19. května 2024

Zapojte se do unikátního projektu #MAPOVÁNÍ eventového průmyslu!

JAK?
Vyplňte krátký dotazník a přesdílejte do všech svých sociálních bublin.
Pojďme si projekt blíže představit.

Kdo se může zapojit?
Každý, kdo se svou podnikatelskou činností podílí na organizaci či produkci a plánování hromadných akcí, a to jak kulturních, sportovních, obchodních, ale také marketingových, společenských aj. Je jedno, zda se jedná o nadnárodní firmu, středního či menšího podnikatele, nebo OSVČ.

Co je cílem?
Cílem #mapování je identifikovat co nejvíce podnikatelů, které eventová #produkce živí a zmapovat ekonomické a sociální přínosy celého eventového oboru.

Nasbíraná data pomohou získat reálný obraz o tom, jak EVENTOVÝ OBOR v ČR funguje, jak je konkurenceschopný ve srovnání například s Německem a jak významným zaměstnavatelem v ČR je.

Získané informace nám umožní hlubší diskusi na různá témata – spolupráce s městy a složkami IZS na pořádání akcí v konkrétních lokalitách, či rozvoji potřebné infrastruktury (ubytovací kapacita, příjezdové trasy, venues a další vybavenost), s resorty na téma transparentní a efektivní podpory akcí, se školami v přípravě kvalifikovaného personálu a další.

Krátký dotazník můžete pohodlně vyplnit po načtení QR kódu, nebo na webu ČEA, kde najdete o projektu #mapovani podrobnější informace: https://c-e-a.cz/mapovani/

Společně máme jedinečnou šanci formovat budoucnost eventového oboru v naší zemi.

DĚKUJEME, že jste s námi.

SPOLEČNĚ DOSÁHNEME VÍC!
Tým ČEA