22. 12. 2020

Česká eventová asociace v kooperaci s Baltic Event Industry Club (BEIC) a dalšími evropskými asociacemi vyzývá eventovou komunitu k zapojení do petice pro Evropský parlament. Eventový průmysl volá po zástupci na evropské úrovni zodpovědném pro tento obor. Vláda – ani evropská, ale ani ta národní nevnímá eventy jako samostatný segment, nefiguruje v přehledu ekonomických činností NACE, nemá žádného představitele, na kterého se může obracet a který ho má chránit. A to potřebujeme změnit! 

JSME VÝZNAMNÉ, RYCHLE ROSTOUCÍ A EKONOMICKY VÝZNAMNÉ ODVĚTVÍ, PŘESTO STÁLE BEZ HLASU

Je zřejmé, že eventy jsou oborem s globálním rozsahem a ekonomickým přínosem, přesto v kontextu evropské politiky nemá eventový průmysl žádný hlas. A to navzdory tomu, že jde o 13. nejdůležitější odvětví planety, které stále významně roste a které v rámci Evropy zaměstnává bezmála 3 miliony lidí. 

Orgány, které se zabývají eventy a hromadnými společenskými akcemi, mají napříč evropskými státy rozličnou podobu: spadají pod ministerstvo kultury, cestovního ruchu, nebo dokonce zahraničních věcí. Taková nejednotnost je pro celé odvětví velmi nepříznivá. Znemožňuje hledání společných řešení, pomoci či budování efektivních nadnárodních strategií rozvoji. Celému průmyslu zcela chybí zmocněnci či ministři v jakékoli z evropských zemí.

PETICÍ CHCEME VYZVAT EU O ZŘÍZENÍ ZÁSTUPCE PRO NÁŠ SEGMENT
Žádáme ustavení autority, která by zodpovídala za celý eventový průmysl v Evropském parlamentu. Zařazení eventů a jeho představitelů do oficiální struktury evropské ekonomiky je nezbytné pro vedení produktivního dialogu i pro účinné akce pro ochranu a záchranu celého odvětví.¨


kroky pro zapojení do petice:

  1. Tvorba registrace na webu: https://www.europarl.europa.eu/petitions/cs/home – pravý horní roh „Zaregistrovat se
  2. Aktivace registrace přes zadaný email a přihlášení na webu – pravý horní roh „Přihlášení“
  3. Zadání označení petice N 0845/2020 přes vyhledávací okénko v pravém horním rohu
  4. Potvrzení vašeho hlasu

Detailní znění petice a další informace na webu: http://wearelive.pro/

Každý hlas pomůže eventovému segmentu zaujmout odpovídající postavení mezi ostatními obory, a tím lepší budoucnosti eventů.