O asociaci

Poslání asociace

Chceme aktivně napomáhat růstu a rozvoji profesionálních standardů na trhu služeb v oblasti event marketingu, aby tyto standardy dosahovaly evropské úrovně.

Výkonný výbor

Vít Rozehnalpředseda asociace

Telefon: 602 410 657
E-mail: vitek@eventselection.cz

Ředitel značky Event Selection, která dodává pečlivě vybraná a vyzkoušená řešení pro nejrůznější druhy kretivních eventů.

Kompetence v ČEA: vedení asociace, certifikace, Výroční ceny ČEA, akvizice členů a partnerů

Jan Kubinecmístopředseda asociace

Telefon: 725 261 451
E-mail: jan.kubinec@avmedia.cz

V eventovém průmyslu aktivně působí Jan Kubinec téměř 20 let. Většinu času trávil na straně zadavatelů, kde řídil např. portfolio značek Plzeňského Prazdroje. Poslední léta pracuje jako výkonný ředitel na straně dodavatele v AV MEDIA EVENTS.

Kompetence v ČEA: spolupráce se vzdělávacími institucemi, výzkum, akvizice členů a  partnerů

Norbert Pýchamístopředseda asociace

Telefon: 604 531 526
E-mail: norbert.pycha@eventarena.cz

Norbert Pýcha má za sebou více jak 20 let zkušeností v oblasti Event Managementu a jeho profesní kariéra je téměř výhradně spjata s agenturou Event Arena, kterou spoluzaložil v roce 2000 a kterou spoluvlastní. Hlavní náplní jeho práce je vedení společnosti, HR management, supervize akcí a projektů a komunikace s klienty.


Kompetence v ČEA: workshopy, akvizice členů a partnerů

Aleš Klempererčlen výkonného výboru

Telefon: 602 375 606
E-mail: ales.klemperer@mvp.cz

Aleš Klemperer je zakladatel komunikační agentury Rust, Klemperer a partner společnosti Boomerang Communication. Před dvěma lety nasměroval svou energii do eventového průmyslu ve skupině Permanent Gig, která řídí společnosti MVP events, NO BOX Catering a THE VENUE, provozující multifunkční sál DOX+. Jeho posláním je definovat event marketing jako klíčovou disciplínu marketingového mixu.

Kompetence v ČEA: komunikace, akvizice členů a partnerů

David Borovkačlen výkonného výboru

Telefon: 724 760 650
E-mail: david@borovka.cz

David Borovka je zakladatelem rodinné firmy Borovka event, kde působí na pozici CEO a zároveň jako technický garant. Aktivně se podílí na přípravách a realizacích eventů v České republice i zahraničí. V roce 2020 založil sesterskou společnost Borovka facility, která jako jedna z prvních v České republice začala vyrábět a distribuovat dezinfekční stojany.

Kompetence v ČEA: finance, akvizice nových členů a partnerů

Stanovy

České eventové asociace z.s. (ČEA)

Článek 1
Úvodní ustanovení

1) Spolek s názvem Česká eventová asociace z.s. (dále jen „Asociace“) je právnickou osobou založenou
v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2) Asociace je dobrovolným zájmovým spolkem právnických a fyzických osob, které vyvíjejí svou podnikatelskou
činnost v oblasti event marketingu a sales promotion na území České republiky.

Článek 2
Název a sídlo Asociace

1) Název Asociace je Česká eventová asociace z.s.

2) Sídlo Asociace se nachází v Praze.


Celé stanovy

Etický kodex

České eventové asociace z.s. (ČEA)

Česká eventová asociace (ČEA) (dále jen „asociace ČEA“) je spolek, který zastupuje zájmy eventových agentur a dodavatelů služeb v oblasti event marketingu a sales promotion působících v České republice.

Tento etický kodex vytvořila asociace ČEA za účelem zajištění vysokého etického standardu jednání všech, kteří se zabývají marketingovou činností v oblasti eventů v České republice. Etický kodex platí pro všechny členy asociace ČEA a týká se všech aspektů činnosti členů asociace ČEA v souvislosti s event marketingem, včetně dodávek služeb pro tuto činnost.

Členové asociace ČEA (dále jen „členové“) jsou si vědomi toho, že závazek dodržovat platné právní předpisy, profesní pravidla a etické standardy je nezbytnou podmínkou k dosažení cílů asociace ČEA a pilířem reputace a úspěšnosti oblasti event marketingu.

Cílem Etického kodexu (dále jen „Kodex“) je formulovat standardy, které by členové měli aplikovat ve své obchodní praxi. Nenahrazuje a není nadřazený zákonům České republiky, profesním pravidlům nebo jiným obchodním kodexům (včetně firemních kodexů), které mohou být pro členy závazné.


Celý etický kodex

Členové asociacePartneři asociace