Členství

Proč se stát členem

Chceme vytvořit komunitu eventových profesionálů, kteří společně dokáží zvyšovat úroveň českého event marketingu. Aktivním hledáním cest pro vzdělávání zákazníků, zaměstnanců či dodavatelů. Prezentací a sdílením těch nejlepších eventů a zkušeností. Hledáním řešení pro bolesti našeho odvětví – od bezpečnostních standardů po transparentnost našeho podnikání. Pokud se chcete stát součástí této komunity, máte zájem o aktivní zapojení, či jen sdílet vaše zkušenosti, bude členství přínosné i pro vás.

8

zakládajících členů

132

let zkušeností v event marketingu

13 000

úspěšných eventů

40

plánovaných nových členů v horizontu 2 let

Podmínky členství

Členství v Asociaci je dobrovolné a má formu členství řádného. Asociace má neomezený počet členů a je otevřená.

Členem Asociace se může stát každá právnická osoba založená a existující podle českého práva, nebo fyzická osoba (OSVČ) podnikající na území České republiky v oblasti event marketingu, která souhlasí s účelem a cíli Asociace, jejími stanovami a Etickým kodexem a splní kvalifikační předpoklady pro členství, jsou-li vydány.

Členství v Asociaci je vázáno na povinnost zaplatit ve prospěch Asociace jednorázový členský vklad. Jednorázový členský vklad je splatný ke dni vzniku členství v Asociaci bezhotovostním převodem na účet Asociace. O vzniku členství v Asociaci rozhoduje Členská schůze jako nejvyšší orgán Asociace, a to na základě žádosti zájemce o členství v Asociaci.


Jak se stát členem

  1. vytiskněte přihlášku člena
  2. vyplňte potřebné údaje
  3. ručně podepiště všemi statutárními orgány
  4. pošlete naskenovanou přihlášku zpět na: info@c-e-a.cz

Na základě obdržené úplně a pravdivě vyplněné přihlášky, budete následně pozváni na nejbližší členskou schůzi asociace, na které žadatel prezentuje svou osobu (v rozsahu cca 3-5 minut), svou činnost, historii a důvody svého zájmu o členství v asociaci, aby členská schůze následně mohla rozhodovat o Vašem přijetí.

Platbami spojenými s členstvím v asociaci je jednak jednorázový členský vklad ve výši 10 000,- Kč, a dále pravidelný roční členský příspěvek. Ten se platí vždy za daný kalendářní rok, a to poměrně podle počtu měsíců trvání členství v daném roce. Pro rok 2018 je členský příspěvek stanoven ve výši 25 000,- Kč za celý rok.

Výši obou typů poplatků stanoví každoročně Členská rada ČEA.

Žádost o členství

Stáhnout žádost