1B

New Dimension

Soutěžící Art4promotion
Klient Milan Král / Mercedes-Benz
Formát Klasický (živý)

Účastníci nesoucí hlavní podíl na úspěšnosti eventu

Rudolf Střítecký - Creative director, Show design, Stage design
Lenka Střítecká - Project manager
Lukáš Kapinus - Video, 3D artist, Lead Visual Scientist
Petra Rodková - Event manager
Martin Šlenc - Production

Popis projektu

Klienta jsme provedli celou realizací, od jeho první myšlenky, event uspořádat. Klient měl jasná očekávání, ale nedokázal si představit jak je naplnit, ani jak akci realizovat. Od samého začátku jsme klientovi pomohli utřídit myšlenky, najít ideu, hlavní cíle eventu a víru v úspěšnost akce, kterou považoval za nejvýznamnější v jejich dosavadní historii. Přišli jsme s myšlenkou, jak akci pojmout, aby respektovala jaká jsou firma, jací jsou lidé, jak chtějí, aby je zákazníci vnímali a bylo to opravdové. Vyšli jsme z potřeb a z na-vnímání klienta, tak abychom co nejefektivněji využili vynaložené prostředky a přirozeně na maximum vytěžili potenciál akce. Po stanovení hlavních cílů jsme vytvořili kreativní koncept s nosným tématem, které komunikovalo hlavní myšlenku. Všechny aspekty eventu jsme cíleně volili tak, aby pomohly naplnit a přenést sdělení – grafický vizuál, pre-event, zapracování brandingu, lokaci, využití technologií i dramaturgii akce. Úspěšnost podnikání klienta je založena na osobních vztazích se zákazníky. Cílem eventu bylo dostatečně poděkovat zákazníkům, upevnit dlouholeté vztahy, připomenout historii, vyzdvihnout tradici a odstartovat novou etapu symbolizující přicházející nové období, kdy se automobilový průmysl zásadně mění, přechází na nové technologie a to mění i klientův model prodeje. Název a leitmotiv NEW DIMENSION jsme zvolili jako symbol přechodu do nové dimenze fungování. Zároveň jsme chtěli komunikovat tradici, jako velmi silnou hodnotu klienta, a tak byla klíčová i volba výjimečné lokace – Jízdárna zámku Hluboká. Prací s kontrastem historického prostoru a futuristicky zvoleným tématem NEW DIMENSION jsme komunikovali klienta jako moderní firmu se silnou tradicí a vizí do budoucnosti. Velkorysým, technicky náročným a nadčasovým uchopením historického prostoru ve spojení s multimediálními technologiemi byly obě značky, Mercedes Benz i Milan Král, komunikovány jako reprezentanti nových technologií a zároveň tradičních hodnot.

Počet oslovených eventem vs. reálně zúčastněných

více jak 50.000 vs. 300

Kreativita

Kreativita a práce s leitmotivem byla klíčovým nástrojem eventu pro předání hlavního sdělení. Téma NEW DIMENSION jsme propsali do všech fází, nástrojů a aspektů eventu. Copywriting pracoval se symboly a propojením tradice a nových technologií. Grafické zpracování motivu se propsalo do všech vizuálů a nadčasově byl navržen i branding v prostorách akce - fog screen, vlajky, banery, světelné panely, holografická projekce, LED obrazovky, dárky, foto point a další. Téma s hosty komunikovalo po celou dobu. Wow efekt vytvořil již samotný příchod do nasvícených zámeckých zahrad, vystavené vozy, futuristická vstupní brána propojená se skleněným atriem, hudba speciálně komponovaná pro danou příležitost propojovala moderní elektronickou hudbu a tradiční saxofon, rozehrála celý prostor zahrad i sálu a umocňovala záměrně vytvářenou atmosféru. Uvítací prostor ovládl logowall s vítajícími majiteli a zástupci klienta, hosté následně procházeli historií zachycenou ve fotografiích na světelných panelech, které je dovedly k "bráně do nové dimenze". Jednalo se o speciální konstrukci ve tvaru brány vyplněnou fog screenem s projekcí loga akce. Za tuto bránu nebylo vidět, a tak když jí hosté prošli, ocitli se v nové dimenzi a otevřel se před nimi 20m vysoký impozantní sál rozehraný multimediálními technologiemi, výpravnou scénou a nadčasovým set upem celého prostoru. Hosty do sálu uváděly originálně pojaté živé sochy. Intro show NEW DIMENSION rozehrála celý prostor jízdárny díky LED obrazovkám zavěšeným ve 14 metrové výšce po celém obvodu sálu. V centru dominovala výrazná kruhová konstrukce s nasvícením, LED závěsy a kinetikou. Vše 3D vizuály a projekcemi propojoval leitmotiv akce. Multimediální scéna dala vyniknout fotkám a videím zpracovaným do emotivního videa zachycující historii a silné momenty firmy a osobností s ní spojených. Intro show patřila k nejemotivnějším částem eventu a otevřela prostor pro oficiální proslovy. Program kontinuálně plnil celý prostor, dramaturgicky se vyvíjel, překvapoval a celou dobu komunikoval klienta, brand a hlavní sdělení. Jednotlivé, na míru připravené multimediální show, se emočně zapisovaly do paměti hostů, rozehrávaly prostor nádhernými obrazy, hudbou, symboly, uměním a výjimečností. Živé performance doplňovaly multimediální technologie, light art rozehrál speciální fosforující plátno příběhem firmy, kdy zákazníci poznávali hlavní události historie a mohli se identifikovat s jejím příběhem. Program se snažil nabízet jen to nejlepší, tak jako to dělá i klient pro své zákazníky a k vystupujícím se tak přidal současný Zlatý Slavík Marek Ztracený, originální Lenny, evropský band roku Tram69, virtuózní saxofonista, kinetická akrobatická show, multimedia laser show, plynulou češtinou a angličtinou provázela hosty sympatická Bára Klárová. Doprovodný program, exkluzivní výstava obrazů Theodora Pištěka, foto point, špičkový catering a centrální světlený bar doplňoval komfort hostů.

Náročnost a provedení

Náročnost akce definuje už sám výběr prostoru a složitost technického provedení eventu. Prostory Jízdárny a zámku Hluboká nad Vltavou nejsou standardními eventovými prostory. To souvisí i s logistikou a příjezdovými cestami. Technická výprava akce vyžadovala dopravu několika kamiónů techniky, které se musely překládat do menších dodávek, tak aby mohli projet příjezdovými cestami zámeckého parku. S tím souvisela i náročnost na personální zajištění, počty techniků, koordinátorů, stage hands.... Prostor jízdárny je výstavní galerií, návoz akce jsme museli koordinovat s končící výstavou, prostor upravit, vymalovat, zabezpečit a teprve po té jsme mohli instalovat. Museli jsme zajistit vytápění, které zde není a zajistit a navézt veškerý nábytek a zařízení, které také nejsou součástí prostor. Jelikož se jedná o historickou památku, přísná nařízení nám nedovolila používat těžší techniku a instalace složitého 14m ground supportu, eventové techniky, technologií, několika pódií, nábytku i dekorací byla technicky i personálně velmi náročná. Návrh výpravné scény musel být schválen statiky a váha instalovaných věcí musela být speciálně rozkládána. Pro zajištění cateringu bylo nutné postavit celou mobilní kuchyň na zadním nádvoří a zastřešit ji stany. V objektu není žádné zázemí pro umělce ani šatny, které jsme musely vytvořit a logisticky si poradit s nástupy programu. S množstvím personálu, kdy jen catering zahrnoval 80 osob, bylo vytvoření zázemí pro umělce, personál a realizační tým opravdu výzvou. Prostor je náročný na akustiku, není možné v něm nic zavěšovat ani připevňovat, celá scéna tak stála na vlastní nosné konstrukci, kterou jsme do sálu museli navrhnout a instalovat. Na minuty přesně musely být naplánovány a provedeny veškeré přípravné práce, dopravy, instalace, nastavování, programování, zkoušky, průběh akce a následná de-instalace, což bylo vzhledem k rozsahu akce a omezeními danými lokací velmi náročné. Program, který zahrnoval několik multimediálních show vytvořených pro klienta a danou příležitost, vyžadoval náročné přípravy od samotného návrhu show, uměleckého zpracování, zapracování leitmotivu, brandu, kompozice hudby, vytvoření animací, naprogramování MM technologií (kinetika, lasery, světla, LED, ...), až po nazkoušení na místě s živými performery. Koordinace jednotlivých fází, profesí a technologií tvořící show vyžadovalo pečlivé plánování a přípravy. Celá akce vyžadovala koordinaci mnoha profesí, zajištění velkého množství vstupů, precizní produkční práci a bezchybné technické zajištění.

Přínos (vliv na chování/vnímání)

Event jako marketingový nástroj a vyvrcholení komunikační kampaně dokázal maximálně vytěžit svůj potenciál. Pro vyjádření přínosu eventu použijeme přímo citaci klienta, "Přestože jsme jako nejužší vedení firmy byli od počátku součástí plánování a příprav, při příchodu na samotnou akci jsme byli ohromeni pojetím a využitím historického prostoru ve spojení s moderními prvky, které přesně reprezentovali značku Mercedes Benz i firmu Milan Král, které jsou reprezentantem nových technologií a zároveň tradičních hodnot. Ocenili jsme způsob jakým došlo k implementaci a propojení těchto hodnot v daném prostoru. Naše očekávání překonalo technické zpracování eventu, využití multimediálních technologií v rámci uvítací atmosféry i celého programu. Každý kdo přišel, včetně nás jako klienta, byl ohromen a překvapen co je možné s daným prostorem udělat.“, uvedla Petra Harsová, CEO skupiny MILAN KRÁL GROUP, „Byli jsme nadšeni ze způsobu ztvárnění a propojení firmy do všech prvků, které šly celým programem, a to jak úrovní zpracování tak kreativitou. Ocenili jsme, jak se podařilo vyzdvihnout důležité milníky firmy emotivní, citlivou a srozumitelnou cestou.“, pokračovala, „Z marketingového i prodejního hlediska byla akce mimořádně úspěšná. Posílila uzavírání nových prodejních smluv a výrazně se urychlil proces podpisu těch rozjednaných. Podařilo se velmi podpořit loajalitu zákazníků, jak ke značce Mercedes Benz, tak k firmě Milan Král. Zákazníci, kteří k nám přichází, jsou hrdí, že vozy a služby odebírají právě od nás. Díky akci se podařilo významně posílit vztahy s výrobcem MERCEDES BENZ. Zástupci nejvyššího evropského vedení, kteří se akce zúčastnili, ji hodnotili natolik pozitivně, že ji v současnosti celoevropsky prezentují jako vzor, jak by měl vypadat event dealera značky Mercedes Benz, aby správně reprezentoval svoji značku, a aby správně identifikoval své zákazníky." Iveta Králová, spolumajitelka skupiny MILAN KRÁL GROUP dodala, „Hosté vyjadřovali hrdost, že jsou našimi zákazníky a mohou být součástí našeho úspěchu a rádi to takto prezentovali dál. Z dlouhodobého marketingového dopadu se podařilo velice posílit brand Milan Král a.s., a zároveň tím celou skupinu Milan Král Group, což naplňuje dlouhodobý cíl.". Hodnocení uzavřela P. Harsová, "Zpětná vazba hostů a wow efekt akce byl tak ohromný a natolik vypovídající, že jsme nepovažovali za potřebné využít připravených nástrojů na měření úspěšnosti a naplnění cílů. Na základě bezprostředních reakcí, jak přímých návštěvníků akce, tak zákazníků z okruhu nepřímo oslovených, přicházely z celého regionu i mimo něj silné pozitivní reakce, poděkování, gratulace, osobní návštěvy, potřeba podělit se o dojmy, či se dozvědět víc o akci, o které se tolik mluví. Počet a intenzita pozitivních ohlasů, které probíhaly ještě několik měsíců po akci a přetrvávají do teď, překonal veškerá očekávání i nastavené statistiky."

Období, ve kterém se projekt realizoval

05-10/2022

Doplňující informace

Naše přidaná hodnota je bezesporu v tom, jak umíme pracovat s emocemi, a již od počátků existence naší agentury (25 let), si uvědomujeme jejich sílu. Formát multimediální show, k jehož zakladatelům v ČR patříme, využíváme jako nesmírně silný nástroj pro emoční předání sdělení. Díky tomu, že show design, scénografie, dramaturgie i režie vzniká in-house uvnitř agentury, dokážeme MM show vytvořit přesně na míru a zakomponovat ji do celého eventu, originálně do ní vepsat sdělení, emočně zasáhnout, inovovat, překvapovat. Pracujeme se špičkovými performery a technologiemi. Způsob jakým dokážeme multimediální show využít, patří k našim silným stránkám a i v rámci eventu NEW DIMENSION jsme dokázali, díky několika na míru vytvořeným MM show, emočně zasáhnout a zapsat do paměti hostů pocity a prožitky, které již navždy budou mít spojené se značkou Mercedes Benz a Milan Král.

Rozpočet

do 5 mio

obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek