Ukažte se
v nejlepších barvách

1A

Axis EMEA Kick-off

Soutěžící XLAB & Happenee
Klient Axis Communications
Formát eventu On-line

Seznam účastníků kampaně nesoucích hlavní podíl na úspěšnosti přihlášené práce

Jan Mišák - Project manager
Barbora Babitzova - Client service
Jindřich Trapl - CEO
Zdeněk Hesoun - CEO
Jan Kočí - Vedoucí produkcePopis projektu

Virtuální roadshow, která se skládala z několika samostatných eventů, streamovaná napříč řadou světových regionů. Diváci mohli vidět 60 prezentujících v 11 jazycích, propojených z různých světových měst v jednom virtuálním studiu. Na jednom pódiu jsme propojili řečníky z profesionálního green screen studia spolu s těmi, kteří se připojili z domu. Středobodem série eventů byla virtuální platforma vytvořená na míru podle nové firemní centrály. Kromě přednášek mohli návštěvníci využít vzdělávací a zábavné aktivity v prostředí platformy. Celkově jsme zaznamenali přes 6000 individuálních registrací a 3500 unikátních diváků živých přenosů.

Počet oslovených eventem vs. reálně zúčastněných

6000 registrací na platformě, 3500 unikátních diváků přenosu

Kreativita

Hlavním záměrem série virtuálních eventů bylo simulovat pocit návštěvy fyzické konference navzdory pandemickým opatřením. Středobodem eventu bylo virtuální lobby vymodelované podle nové centrály Axis vyzdobené v brandových barvách. Účastníci mohli sledovat živý přenos akce a kdykoliv se zapojit pomocí chatu a živého QnA. Oborové prezentace byly podle potřeb daného řečníka buď odbaveny živě, nebo předtočené a integrované do zbytku programu. Virtuální lobby nabízelo návštěvníkům zhlédnout předtočený edukativní obsah a hlavně možnost se osobně spojit se zástupcem Axis pomocí platformy Zoom. Diváci v rámci platformy mohli také navštívit stánky sponzorů akce. Interaktivní prvky se lišily podle eventu, včetně skupinových aktivit, jako například escape room.

Náročnost a exekuce

Po registraci se návštěvníci objevili ve virtuálním lobby 3D modelu nové centrály Axis, kterou mnozí z nich ještě ani neměli šanci navštívit osobně. První zastávkou byl informační kiosek s instruktážním videem, jak se orientovat v platformě. V auditoriu, hlavní přednášející místnosti, je přivítali dva moderátoři. Ti ve virtuálním prostředí stáli vedle sebe a navzájem spolu interagovali, doopravdy se ale nacházeli v jiných městech. Auditorium bylo také hlavním dějištěm živých a předtočených vystoupení řečníků, kteří se také nacházeli v různých částech světa. Ve virtuálním studiu jsme propojovali řečníky jak z green screen studií, které byly často sestaveny přímo v kancelářích Axis pro potřeby konference, tak i z domácích podmínek. V době přestávky měli návštěvníci možnost více prozkoumat platformu a navštívit řadu doplňujících aktivit. Na Social Wall mohli návštěvníci spolu se svými kolegy sdílet zábavné fotografie související se značkou Axis. Mohli si také zahrát Pac-mana a soupeřit proti svým kolegům s žebříčkem nejlepších výsledků. V neposlední řadě mohli diváci navštívit Axis room a expo partnerů a dozvědět se více o nových produktech.

Přínos (vliv na chování/vnímání)

Bylo zaznamenáno přes 6 500 individuálních registrací a přes 3500 unikátních diváků živého vysílání. Eventová platforma zprostředkovala skoro 200 hovorů se zástupci Axis. XLAB poskytnul detailní report pro každý vysílaný segment, analýzu návštěvnosti všech místností platformy spolu s daty k chování každého diváka. Reporting zahrnoval strávený čas na platformě, počet zhlednutých segmentů a navštívené aktivity.

Období, ve kterém se projekt realizoval z pohledu situace v roce 2021 a popis vlivu pandemie na event

V průběhu celé virtuální akce XLAB dohlížel na bezpečnost produkčního týmu, jak ze strany XLAB, tak i Axis. Díky možnosti vzdáleného propojení řečníků, nebylo potřeba aby v žádný moment bylo v místnosti přítomno více lidí, než bylo nutně zapotřebí. Prezentující se zapojili většinou skrz green screen studia sestavena přímo v lokálních pobočkách Axis, nebo z domu bez použití zeleného plátna. Režie eventu v Praze dodržovala přísně nastavená opatření a byla pravidelně testovaná. Díky těmto opatřením se za celou dobu příprav této komplikované produkce nikdo z účastníků nenakazil.

Doplňující informace

Akce se skládala ze tří částí: Axis Talk, Axis Live a Axis Inspire, která každá cílila na svůj region a publikum. Axis Talk, mířená na východní Evropu s přenosy v anglickém, českém, ruském, polském a tureckém jazyce (buď simultánní překlad, nebo titulky). Axis Live, podobný event mířený na jižní Evropu v anglickém, italském, francouzském a španělském jazyce. Tyto dvě části byly více zaměřené na osobní kontakt se zástupci Axis. Axis Inspire byl více zaměřený na partnery společnosti. Ti dostali prostor ve virtuálním expu, kde mohli prezentovat v 3D stáncích. Tato část mířila na střední Evropu a probíhala v anglickém, německém a nizozemském jazyce.

Rozpočet

nad 30 mioobrázek
obrázek
obrázek
obrázek