24. 2. 2021

Přečtěte si aktuální informace České eventové asociace k důležitým tématům pro náš obor:


1.     KOMPENZAČNÍ PROGRAMY

1.1   Program COVID – Veletrhy, kongresy, eventy

Po konzistentním tlaku na MPO se nám podařilo dostat se k přímému jednání s premiérem Andrejem Babišem a Karlem Havlíčkem, kde předseda Vít Rozehnal znovu apeloval na nutnost dokončit schválení tohoto programu. Následně byly vládou vyčleněny kompenzace ve výši 600 mil. Kč pro náš obor. Aktuálně pracujeme na připomínkování návrhu, následně MPO zašle znění programu ke schválení na evropskou komisi.

Velké poděkování patří našim členům a partnerům, kteří svou komunikací na vládní činitele zvýšili povědomí o potřebě se programu znovu věnovat.

1.2    Program COVID – Gastro – Uzavřené provozovny

Do tohoto programu je možné se přihlásit do 1. března do 16 hodin, detaily k podání najdete ZDE.

1.3    Nový univerzální program „COVID 21“

Na tiskové konferenci začátkem února Karel Havlíček představil nový univerzální program, který má za cíl zjednodušit dosavadní systém vyplácení podpor podnikatelům či zaměstnavatelům. Profesní organizace se vůči němu razantně ohradily, parametry programu považují za nepřijatelné.

Tisková zpráva Hospodářské komory ČR k programu ZDE.

Vyjádření prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy ZDE.


2.      ANKETA HK ČR – NEJPOSTIŽENEJŠÍ SEKTORY PODNIKÁNÍ

Vzhledem k tomu, že naše společenstvo patří krizí mezi neohroženější obory, byli naši členové vyzváni k účasti na průzkumu Hospodářské komory ČR.

Z výsledků za náš obor vyplývá, že délka dále udržet podnikání za stávajících podmínek je pro 28 % 1-3 měsíce, 50 % 3-6 měsíců a 22 % více než 6 měsíců. Přesně polovina respondentů eventového segmentu uvedla, že současné krizové programy jim pokrývají méně než 20 % celkových nákladů firmy.

Vyhodnocení ankety za monitorované obory a závěrečnou tiskovou zprávu HK ČR najdete v přílohách níže.


3.      ROZVOLŇOVÁNÍ

3.1    Vládní protiepidemiologický systém (PES)

Poslední verze protiepidemiologického systému, která byla před schválením již začátkem února, je zcela pozastavena. A to i s ohledem na to, že posun do stupně 4 je stále vzdálený. Nový parametr pro uvolňování je počet hospitalizovaných s nemocí Covid-19 (a také počet na JIP), který se dlouhodobě drží kolem 6 tis. Pro 4 stupeň platí snížení obsazených lůžek s Covid-19 pod 4 tis.

3.2     Seznam společností pro mobilní antigenní testování

Připravili jsme seznam společností, které jsou vybavením a personálem schopni zajistit testování na místě akce. Více informací v aktualitách ČEA ZDE, kontakty najdete také v přiložené v tabulce níže.

Na webu ČEA ZDE bude seznam průběžně aktualizován.

3.3     ČEA součástí iniciativy Cesta ven, kampaně na očkování proti Covidu

Agentury, dobrovolníci, Asociace komunikačních agentur, Asociace Public Relations a České eventové asociace se spojili, aby pomohli Česku vrátit se k normálnímu životu. Díky očkování. Více ke kampani ZDE.


4.    
RESTART EVENTOVÉHO TRHU

Hosty pracovní skupiny RESTART byli František Cipro (předseda představenstva Prague City Tourism) a Kristýna Drápalová (zástupkyně radní Hany Třeštíkové na MHMP). Diskutovali jsme příležitosti k rozvoji eventů, jakmile to situace dovolí. Zároveň hledáme cestu ke komplexnímu informačnímu systému, který nám umožní využívat co nejvíce a nejefektivněji veřejných prostranství, a to v souladu s podmínkami magistrátu pro ochranu města i jeho obyvatel.


5.    
VÝROČNÍ CENY ČEA 2021

Přípravy jsou v plném proudu, aktuálně revidujeme pravidla soutěže tak, aby co nejvíce reflektovaly minulý rok, který živým eventům nepřál. Předsednictví přijal Jan Binar, CEO McCann Prague a prezident AKA, který bude zastávat tuto funkci již potřetí. Soutěž vyhlásíme v první půlce března. 

Vyhodnocení ankety HK ČR krizí nejpostiženějších oborů

Závěrečná tisková zpráva k výsledkům ankety HK ČR

Seznam společností pro mobilní antigenní testování