Členská schůze ČEA odhlasovala nový výkonný výbor

13. členská schůze ČEA se konala 11. května 2023 v Kongresovém centru Praha.

Hlavním tématem byla volba nového výkonného výboru, kterému k 10. srpnu 2023 končí 3 leté funkční období. Předseda členské schůze vyzval přítomné členy ke kandidatuře. O pozici se přihlásili:

– Vít Rozehnal
– Norbert Pýcha
– David Borovka
– Jan Kubinec
– Sidon Schlehr
– Michal Vyhnálek


Všichni kandidáti do nového výkonného výboru nejprve poděkovali stávajícímu výboru za 3letou práci pro Českou eventovou asociaci. Následně členské schůzi osobní prezentací představili důvody své kandidatury.

Členskou schůzí byli jednomyslně schváleni ze stávajícího výkonného výboru Vít Rozehnal (Event Selection), Jan Kubinec (AV Media Events), Norbert Pýcha (Event Arena) a David Borovka (Borovka event).

Výkonný výbor nově doplní: pan Sidon Schlehr (Tüchler jevištní & textilní technika). Ten zaujme místo po Patriku Jedličkovi. Sidon Schlehr byl členskou schůzí zvolen pátým členem výkonného výboru, s počtem 14 hlasů. Nový výkonný výbor si na dalším zasedání zvolí svého středu zvolí předsedu a dva místopředsedy.


Rozpočet Asociace prezentoval místopředseda Norbert Pýcha. Závěrem byl odprezentován výsledek hospodaření ČEA za rok 2022, který skončil přebytkem ve výši 211 tis. Kč. Výsledek hospodaření ČEA za rok 2022 byl členskou schůzí jednomyslně přijat.


Předseda Vít Rozehnal představil aktivity ČEA do budoucích let. Na začátku konstatoval, že ČEA bude vpropagaci svých členů a partnerů pokračovat, propojovat je mezi sebou a získávat členy další. V letošním roce se chce ČEA zaměřit na aktivní spolupráci s Vysokými školami v rámci vzdělávání studentů v oblasti eventového oboru. Spolupráce se dotýká především realizace praktického vyučování ve školách. Zmínil také přípravovaný návrh na vytvoření strategie na certifikaci členů ČEA (profesního kodexu). Jejímž cílem je dosáhnout absolutní profesionalizace a nastolit všeobecně platný standard.

ČEA si klade za cíl obnovit v letošním roce pravidelná setkávání lidí z oboru.Hlavním cílem je nastavit témata a odpovědi na různé problematiky našeho odvětví, a ty pak diskutovat s ostatními profesionály na pravidelných setkáních.


Další členská schůze je plánována na podzim/zimu 2023, členové budou informováni dle podmínek
určených stanovami ČEA.