Grand Prix

GLOBSEC 2020 Bratislava Forum

Soutěžící XLAB & Happenee
Klient GLOBSEC
Formát Hybridní

Účastníci nesoucí hlavní podíl na úspěšnosti eventu

Pavel Ammer - Senior Project Manager
Kevin Karabin - Strategic Forums Director
Rastislav Martiška - Production and Security Director
Simon Waldman - Producer
Jindřich Trapl - CEO
Zdeněk Hesoun - CEO
Michal Toporcer - Creative Director
Karolina Miková - Project Manager

Popis projektu

GLOBSEC je nepolitická mimovládní organizace se sídlem v Bratislavě. Od roku 2005 pořádá každoročně bezpečnostní konferenci GLOBSEC Bratislava Forum - vedle Davosu nejvýznamnější evropskou bezpečnostní konferenci, které se každoročně účastní čelní světový představitelé. Rok 2020 přinesl pro tradiční setkání světových lídrů velkou výzvu - jak uspořádat dvoudenní konferenci postavenou na diskuzích a živých setkání v době Covidu. Klient očekával stejnou nebo i vyšší úroveň konference jako v dobách před Covidem, a to za dodržení všech aktuálních opatření. Přes všechna omezení a nejistoty, kterým celý tým čelil, se povedlo uspořádat hybridní konferenci, která se stala prototypem svého druhu, jednou z prvních hybridních světových akcí vůbec.

Počet oslovených eventem vs. reálně zúčastněných

2000/přes 1000

Kreativita

Pro účely konference a klientovi na míru bylo vytvořeno 3D prostředí. Na základě brandu klienta vznikl také koncept studia. Nosnou myšlenkou celého vizuálu byla představa rytířů u kulatého stolu - GLOBSEC coby mezinárodní diskuzní fórum o světové bezpečnosti sám nabízí tuto metaforu. Jednotliví speakeři ve studiu seděli kolem " kulatého stolu" - planety Země. Ta odkazuje na GLOBSEC coby globální fórum, a zároveň je planeta Země symbolem GLOBSEC, obsaženým v logu klienta. Key visual pak nabízel panoramatický pohled na obrysy budov, primárně mostu v Bratislavě. Most Slovenského národního povstání a Bratislavský Hrad coby symboly hostitelské země byly doplněny dalšími ikonickými budovami ze světa - symbolicky je spojoval právě Most Slovensého národního povstání. Velkou kreativní výzvou byl také Stage Design. Tým při přípravě musel nad eventem přemýšlet zcela jinak, totiž jako nad hybridem. Otázkou bylo, jak spojit digitální prostředí a online/ on site speakery. Scéna byla koncipována do dlouhé panoramatické LED stěny. Ta se skládala z ambient vizuálu, do kterého byl integrován stream. Vizuál byl opět postaven na myšlence planety Země. Pro účely scény jsme tvárnili motiv, jak bájný Atlas drží planetu Zemi. Planeta v tento moment představovala stream. Tím jsme propojili scénu s klientem a brandem.

Náročnost a provedení

-2 show days -2 měsíce produkčních příprav -týden příprav na místě -covid PCR testování staff a účastníků, několikrát v průběhu eventu -Security na úrovni nejvyšších politických eventů -jeden z největších hybridních eventů té doby - 2 velké hybridní stage -přes 1000 účastníků online -100 účastníků on-site -Přes 100 speakerů -účastníci a speakeři nejvyšší politici z celého světa -Staff přes 300 lidí Už tato čísla dávají tušit o náročnosti logistiky. Vzhledem k pandemii covidu se navíc do poslední chvíle měnilo složení speakerů - někteří onemocněli covidem nebo museli být v karanténě. Technicky a obsahově jsme museli flexibilně reagovat na účast na jednotlivých diskuzních panelech, což přinášelo neustálý adrenalin nad tím, kdo bude online a kdo on site. Zásadní bylo vizuální sjednocení účastníků a kombinace všech možností ve studiu.

Přínos (vliv na chování/vnímání)

Jednalo se o specifický projekt - GLOBSEC coby mimovládní organizace negeneruje obchodní výsledky. Tato konference se však stala prototypem hybridních eventů, a to na celosvětové úrovni. Jak GLOBSEC, tak XLAB byly posléze osloveni řadou dalších významných klientů, včetně NATO a EU. Live stream na YouTube z hlavní stage Marze Terezie měl přes 4 300 shlédnutí, živý stream bežel i na Facebooku.

Období, ve kterém se projekt realizoval z pohledu situace v roce 2020 a popis vlivu pandemie na event

Konference se konala v říjnu 2020, v době vrcholící druhé vlny epidemie Covidu. Podmínky byly ojedinělé, a to na celém světě. Eventy s live audience v této době neexistovaly. Celá produkce eventu musela být transformována. Situace vyžadovala neustálou flexibilitu celého týmu. GLOBSEC dostal vládní vyjímku pro 100 účastníků na místě, ale vzhledem k šíření nákazy se do poslední chvíle sestava těchto účastníků měnila. Stejně tak, cesta jednotlivých týmů na místo konání byla podmíněna aktuální pandemickou situací, stejně jako exekuce na místě. Event za takových okolností nikdo dříve nerealizoval, bylo třeba počítat s unikátními okolnostmi.

Doplňující informace

Rozpočet

5 - 10 mio

obrázek
obrázek
obrázek
obrázek