16. 12. 2020

1. Kompenzační program COVID – Veletrhy, kongresy, eventy

Naposledy ČEA informovala, že tato – pro náš obor velmi důležitá státní pomoc je na dobré cestě a blíží se ke svému cíli. Aktuálně je však program pozastaven, důvody jsou dosud nejasné. Víme, že v programu došlo k zásadním změnám v parametrech a MPO poslední návrh, kterého jsme byli součástí neposlalo na vládu. Chceme vás ujistit, že boj o pomoc eventovému segmentu nevzdáváme a budeme bojovat o to, aby se program dokončil. 

O tom, že jednání ke kompenzačnímu programu neustalo svědčí i Tisková zpráva Hospodářské komory z 14. 12., kterou přikládáme na odkaze níže.


2. Eventový segment v kulturně kreativní sekci

Jako součást Hospodářské komory (HK) se pravidelně účastníme jednání v kulturně kreativní sekci. Jsme si vědomi, že eventový segment zde nemá své explicitní zařazení. A to také znamená, že nemáme vládního zástupce, který by řešil náš segment jako jasně definovaný obor a zabýval se našimi tématy a potížemi. A to potřebujeme změnit.

V pracovní skupině RESTART pracujeme na podkladech, který zdůvodní a obhájí existenci eventového průmyslu a jeho začlenění. Dalším úkolem skupiny je, aby v rámci připravovaných dotačních programů našla ty, kam eventy neodmyslitelně patří a měly by mít tak nárok na státní podporu. O dalších krocích vás budeme informovat.  


3. Jednání s radní hl. města Prahy

Prostřednictvím HK jsme se obrátili i na magistrát hlavního města Prahy, a to s konkrétními organizačními změnami, které by měly pomoci rychlejšímu rozběhu eventů. Hlavním bodem je rozšíření kompetencí jednoho z radních za celou oblast eventů. Radní pro oblast kultury a cestovního ruchu Hana Třeštíková nám přislíbila, že se bude touto problematikou zabývat a zkraje příštího roku by měla proběhnout schůzka na toto téma. Držte nám palce!


4. Eventy potřebují klasifikaci

Součástí dalších jednáních ČEA je také téma týkající se zařazení eventového oboru v administrativním registru podnikatelských činností – NACE. Eventový sektor zde doposud nemá jasnou klasifikaci jako mají ostatní podnikatelské činnosti, a i to je cílem České eventové asociace v následném období.


5. Petice pro evropský parlament

Stejně jako nemají eventy své zastoupení na národní úrovni, nemají je ani na úrovni evropské. Reprezentanti ČEA jsou v kontaktu s dalšími evropskými zeměmi, které řeší stejnou potíž. A společnými silami to chceme změnit.

Česká eventová asociace bude součástí pobaltské petice, která má jednak za úkol protlačit povědomí eventů jako samostatný eventový obor a zároveň získat kompetentního zástupce na úrovni evropského parlamentu. Informace, jak se do petice zapojit budou sdíleny v následujících týdnech.


6. Podpořte nás

Naše členská základna se minulý týden rozrostla o dva významné členy Blue Events a Party nábytek. Aktuálně sčítá 26 členů a 6 partnerů. Jsme rádi, že se nám i v této nelehké době daří posilovat svou pozici. Ale stále platí – abychom měli silnější hlas u vládních zástupců a dostatek finančních prostředků pro tvorbu aktivit, které mohou pomoci eventovému trhu, potřebujeme, aby nás bylo více.

Zvažte proto, prosím, vstup do České eventové asociace. Informace najdete na odkazech níže nebo kontaktujte tajemnici Markétu na marketa.chacaturov@c-e-a.cz.

Proč a jak se stát členem: https://www.c-e-a.cz/clenstvi/

Proč a jak se stát partnerem: https://www.c-e-a.cz/partnerstvi/