1D

ČSOB Inno Fair 2022

Soutěžící Event Arena & Československá obchodní banka
Klient Československá obchodní banka
Formát Klasický (živý)

Účastníci nesoucí hlavní podíl na úspěšnosti eventu

Kateřina Pavlíková - Innovation Manager, Surf Studio
Zdenka Plánková - Innovation Manager, Surf Studio
Tereza Řehůřková - Senior Event Manager
Petr Mejsnar - Production director
Anna Veselá - CEO
Matěj Suchánek - CTO

Popis projektu

Bylo to poprvé, kdy ČSOB uspořádala přehlídku všech inovačních projektů napříč celou bankovní skupinou. Veletrh byl určen pro zaměstnance všech dceřiných a sesterských společností skupiny. Sloužil jako přehlídka a zároveň interaktivní prezentace jednotlivých projektů / služeb banky. Zaměstnanci si tak vyzkoušeli „své vlastní“ služby tak, jak je využívají klienti. Zaměstnanci měli jedinečnou příležitost seznámit se inovativními projekty všech vývojových týmů skupiny ČSOB. Jako lokaci pro INNO FAIR zvolil klient podzemní garáže v Kampusu ČSOB. Jejich jedinečná industriální atmosféra byla skvělou kulisou pro audiovizuální prezentaci inovačních/digitálních projektů. Celý INNO FAIR byl rozdělen do 4 pavilonů a každý z pavilonů měl jiné ambientní osvětlení. Celkem bylo v pavilonech připraveno 16 interaktivních expozic poháněných digitální technologií. 17. expozice KATE For Employees byla naopak záměrně analogová a formou stolní karetní hry prezentovala rozhodovací algoritmus digitální aplikace. Obsahovou část všech instalací připravovali sami vývojáři. Museli se tedy poprat s úkolem předvést digitální mnohovrstevné projekty do srozumitelné a zábavné prezentace pro své kolegy. Tým SPECTODA doplňoval jednotlivé expozice o světelně-vizuální prvky a propojil všechny pavilony do velké světelné show. ČSOB INNO FAIR navštívili i členové dozorčí rady mateřské společnosti KBC z Belgie a na jejich žádost byl veletrh o jeden den prodloužen, aby ho mohlo navštívit více Belgických kolegů.

Počet oslovených eventem vs. reálně zúčastněných

1950 osloveno, účast 600 osob (dáno zejména jejich vytížeností a pracovními povinnostmi během dne); počítalo se s WOM efektem mezi všemi zaměstnanci.

Kreativita

INNO FAIR propojil unikátním způsobem inovační projekty napříč bankovní skupinou ČSOB. INNO FAIR měl autorské vizuální ztvárnění, které bylo důkazem, že digitální technologie jsou i umělecký obor. INNO FAIR proměnil jindy chladné podzemní garáže v interaktivní výstavní galerii.

Náročnost a provedení

Náročnost produkce spočívala především v tom, že za každou expozici byl zodpovědný jiný vývojový tým v ČSOB a naším společným (EVENT ARENA, ČSOB, SPECTODA) úkolem bylo jejich koordinace. Na začátku jsme měli více jak 30 unikátních inovačních projektů, ze kterých jsme mohli vybrat jen 18, abychom připravili pro návštěvníky koncepčně jednotnou přehlídku inovací. Každý z projektů měl díky svému charakteru velmi specifické požadavky a my jsme je museli všechny sladit, abychom inovace odprezentovali v jednotné umělecké koncepci. Třetím vrcholem pomyslného trojúhelníku byla bezpečnost. Bezpečnost provozní v budově a garážích Kampusu ČSOB. Bezpečnost digitální, protože některé z projektů instalací byly velmi úzce propojeny se skutečnými bankovními službami. Na digitální bezpečnost dohlížel vývojový team ČSOB a demostrace "živých služeb" byly obsluhovány skrze profily čelnů vývojových týmů.

Přínos (vliv na chování/vnímání)

Návštěvníci odpovídali na otázku, zda se jím event líbil, oceňují jeho provedení a pomohl pochopit inovační projekty skupiny ČSOB. Na pětibodové škále (1 nejméně, 5 nejvíce) je výsledné hodnocení 4,52 bodů. Inno Fair představil vůbec poprvé na jednom místě inovace, na kterých pracují kolegové v rámci celé skupiny ČSOB. Dokázal, že můžeme bankovní témata prezentovat interaktivně, zážitkově, hravě, a navíc v netradičních prostorech budovy ČSOB Kampusu. Navíc se podařilo angažovat kolegy do kreativní přípravy, a tak byli zaujatí a nadšení možností ukázat ostatním výsledky své práce, pochlubit se a jejich energie se pak v den veletrhu přenášela i na účastníky. Navíc tento jedinečný event inspiroval ostatní kolegy, aby při pořádání dalších akcí v budoucnu zvažovali lokalitu, ČSOB Kampus je velmi rozmanitý, tj. nevyužívali jen standardní zasedací místnosti, ale s ohledem na akci nabídli jiné prostředí (např Inno Fair jsme umístili do garáží, protože ty nejzajímavější inovace vznikly právě v garážích.) a také způsob ztvárnění prezentace, aby bylo téma sděleno zajímavě pro účastníky. Zároveň jsme spolupracovali se Startupem, který prošel naším akceleračním programem Start it@ČSOB, tj. i našim kolegům jsme umožnili nahlédnout do startupové kultury a vzájemně se inspirovat. Velkou přidanou hodnotou celé akce bylo také to, že se kolegové dozvěděli, co se děje v jiných odděleních naší velké skupiny a následně organizovali mítinky, aby se dozvěděli detaily o jednotlivých projektech pro zvážení smart copy potenciálu. Kolegové byli hrdí, jaký event jsme dokázali připravit, což mělo velmi pozitivní vliv na jejich pracovní energii.

Období, ve kterém se projekt realizoval

21. 4. 2022

Doplňující informace

Rozpočet

do 5 mio

obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek