7. 11. 2022

V rámci programu konference by měla být zahrnuta témata jako je směrnice EU o zájezdech, připravovaná EU legislativa ke krátkodobým pronájmům, expertní zpráva Cesta transformace pro cestovní ruch jako základ dlouhodobé strategie Evropská agenda pro cestovní ruch 2030 a informace o připravovaných závěrech Rady v této oblasti, ale i marketingová témata.

V rámci konference budou diskutována opatření a příklady dobré praxe, jak přispět k transformaci cestovního ruchu a jeho větší odolnost vůči vnějším vlivům. Mezi vystupujícími budou zástupci Evropské komise, odborníci ale i zástupci dalších institucí dle vybraného tématu jak z ČR, tak i ze zahraničí.
Konference bude doprovázena jednáním generálních ředitelů/vrchních ředitelů/náměstků ČS odpovědných za cestovní ruch, stejně jako setkáním představitelů národních turistických centrál.

V rámci části o tzv. PTD (Package Travel Directive – směrnice EU č. 2015/2302) bude reflektováno na dosavadní aplikaci směrnice, zejména s ohledem na problémy, které se vyskytly v době pandemie C19, zajišťovací mechanismy, ale pravděpodobně i na judikaturu SD EU.

Téma „short term rentals“ bude aktuální vzhledem k avizovanému zveřejnění návrhu nařízení EU. Očekávat lze jak příspěvky zástupce Evropské komise, tak i dalších odborníků, ale i diskusi k tomuto tématu.

K expertní zprávě Transition Pathway for Tourism vystoupí zástupce Evropské komise. Hlavní důraz bude kladen na dílčí okruhy jako je digitalizace provozu a služeb v cestovním ruchu či tzv. zelená dimenze cestovního ruchu a počítání uhlíkové stopy. S marketingovými tématy přispějí zástupci národních centrál cestovního ruchu.

Na konferenci vystoupí i místopředseda ČEA Jan Kubinec s tématem Eventový průmysl v ekosystému cestovního ruchu.

Termín konání: 15. 11. 2022 9:00 – 16. 11. 2022 17:00

Kde: Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4-Nusle

Program konference:  https://www.mmr.cz/getattachment/Microsites/PRES/Akce/Evropske-forum-cestovniho-ruchu-(1)/Pripojene-soubory/Predbezny-program/Program-akce-CZ-PRES-CR.pdf.aspx?lang=cs-CZ&ext=.pdf

Více info:  https://www.mmr.cz/cs/microsites/pres/akce/evropske-forum-cestovniho-ruchu-(1)