abychom mohli růst

KDO JSME?

Jsme profesionálové, kteří stojí za úspěchem hromadných akcí, ať už se jedná o konference, koncerty, veletrhy nebo festivaly. Realizujeme sportovní události, společenské, soukromé i firemní akce. Naše služby jsou obvykle z oblasti kreativních odvětví nebo cestovního ruchu.

Naše podnikání vytváří významnou hodnotu, která je součástí hrubého národního produktu. Ale neumíme určit, jak vysokou, protože Český statitický úřad (ČSÚ) zatím neumí naši činnost v klasifikacích identifikovat.

A NEJEN TO CHCEME ZMĚNIT!

Ministerstvo kultury ČR, přišlo s námětem zmapovat eventový průmysl jako nový obor kreativních odvětví

Naším cílem je zjistit základní charakteristiky našeho odvětví a vztahy mezi nimi. A následně zapracovat spolupráci s eventovým průmyslem do akčních plánů resortů a alokovat na rozvoj finanční prostředky tak, jak je to běžné u jiných odvětví.

CHCEME ROZVÍJET MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI

Po vzoru vyspělých ekonomik chceme do ČR přivážet více globálních akcí, které zvýší atraktivitu českých značek a přitáhnou mladé lidi ke sportu nebo je inspirují, ať už v oblasti vědecké činnosti či umělecké tvorby.

Potřebujeme zlepšovat podnikatelské prostředí eventového průmyslu tak, aby naši podnikatelé byli konkurenceschopní prosadit se proti svým kolegům ze zahraničí.

A PROTO POTŘEBUJEME ZÍSKAT RELEVATNÍ DATA O NAŠEM PODNIKÁNÍ

Bez kvalitních dat nemáme k dispozici žádnou věrohodnou informaci pro zástupce veřejné správy (politiky ani úředníky) pro jakoukoliv systémovou (finanční i nefinanční) podporu našeho podnikání.

BUDEME LÉPE PŘIPRAVENI PRO VYJEDNÁVÁNÍ

Nově přicházející regulace (v oblasti digitální bezpečnosti, pracovního práva, ochrany autorských práv, umělé inteligence a dalších) nezohledňují potřeby podnikatelů v eventovém průmyslu, a tedy tito nejsou součástí debat o zákonné úpravě těchto regulací.

PODPOŘÍME STABILITU A ROZVOJ PODNIKÁNÍ

Eventový průmysl je stále poměrně nový a formuje se. Podobná mapování probíhají v okolních zemích. Pokud nebudeme schopni sami sebe koordinovat, je pravděpodobné, že naše konkurenceschopnost, a tedy udržitelnost našich výdělků, bude ve střednědobém horizontu klesat.

Abychom tomu zabránili, potřebujeme vědět, kdo jsme, kolik nás je a kolik společnosti přinášíme. Z mnoha důvodů tato data v ČR dnes nemá nikdo k dispozici.

BUDEME MÍT JASNO V TOM, KDO NÁM POMŮŽE, KDYŽ SE NĚCO STANE

Všichni pamatujeme COVID, kdy nám stát zakázal podnikat. Ne všechny oblasti businessu, kultury či sportu byly zasaženy jako my. A návrat zpátky, našemu oboru kvůli nejistotám, trval nejdéle. Přírodní katastrofy, bezpečnostní situace nebo další události mohou do našeho podnikání kdykoliv opět vstoupit a většina z nás potřebuje vědět, na koho se obrátit.

Mapování eventového průmyslu – Photo credit: Stanislav Milata