20. listopadu 2023

14. členská schůze ČEA se konala 20. listopadu 2023 v Kongresovém centru Praha. Členská schůze ČEA odhlasovala nové stanovy, schválila revizi členských poplatků a přijala do svých řad nového člena společnost Výstaviště Praha, a.s..

Jedním z hlavních témat Členské schůze bylo přijetí návrhu úpravy stanov. Tato úprava byla Členskou schůzí jednomyslně přijata.

Předseda Vít Rozehnal zpětně zhodnotil 6. ročník Výročních cen ČEA a shrnul přítomným členům hlavní aktivity za uplynulý rok 2023. Zmínil nastartování aktivní spolupráce s Vysokými školami v rámci vzdělávání studentů v oblasti eventového oboru. Tato spolupráce se dotýká především realizace praktické výuky ve školách.

Člen Výkonného výboru a lídr skupiny Profesní kodex Sidon Schlehr seznámil přítomné s připravovaným návrhem k vytvoření bezpečného eventu, jehož cílem je profesionalizace eventového průmyslu ze strany agentur, ale zároveň je i vodítkem tvorby bezpečného eventu pro zadavatele. Cílem je přizpůsobit se zahraničním standardům. 

Místopředseda asociace Jan Kubinec apeloval na snahu o uznání eventového průmyslu a důležitost být u jednacího stolu, kdy se zásadně mění legislativa a možnost dávat varovné signály v okamžiku, kdy se to týká eventového oboru. Zdůraznil také důležitost součinnosti samospráv a statní správy.

Předseda Vít Rozehnal zmínil, že hlavní aktivitou v nadcházejícím roce bude konání 7. ročníku soutěže Výroční ceny ČEA 2024, jejímž produkčním partnerem je již druhým rokem přední eventová agentura EVENT ARENA s.r.o.. Výroční ceny 2024 se uskuteční v rámci největšího eventového festivalu v ČR a na Slovensku Event Fest, jehož cílem je užší propojování eventové komunity. Výroční ceny jsou jedním z hlavních aktivit České eventové asociace. Skrze ně chce organizace nejen ocenit nejlepší projekty, které se za uplynulý rok v České republice udály, ale zároveň zvyšovat povědomí o samotném eventovém průmyslu, komunikovat význam eventů a napomáhat jejich zařazení do marketingových plánů mezi ostatní tradiční marketingové aktivity zadavatelů.

Další členská schůze je plánována na jaro 2024, členové budou informováni dle podmínek určených stanovami ČEA.