněte si přihlášku a důkladně ji vyplňte. Údaje a podpis v přihlášce je třeba mít od jednatele nebo statutárního zástupce společnosti, příp. zmocněnce.

3

Zašlete nám vyplněnou Přihlášku člena na marketa.chacaturov@c-e-a.cz. Brzy se ozveme a provedeme vás dalšími kroky k přijímacímu procesu. Těšíme se na vás!

STANOVY ASOCIACE

KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

ETICKÝ KODEX ASOCIACE

PŘIHLÁŠKA ČLENA

PŘIHLÁŠKA PARTNERA

ČLENSKÉ POPLATKY

Přijetí řádného člena je podmíněno úhradou vstupního poplatku ve výši 10 000 Kč a také ročního členského příspěvku 30 000 Kč, který nepodléhá DPH.

Partner (přidružený člen) je pro vstup do asociace povinnen uhradit pouze členský příspěvek ve výši 18 000 Kč. Příspěvek podléhá DPH.