eventový průmysl

kdo patří do eventového průmyslu?

Patří do něj každý podnikatel (od OSVČ až po korporace), který se svou podnikatelskou činností přímo podílí na organizaci či produkci hromadných akcí. Tedy každý, kdo za takovouto činnost fakturuje, prodává lístky či jiným způsobem generuje své finanční příjmy.

Pro hotely, restaurace, přepravní společnosti a další níže uvedené se může jednat pouze o doplňkový příjem. Pokud je to však příjem pro podnikatele významný, pak je součástí eventového průmyslu.

TYPICKÁ ČÁST EVENTOVÉHO PRŮMYSLU

Bezpochyby do ní patří eventové, produkční a
full-marketingové agentury, organizátoři a pořadatelé hromadných akcí. Dále společnosti poskytující produkty, služby či jiná vybavení na eventy. Zejména se jedná o catering, AV techniku, nábytek a dekorace, personální a bezpečnostní či tiskařské služby a další.

Významnou část tvoří lokace, tedy eventové prostory všech rozměrů a druhu, od těch menších komorních sálů a klubů až po velké kongresové sály a multifunkční haly.

CESTOVÁNÍ A KULTURA

Eventový průmysl je úzce spjatý s cestováním a kulturou. Proto by v mapování neměly chybět ani ubytovací a stravovací zařízení, transportní společnosti, průvodcovské a překladatelské a další služby, související s organizací hromadných akcí.

Jedná-li se o profese z oblasti kultury, jsou to moderátoři, umělci, dramaturgové, režiséři, fotografové a mnoho dalších profesí.

A JEŠTĚ MNOHO DALŠÍHO

Galerie, divadla, golfové kluby, myslivecké spolky, zámky, městské části, politické strany a spousta jiných – ti všichni pořádají eventy, které jsou významnou součástí jejich příjmu.

KDO TEDY NEPATŘÍ DO EVENTOVÉHO PRŮMYSLU?

Řada firem investuje do sponzoringu akcí, kupuje lístky nebo zadává organizaci akce jiným společnostem, např. marketingové akce. Pro tyto firmy a jejich zaměstnance je eventový průmysl významným dodavatelem, ale není to zdroj jejich příjmů, tedy nepatří do eventového průmyslu, a tyto subjekty v projektu nemapujeme.

Mapování eventového průmyslu – Photo credit: Stanislav Milata