13. 8. 2020

1.) ZFINALIZOVALI JSME NOCOVID 3.0 – doporučení pro pořádání kulturních a společenských akcí.

Tento soubor není nástrojem sporů, ale konstruktivním otevřeným přístupem k situaci, kterou už nechce zažít nejen eventový obor, ale ani celá společnost. Jedná se o doporučení v případě, že by se situace znovu zhoršila. Verzi Nocovid 3.0 najdete na webu www.nocovid.cz či v přílohách níže.

Zásadní rozdíl oproti předchozí verzi je rozdělení do 3 bezpečnostních úrovní: 

  1. úroveň je základním doporučením, které by mělo být aplikováno na většině akcích a prostorech.
  2. úroveň je výrazně zodpovědnější přístup k pořádání akcí, současně s sebou nese zvýšené náklady a nároky na organizaci. Cílí zejména na korporátní eventy.
  3. úroveň zahrnuje Nocovid 2.0 v plném rozsahu, tedy jedná se o nejvyšší možné bezpečnostní opatření. Nese s sebou vysoké náklady a organizační náročnost.

2.) PŘIPRAVUJEME DALŠÍ PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ Event MeetUP No. 4 na téma „Jak zadavatelé vidí budoucnost eventů?“

Workshop se uskuteční 7. září v business hubu Opero od 17:30. Detailní informace vč. toho, jak se registrovat obdržíte koncem srpna.

3.) NOVÉ SLOŽENÍ VÝKONNÉHO VÝBORU dnem 11. srpna 2020 odstartoval své 3leté funkční období.

Na červnové členské schůzi probíhala prezentace kandidátů do nového výkonného výboru. Ten si na srpnovém zasedání zvolil ze svého středu předsedu a dva místopředsedy, nové složení výkonného výboru ČEA:

  1. Vít Rozehnal – předseda asociace
  2. Jan Kubinec – místopředseda asociace
  3. Norbert Pýcha – místopředseda asociace
  4. Aleš Klemperer – člen výkonného výboru
  5. David Borovka – člen výkonného výboru

Místo předsedy asociace bude nově vykonávat Vít Rozehnal, který fungoval ve výkonném výboru od jeho vzniku na postu místopředsedy. Zaujme tak místo po Janu Kubincovi, který z pozice odchází z důvodu nutnosti věnovat se více řízení společnosti, ve které působí. Jan bude nyní v pozici místopředsedy asociace. Místopředsedou se stal také Norbert Pýcha, který vystřídá dosavadní místopředsedkyni Svetlanu Mečiarovou. Ta z výkonného výboru odchází, ale nadále zůstává aktivní členkou a bude se podílet na chodu asociace.

Přehled základních doporučení Nocovid 3.0

Přehled kompletních doporučení Nocovid 3.0