2. 11. 2022

Poskytovatelé veřejných kulturních služeb bez zřizovatele budou mít zastropovány ceny energií stejně jako zřizované kulturní instituce. 

Tím, že bylo vyhověno požadavku Ministerstva kultury, budou mít i ti poskytovatelé veřejných kulturních služeb, kteří nemají zřizovatele (divadla, muzea, galerie a jiné kulturní instituce, provozovatelé filmových, hudebních či divadelních festivalů, hudební tělesa aj.) z hlediska zastropování cen elektřiny a plynu stejné podmínky, jako kulturní instituce zřizované státem, kraji a obcemi (příspěvkovým organizacím). 

Tisková zpráva Ministerstva kultury: 

https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/poskytovatele-verejnych-kulturnich-sluzeb-bez-zrizovatele-budou-mit-zastropovany-ceny-energii-stejne-jako-kulturni-instituce-zrizovane-statem-4-cs5011.html?fbclid=IwAR2lbWHI4lnXTfN6bHpeYhJFORyeh5ekgkJF_3sgBAbPlh-QY279G-0aNdA