Výhody členství

ČERPÁTE INSPIRACI A INSPIRUJETE OSTATNÍ PROFESIONÁLY

Někdy prodáváme profesionalitu, dlouhodobé zkušenosti a know-how, jindy kreativitu a nápady. To, co nás posouvá vpřed je dialog a spolupráce s dalšími spolehlivými partnery. Někdy potřebujeme inspiraci, jindy se chceme sami podělit o své projekty. ČEA vytváří platformu pro všechny tyto potřeby.

podílíte se na profesionalizaci eventového oboru

Služby eventového oboru jsou jedinečné, šité na míru, vycházející z nespočtu realizovaných projektů. Občas nemusíme vnímat, že jiné služby jsou dál. Společnými diskuzemi, pravidelnými setkáními skupin tvoříme a prosazujeme profesní standardy, bojujeme proti amatérské konkurenci. Jako člen toho můžete být nedílnou součástí.

ZÍSKÁVÁTE PODPORU A DISKUTUJETE VLASTNÍ TÉMATA

Eventový obor je stále poměrně nový, je kreativní a nabitý emocemi. Ale také jako kterékoliv jiné podnikání nese s sebou i každodenní překážky. A naopak otevírá možnosti, jak dělat věci efektivněji a lépe. Každý z oboru řeší velmi často stejná témata, jen o tom neví. ČEA takové sdílení umožňuje.

PROSAZUJETE OBOROVÉ ZÁJMY V OBLASTI LEGISLATIVY A REGULACÍ

Pro zvyšování kvality eventového oboru potřebujeme prosazovat náměty i ve veřejném prostoru. Už jsme si vyzkoušeli, že individuální vyjednávání nemá vysoký efekt. Věříme, že v komunitě je síla. Společně prosadíme více.

ZÍSKÁVÁTE VÝHODNĚJŠÍ PODMÍNKY A POZVÁNÍ NA AKCE

V rámci skupiny členové navzájem sdílí pozvání na své nejvýznamnější akce s volnými vstupy, případně výhodnějšími podmínkami. Členové také využívají slevu za přihlášky do národní soutěže Výroční ceny ČEA, stejně tak na vstupenky na největší oborový festival Event Fest, jehož jsou Výroční ceny součástí.

VYUŽÍVÁTE NAŠE PLATFORMY PRO VAŠI PREZENTACI

Prezentace na webu či sociálních sítích, to je v dnešní době nezbytný standard každé společnosti. Využijte naše komunikační kanály na maximum, sdílejte s námi vaše úspěchy a my je budeme šířit dále. Oslovujeme ty, které to opravdu zajímá, eventové nadšence a profesionály z oboru. Nabízíme také vaši prezentaci v rámci spolupráce na našich workshopech a setkáních.

 

STANETE SE ČLENEM HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR

Česká eventová asociace je Začleněným společenstvem největšího podnikatelského sdružení Hospodářská komora ČR. Jako náš člen se automaticky stáváte i jejím řádným členem, poplatek jde z rozpočtu ČEA. Získáváte tak hodnotné informace z podnikatelské oblasti.

Týká se pouze řádného člena ČEA, nikoliv partnera (přidruženého člena).