10. 1. 2023

12. členská schůze se tentokrát uskutečnila v showroomu společnosti Event Selection v Roztokách u Prahy.

Hlavními tématy bylo ohlédnutí se a zhodnocení roku 2022 a výhledy do roku nového. Byly stanoveny prioritní cíle a aktivity asociace pro rok 2023, jimiž jsou mimo jiné 6. ročník národní soutěže Výroční ceny 2023. V letošním roce se chce ČEA zaměřit na oživení akcí typu Event MeetUP (hledání vhodných témat).

Vysoká účast a nadšení členů posouvat eventový trh na vyšší úroveň vedla ke stanovení dalších dílčích úkolů, na kterých bude výkonný výbor ve spolupráci se zástupci předních agentur nadále pracovat.