1D

2023 LEGO® REEMEA Conference

Soutěžící Event Arena
Klient LEGO Trading
Formát On-line

Účastníci nesoucí hlavní podíl na úspěšnosti eventu

Kateřina Horynová - Ředitelka agentury
Iva Tauwinkelová - Senior event manager
Lucie Slaninová - Event manager
Petr Mejsnar - Production director

Popis projektu

Jednalo se o 2 denní online konferenci - 2023 LEGO® REEMEA Sales & Marketing Conference (Střední,Východní Evropa, Rusko, Střední Východ a Afrika – celkem 16 zemí. Díky naší společné úspěšné realizaci konference v roce 2021 byla nastavena vysoká očekávání na straně klienta i účastníků. Naším cílem bylo tato očekávání naplnit nejen bezchybnou exekucí, ale také kreativním řešením, atraktivitou obsahu, využitím dostupných technologií a aktivním zapojením účastníků do tvorby obsahu konference včetně živého vysílání. Konference je klíčovým bodem v regionálním plánovacím cyklu. Behem této konference je celému týmu REEMEA představena obchodní strategie, její priority a nové portfolio na nadcházející obchodní období. Klientem stanovené cíle: Stmelit tým v náročném období covidu, kdyby byly přerušeny osobní kontakty. Předat obchodní a marketingové informace potřebné pro nadcházející obchodní období. Udržet pozornost po celé 2 dny online konference a také účastníky pobavit. Z hodnocení konference účastníky, které proběhlo po realizaci, je patrné, že se nám podařilo stanovené cíle naplnit. Rozsah hodnocení: 1* – 5* (5 = nejvyšší možné hodnocení) Obecně platí, že extrémně vysokého hodnocení dosáhly všechny definované cíle konference - celkové hodnocení bylo 4,72 bodu. V žebříčku konferencí konaných za poslední čtyři roky, získala tato online konference historicky nejvyšší skóre. Extrémně vysoké hodnocení získali obsahově-obchodní cíle konference. Obdobně vysoko byla hodnocena i organizační stránka konference. Všech tři stanovené cíle byly hodnoceny v rozmezí 4,66 – 4,89 z 5, což bylo vyšší hodnocení ve srovnání s předchozím rokem.

Počet oslovených eventem vs. reálně zúčastněných

250

Kreativita

Zadání ze strany klienta bylo opět připravit něčím ojedinělý online event, což byla po 2 letech v online opravdová výzva. Přišli jsem s nápadem natáčet celou online konferenci přímo v sídle společnosti LEGO v Praze - Praha je sídlem ce lého regionu REEMEA, office Lego Prague se tak stal "SRDCEM" celého vysílání konference. Připravili jsme 3 improvizovaná vysílácí studia, která jsme různě kombinovali, přiznaně přecházeli z jedno do druhého, abychom zachovali dynamiku celého vysílání. S konceptem vysílání se nám velmi hezky propojil samotný zastřešující koncept "BUILDING LEGO LOVE", který odrážel aktuální situaci v regionu REEMEA a zároveň sloužil jako motivace na další období – ocenit dosavadní práci, podpořit, motivovat, komunikovat novinky. Název BUILDING LEGO LOVE byl vybrán jako klíčové komunikační sdělení k vyjádření . Téma LEGO LOVE byl použit v online eventu v rozmanitých podobách. Základním grafickým prvkem vysílání bylo Lego srdce, které jsem měli nejen virtuální animované,ale i jako pevnou dekoraci přímo ve studiu. V tématu LOVE jsem připravili s jednotlivými státy předtočené video ankety na tato témata: 1."Define LOVE IN 3 words" 2. What do you LOVE to do? 3. What is the craziest think you did for LOVE?" se zaměstnanci, tato videa jsem použili jako střihové klipy ve vysílání. Opening celé konference byl připraven emotivní klip kde hlavní roli hrály děti, kterých jsme se ptali co je láska. Každý z účastníků obdržel před samotným vysíláním sadu "placek" pinů s s tématikou Lego love, tyto piny se objevovali i na fotografiích,které s námi sdíleli účastníci. Druhý den vysílání jsme uspořádali živě vysílanou společnou snídani kde hlavními hosty byly děti, se kterými vedlo CEO poutavý rozhovornápad s využitím officu jako vysílacích studií a celkove propojení s konceptem Building Lego LOVE Animované znělky vysílání dotvářely celkovou atmosféru vysílání. Pro design konferenční platformy jsme použili model reálné budovy LEGO® House – Home of BrickTM, který stojí v Billundu, v letošním roce jsme doplnili budovu o aktuální oslavu 90 let založení společnosti LEGO. Pro všech 270 zvaných účastníků jsme vytvořili unikátní pozvánkou, kterou jsme natáčeli již přímo v prostředí kanceláří - na event zval přímo CEO regionu REEMEA.

Náročnost a provedení

Nešlo o kopírování běžného eventu do digitálního světa. Místo toho jsme vytvořili autentické, dynamické prostředí, které účatníkům dávalo pocit, že jsou jeho aktivní součástí a sledují pohyb v prostoru, řečníky a obsah.Velkou výzvou bylo navázat na velmi úspěšnou loňskou konferenci, která měla skvělé interní hodnocení a byla na globální úrovni prezentovaná jako další vzorový tip online eventu. Chtěli jsme tedy účastníky opět překvapit a přiblížit se pocitu, že jsme v reálném prostředí a to jsem tentokát opravdu byli. Rozhodli jsme využít kanceláře LEGO v Praze - sídlo celého regionu REEMEA, prostory nabízí úžasné zákoutí a tak jsme interním spekarům vytvořili kreatovní místa pro své prezentace. Díky tomu mohli online diváci prozkoumat celý prostor kanceláře tím, že sledovali každého z nich jednotlivě. K tomu jsme potřebovali autentického moderátora, který nás provede prostorem od jednoho bodu k druhému za doprovodu pohyblivé kamery. Autentickým moderáotre se stala Andrea Faflíková, která se stala úžasným průvodcem celé konference. I v letošním roce jsem využili eventou online platformu EVENT PORTA, kde účastníci mohli komunikovat mezi sebou, s vrcholovým vedením a navíc si mohli vyzkoušet veškerý zobrazený obsah a prezentace. Dále jse s věnovali na platformě o olavě 90 let společnosti LEGA, Náročnost celého přenosu spočívala v atraktivní dramaturgii, kvalitním technickém odbavení celeho streamu a to včetně filmové kamerové techniky v prostorách klasickým kanceláří. Dálším důležitým aspektem bylo technologické zabezpečení vysílání do interní sítě.

Přínos (vliv na chování/vnímání)

Na základě průzkumu mezi účastníky byla událost mimořádně dobře přijata jak kvalitativně, tak kvantitativně. Dosažené celkové skóre bylo 4,72 z 5. V porovnání s posledními čtyřmi roky je toto historicky nejvyšší skóre (2021 - 4,67, 2020 - 4.49, 2019 - 4.51 a 2018 - 4.3). Extrémně vysoké hodnocení získaly dva obchodně obsahové cíle a hodnocení organizační stránky konference.

Období, ve kterém se projekt realizoval

23. - 26. 5. 2022

Doplňující informace

Nejlepší online event pro LEGO REEMEA region s využitím kanceláří sídla LEGO Reemea v ČR.

Rozpočet

do 1 mio

obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek