4. 7. 2022

17. ročník soutěže Best Event Awards se koná 25. listopadu 2022 v Římě. Velké i malé akce mají stejné šance na výhru bez ohledu na rozpočet, přičemž hlavním kritériem hodnocení je kreativita, inovace a efektivita.

Bea World je otevřena společnostem z oboru komunikace a událostí se sídlem kdekoli na světě včetně eventových agentur, public relations, komunikace, propagace, reklamních a webových agentur, korporátních společností, veřejných orgánů, asociací, nevládních a neziskových organizací.

Členové poroty Bea World Jury jsou vybíráni z řad manažerů marketingu, komunikace, investorů do živé komunikace a vysokých představitelů asociací eventových agentur, kteří jsou partnery Bea World Festivalu. Porota uděluje všem vítězům mezinárodní uznání kvality. A kvalita v Bea World znamená kreativitu, inovaci, efektivitu, techniku, strategickou komunikaci. 

Přihlásit je možné všechny akce, které se konaly v termínu od 6. listopadu 2021 do 20. září 2022.

Harmonogram soutěže:

  •     Podávání žádostí: 20. června – 20. září 2022
  •     Uzávěrka přihlášek: 20. září 2022
  •     On-line zasedání poroty: 18. – 24. října 2022
  •     Vyhlášení shortlistu: 26. října 2022
  •     Živé prezentace akcí: 24. listopadu 2022
  •     Slavnostní vyhlášení vítězů: 25. listopadu 2022

 Přihlásit své nejlepší projekty můžete zde: https://beaworldfestival.com/enter-awards/

Čas na přihlášení svých projektů máte do 31. července 2022! Zapojte se do soutěže a připojte se k Bea World Festival Experience!