O asociaci

Poslání asociace

Aktivně napomáháme růstu a rozvoji profesionálních standardů na trhu služeb v oblasti event marketingu, aby tyto standardy dosahovaly evropské úrovně.

Výkonný výbor

Pokud máte jakékoli dotazy ke spolupráci či fungování asociace, neváhejte se obrátit na členy výkonného výboru.

Vít Rozehnalpředseda asociace

Telefon: +420 602 410 657
E-mail: vitek@eventselection.cz

V oboru pořádání akcí se Vít Rozehnal pohybuje přes 20 let. Je ředitelem společnosti Event Selection, která dodává pečlivě vybrané a vyzkoušené profesionální vybavení exkluzivních značek pro všechny typy eventů.

Kompetence v ČEA: vedení asociace, certifikace, Výroční ceny ČEA, akvizice členů a partnerů

Jan Kubinecmístopředseda asociace

Telefon: +420 725 261 451
E-mail: jan.kubinec@avmedia.cz

V eventovém průmyslu aktivně působí Jan Kubinec téměř 20 let. Většinu času trávil na straně zadavatelů, kde řídil např. portfolio značek Plzeňského Prazdroje. Poslední léta pracuje jako výkonný ředitel na straně dodavatele v AV MEDIA EVENTS.

Kompetence v ČEA: spolupráce se vzdělávacími institucemi, výzkum, akvizice členů a  partnerů

Norbert Pýchamístopředseda asociace

Telefon: +420 604 531 526
E-mail: norbert.pycha@eventarena.cz

Norbert Pýcha má za sebou více jak 20 let zkušeností v oblasti event managementu a jeho profesní kariéra je téměř výhradně spjata s agenturou Event Arena, kterou spoluzaložil v roce 2000 a kterou spoluvlastní. Hlavní náplní jeho práce je vedení společnosti, HR management, supervize akcí a projektů a komunikace s klienty.

Kompetence v ČEA: workshopy, finance, akvizice členů a partnerů

Sidon Schlehrčlen výkonného výboru

Telefon: +420 603 146 131
E-mail: schlehr@tuchler.cz

Sidon Schlehr je prokuristou společnosti Tüchler, která působí v oblasti eventů, divadla, kultury a výstavnictví již téměř 60 let. Jeho hlavní náplní je vedení společnosti, komunikace s klienty, inovace produktů a kreativní tvorba nových technických řešení pro potřeby daného segmentu. Věnuje se také vzdělávání dalších generací scénických a scénografických odborníků.

Kompetence v ČEA: komunikace, akvizice nových členů a partnerů

David Borovkačlen výkonného výboru

Telefon: +420 724 760 650
E-mail: david@borovka.cz

David Borovka je zakladatelem rodinné firmy Borovka event, kde působí na pozici CEO a zároveň jako technický garant. Aktivně se podílí na přípravách a realizacích eventů v České republice i zahraničí. V roce 2020 založil sesterskou společnost Borovka facility, která jako jedna z prvních v České republice začala vyrábět a distribuovat dezinfekční stojany.

Kompetence v ČEA: akvizice nových členů a partnerů

Členové asociacePartneři asociace

Stanovy asociace

Úvodní ustanovení

Spolek s názvem Česká eventová asociace z.s. je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Asociace je dobrovolným zájmovým spolkem právnických a fyzických osob, které vyvíjejí svou podnikatelskou činnost v oblasti event marketingu a sales promotion na území České republiky.


Účel a cíle asociace

Základním účelem asociace je prosazování společných profesních zájmů eventových agentur, jejich dodavatelů a dalších osob poskytujících služby v oblasti event marketingu, vzájemná podpora a spolupráce členů při přípravě eventů, výstav, veletrhů, přehlídek a dalších akcí, a napomáhání růstu a rozvoji profesionálních a etických standardů v tomto oboru. Svou činností asociace aktivně napomáhá růstu a rozvoji profesionálních standardů na trhu služeb v oblasti event marketingu a usiluje o to, aby tyto standardy dosahovaly evropské úrovně.


Celé stanovy

Etický kodex asociace

Česká eventová asociace je spolek, který zastupuje zájmy eventových agentur a dodavatelů služeb v oblasti event marketingu a sales promotion působících v České republice.

Tento etický kodex vytvořila asociace za účelem zajištění vysokého etického standardu jednání všech, kteří se zabývají marketingovou činností v oblasti eventů v České republice. Etický kodex platí pro všechny členy asociace a týká se všech aspektů činnosti členů asociace v souvislosti s event marketingem, včetně dodávek služeb pro tuto činnost.

Členové asociace jsou si vědomi toho, že závazek dodržovat platné právní předpisy, profesní pravidla a etické standardy je nezbytnou podmínkou k dosažení cílů asociace a pilířem reputace a úspěšnosti oblasti event marketingu.

Cílem Etického kodexu je formulovat standardy, které by členové měli aplikovat ve své obchodní praxi. Nenahrazuje a není nadřazený zákonům České republiky, profesním pravidlům nebo jiným obchodním kodexům (včetně firemních kodexů), které mohou být pro členy závazné.


Celý etický kodex