2A

Prague Harley Days a Burgerfest 2022

Soutěžící Evil Team
Klient Klasik Moto / Harley-Davidson Praha
Formát Klasický (živý)

Účastníci nesoucí hlavní podíl na úspěšnosti eventu

Michal Šesták - Production
Jarda Vavřina - Chief creative officer
Tereza Beldová - Project Manager
Lenka Wehrenberg - Content Marketer
Petr Makovička - Photographer & Videomaker
Lenka Netušilová - PR

Popis projektu

Prague Harley Days je třídenní festival pořádaný od roku 2013 pro pražského dealera Harley-Davidson s cílem prohlubovat customer experience zákaznické báze, podporovat komunitu a rozšiřovat ji. Během 10 let se podařilo vybudovat tradiční motorkářský event evropského rozměru i významu s přínosem nejen pro lokálního dealera, ale pro celý region. Dalším cílem bylo představit Prague Harley Days jako inkluzivní kulturní event otevírající motorkářský svět Pražanům a zajistit pro Prague Harley Days pozornost toho nejširšího českého i zahraničního publika, měřitelné rostoucím zásahem a návštěvností. To se povedlo právě v roce 2022, kdy spolu s připojeným festivalem Burgerfest oslavil event svůj 10. ročník 30 000 návštěvností, 4 000 motocykly a extrémním kaskadérským stuntem, když na zaplněné Václavské náměstí přímo při spanilé jízdě 800 motocyklů seskočilo 6 akrobatických parašutistů. Jen hodnota mediálních výstupů z akce přesáhla 38 milionů korun českých. Pro srovnání nárůstu návštěvnosti a hodnoty výstupů z ročníku 2021: 21 000 návštěvníků, 15 milionů Kč). Celkový počet akcí oslovených lidí pak vychází na 22 800 000. Značce Harley-Davidson vygenerovala akce 256 leadů. Kromě obvykle zdarma zvaných skupin obyvatel ČR, jako jsou těhotné ženy, děti do 15 let, senioři nad 70 let, majitelé průkazů ZTP s doprovodem či obyvatel Prahy 7, byli tentokrát pozváni gratis také občané Ukrajiny. Těch přišlo celkem 2000.

Počet oslovených eventem vs. reálně zúčastněných

22 800 000 oslovených vs. 30 000 reálně zúčastněných

Kreativita

Tím, že event Prague Harley Days ve spojení s Burgerfestem cílí na evropskou motorkářskou komunitu a zároveň na širokou veřejnost zahrnující často skupiny prvoplánově protikladné k „typickému motorkáři”(rodiče, děti, senioři), jsou na kreativitu jednotlivých řešení kladeny poměrně vysoké nároky: 1. zastřešující komunikace: Neříkáme, přijď se podívat na motorky Harley-Davidson, ale přijeď na čem chceš a užij si zábavu ve stylu Harley-Davidson. Následně komunikujeme na jednotlivé segmenty jim blízká témata pojetí zábavy, která jsou však vždy rámovaná lifestylem Harley-Davidson. 2. layout: ostrovní systém atrakcí a rozmístění zón občerstvení, odpočinku a aktivit tak, aby propojovaly všechny skupiny návštěvníků. Zároveň navržení a zabezpečení koridorů tak, aby motocykly nekolidovaly s chodci se sníženou schopností pohybu a těm naopak nebylo bráněno ve výhledu nebo průchodu. 3. atrakce – poprvé jsme do programu zařadili letadla. Naši návštěvníci milují krásné stroje, nejen ty jednostopé. Proto jsme přichystali: • nízký průlet nad Výstavištěm historickým letounem Beech C45H Expeditor z roku 1942, do kterého jsme navíc posadili jednoho z návštěvníků – vítěze slosování vstupenek v předprodeji. (Objem vstupenek prodaných v předprodeji byl o ? vyšší ve srovnání s ročníkem 2021.) • seskok akrobatických parašutistů přímo nad spanilou jízdou projíždějící Václavským náměstím, tedy spojení efektní, burácející kolony nablýskaných motocyklů, která na chvíli zastaví okolo jezdecké sochy sv. Václava, s akrobatickou show parašutistů s barevnými prapory a dýmovnicemi. Na Václavské náměstí ještě nikdy nikdo z letadla neskákal. A už vůbec ne na zaplněné náměstí lidmi a motocykly, směrem od Václavova kopí a stage protivládních demonstrantů. A v době českého předsednictví v radě EU před zasedáním Evropského politického společenství v Praze. Větší průšvih si lze těžko představit, natož vymyslet a zrealizovat. Naše kreativita není omezena produkčními dovednostmi. Je jimi podněcována.

Náročnost a provedení

Tou největší produkční výzvou Prague Harley Days + Burgerfestu 2022 byl seskok akrobatických parašutistů na Václavské náměstí ve chvíli, kdy zde zastavil konvoj 800 motocyklů, tedy tradiční spanilá jízda projíždějící z pražského Výstaviště historickým centrem Prahy. Tento bod programu jsme kvůli produkční náročnosti tajili do poslední chvíle. Bylo zde totiž několik faktorů, které mohly provedení celé akce ovlivnit: • vyhlášená bezletová zóna nad Prahou kvůli českému předsednictví v radě EU • přípravy na zasedání Evropského politického společenství v Praze • počasí • logistika: kolona 800 motocyklů, objednaný policejní doprovod, režim zvláštního užívání komunikace a tedy „blokování provozu” • obsazení části Václavského náměstí chystanou protivládní demonstrací Václavské náměstí spadá pod ochrannou službu PČR a ještě nikdy na něj parašutisté neseskakovali. Nad celou Prahou byla od července až do října 2022 vyhlášena bezletová zóna. Sama spanilá jízda osmi set strojů historickým centrem Prahy za nepřerušeného provozu na magistrále je logisticky a bezpečnostně náročná. Přestože jsme akci hlásili příslušným úřadům s půlročním předstihem, byla na ten samý den a místo povolena i protivládní demonstrace na čas těsně po nás. Klíčem pro úspěšné zvládnutí všech problémů bylo: výběr zkušeného týmu parašutistů v čele se specialistou na extrémní seskoky mezi městskou zástavbou, olympionikem Markem Rahbanim. dlouholeté skvělé vztahy na profesionální úrovni s policií ČR a Městské policie komunikační plán a režie – propojení s kolonou a tzv. vestami - tedy vlastním motocyklovým doprovodem kolony, policejním doprovodem a velitelem, ochrannou službou a parašutisty. vytipování a příprava možných přístupů parašutistů a místa dopadu na náměstí v závislosti na aktuální síle a směru větru. komunikace s organizátory následující demonstrace Výsledek: Průběh spanilé jízdy - bez jediné kolize. Zastávka na Václavském náměstí prodloužena o 15 minut kvůli nepředvídatelné poruše letadla nesoucího parašutisty. Úspěšný výsadek šesti parašutistů a jejich přistání uprostřed Václavského náměstí.

Přínos (vliv na chování/vnímání)

Cíle eventu Prague Harley Days a Burgerfest 2023 byly: 1. prohloubení customer experience zákaznické báze, podpora a rozšíření komunity ve prospěch pražského dealera, Harley-Davidson Praha i značky Harley-Davidson 2.představení Prague Harley Days jako inkluzivního kulturního eventu otevírající motorkářský svět Pražanům a zajištění pozornosti nejširšího českého i zahraničního publika Výsledky: •30 000 návštěvníků, z toho 5500 pozvaných gratis (senioři, děti, těhotné ženy, držitelé průkazu ZTP, Ukrajinci) (pro srovnání ročník 2021: 21 000 návštěvníků •4000 návštěvníků na motocyklech (pro srovnání ročník 2021: 3200 motocyklů) •800 motocyklů ve spanilé jízdě (povolené maximum) •celková mediální hodnota výstupů: přes 38 milionů Kč viz přiložený monitoring (2021: 15 milionů Kč) •zásah: 22 800 000 lidí •zvýšení dosahu eventu na sociálních sítích o půl milionu uživatelů •1000 nových fanoušků •256 leadů z demo trucku Harley-Davidson •desítky leadů pro partnera eventu Tucar (prodejce amerických aut) •stmelení a rozšíření (jednotky nových členů – čekatelů) největšího fabrického klubu Harley Owners Group •stovky veřejných příspěvků a zmínek od návštěvníků i učinkujících na sítích Facebook a Instagram, stovka fotografií a videí zaslaných uživateli přímo na akci k organizátorům.

Období, ve kterém se projekt realizoval

prosinec 2021 - září 2022

Doplňující informace

• stánkový prodej: 23 000 piv, 14 000 burgerů, 10 400 sodovek, • první spolupráce s bezhotovostním platebním systémem NFCtron • finančně skončila akce v černých číslech

Rozpočet

5 - 10 mio

obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek