2B

mDevCamp 2020

Soutěžící Confer-O-Matic
Klient mDevCamp
Formát On-line

Účastníci nesoucí hlavní podíl na úspěšnosti eventu

Mirka Hofmanová - Head of Production
Michal Šrajer - Chief Happiness Officer
Jaroslav Holaň - Programme Coordinator
David Ryšánek - Lead Developer
Lukáš Cypra - Business Development
Jiří Bartušek - World Designer
Barbora Drbohlavová - Host and Production
Štěpán Heller - Digital Agency
David Vávra - Side Programme
Jiří Čadek - Technology Advisor

Popis projektu

9. ročník konference mDevcamp, která je jednou z největších akcí pro mobilní vývojáře ve střední Evropě, pravidelně pořádaná na jaře v pražském Kongresovém centru pro 1000 účastníků. Hlavním cílem akce je podpora komunity mobilních vývojářů, vytvoření prostoru pro networking na mezinárodním poli, vzdělávání komunity prostřednictvím odborných přednášek, které jdou do hloubky a zviditelnění Prahy jako jedním z evropských center s kvalitním technologickým zázemím. Za konferencí stojí český tým technologických odborníků, kteří v oblasti mobilního vývoje každoročně vyhledávají novinky v brandži a skrze ty nejlepší řečníky je přiváží mezinárodnímu publiku do Prahy. Věříme, že v roce 2022 proběhne v Praze již jubilejní, 10. ročník.

Počet oslovených eventem vs. reálně zúčastněných

Přes social media /primárně fb a newsletter/ osloveno 9239 Reálně zúčastněných: - vysíláno do 51 zemí světa - v 3D světě 1. den 416 úspěšných přihlášení do hry - v 3D světě 2. den 379 úspěšných přihlášení do hry - stream na webu 1. den 450 účastníků - stream na webu 2. den 280 účastníků

Kreativita

Na začátku pandemie žádné funkční kreativní řešení neexistovalo. Tým chtěl pro svou náročnou cílovou skupinu uspořádat akci v prostředí, které bude mít pod jednou střechou sledování přednášek a hlavně "živý" networking včetně prostoru pro partnery, jejich stánky a interakci s účastníky. Přes rozsáhlé rešerše tým zjistil, že bohužel žádná ze zatím existujících platforem neposkytuje plnou podporu a není ve vývojové fázi, kdy by byla plně funkční. Proto se tým pokusil o nemožné a vytvořit si platformu vlastní. Vzniklo tak "herní" prostředí v aplikaci, kde má každý účastník svého avatara. Kreativní řešení networkingu tým vyřešil skrz chat zony přímo ve světě, do kterých když účastník vstoupí, otevře se mu kamera a baví se s lidmi v reálném čase. Partnerské stánky navrhli designeři partnerům na míru, generálnímu partneru bylo na míru udělané bludiště, kterým když účastník prošel, dostal se k funkci létání a nebo premiovému avatarovi, kterým byl párek v rohlíku. To bylo odměnou účastníkům, kteří zvládli bludištěm projít - a byla jich většina. To vše se odehrávalo v designu venkovního prostředí. Účastníkům se tak tým snažil zprostředkovat i pocit, že jsou venku na čerstvém vzduchu a nesedí doma za počítačem. Velmi úspěšným kreativním počinem bylo i přidání obrandované vzducholodě, hřebem večera byl právě hromadný seskok účastníků z tělesa dolů. V našem online světě se to obešlo bez zlomenin :-)

Náročnost a provedení

Vzniklá platforma 3D světa Confer-O-Matic je pro laickou veřejnost připodobňována k počítačové hře. Počítačové hry pro takové množství uživatelů vyvíjí ale velká herní studia s desítkami zaměstnanců a nezanedbatelnými rozpočty několik let. V kontextu toho, co se maličkému týmu /3 vývojáři a 1 designer/ povedlo, můžeme bez nadsázky hovořit o zázraku. Online platformy totiž častokrát mají úskalí omezeného počtu účastníků, valná většina z nich v té době odbavila s drobnými technickými potížemi pouze nízké desítky účastníků. Žádná platforma tou dobou na trhu neuměla odbavit stovky účastníků v tak atraktivním prostředí, na které jsme se museli připravit my. Vývojový mini tým musel v rekordním čase překonat extrémně velké množství překážek. Častokrát velmi rychle hledat řešení a nástroje, se kterými do té doby neměl zkušenost a během pár týdnů přijít s funkčním řešením, které můžeme odkomunikovat veřejnosti a naplnit tak slíbenou akci, na kterou účastníci již měli lístky a díky pandemii přišli i o "výlet do Prahy". Situace s registrací se řešila tak, že účastníci měli možnost vrácení vstupného nebo možnost ponechat si lístek na akci s fyzickou přítomností, až to bude možné a jako bonus měli virtuální ročník 2020 zdarma. Tuto možnost využilo 98% účastníků. Cena virtuální akce byla po avizovaných změnách v průměru 19eur

Přínos (vliv na chování/vnímání)

Tým přišel s poměrně velkou novinkou. Do té doby se eventoví profesionálové potýkali s online platformami typu Zoom, Google Meet, MS Teams a snažili se akce oživit streamingem z virtuálních studií. Opravdu funkční vlastní prostředí, kde by účastníci nerušeně mohli sledovat obsah odborných přednášek, "zajít" na partnerské stánky a vidět "na živo" ostatní účastníky a jejich avatara ve vlastním prostředí, bylo před rokem poměrně unikátním řešením. Vzniklá platforma je dnes dostupná na trhu i pro ostatní firmy, které jí využívají. Hned zpočátku jsme pomohli uspořádat akce pro Microsoft, Škoda Auto, Avast, Rock for People a další. Dostali jsme nezvyklé mediální pokrytí ve specializovaných mediích, partneři akce byli velmi spokojení podporou a kreativním řešením, které jsme jim poskytli za fyzickou akci. Cíle partnerů jsou k vyhodnocení velmi individuální, někteří se účastní na podporu brand identity v komunitě, někteří kvůli kontaktům na hiring atp. Ohlasy od speakerů i účastníků byly velmi pozitivní a komunita byla z řešení v kontextu vzniklé situace unesena. Toto máme podloženo sesbíranou zpětnou vazbou po eventu, vysokým hodnocením v dotazníku po akci a návaznou retrospektivou s partnery. "Velmi pozitivně hodnotím tým mDevCampu, který se nezalekl výzvy a vytvořil pro akci vlastní platformu. Na míru nám tým vymyslel aktivitu virtuálního stánku a bludiště, kde lidé po splnění úkolu dostali např. premiového avatara, takže všichni věděli, kdo naší výzvou prošel a my jsme s tím následně pracovali dál. Moc se mi líbí, jak tým dlouhodobě pracuje, jak nám vždy pomůže i s kreativním řešením, díky čemuž se naše značka dostává do povědomí a my díky tomu akci dlouhodobě podporujeme, protože je nám skutečným přínosem" - Ivana, Marketing Manager, MSD - generální partner "I think mDevCamp just nailed the part I was missing the most in remote events - the ‘being in the room’ feeling. Well done, guys, this is a real gamechanger in online events. Vadim Drobinin —iOS Engineer, Public speaker

Období, ve kterém se projekt realizoval z pohledu situace v roce 2020 a popis vlivu pandemie na event

Projekt se do března 2020 připravoval standardně jako fyzická akce pro 1000 účastníků. S postupem pandemie byl tým postaven před rozhodnutí, jak s akcí naložit a květnový termín byl ohrožen. Tým v rekordním časem přišel s originálním řešením, díky kterému zrealizoval akci jen o pár dní později. Protože na trhu nebylo funkční kreativní řešení, které by bylo schopné odbavit stovky účastníků a poskytnout prostor pro networking, vyvinul tým vlastní řešení 3D světa, ve kterém akci úspěšně a bez technických potíží uspořádal.

Doplňující informace

To, čím je projekt unikátní je, že tým na počátku pandemie nenalezl funkční existující řešení pro atraktivní organizaci eventu. Cílová skupina mobilních vývojářů je náročná a akce na běžně dostupných platformách typu Zoom by nebyla úspěšná a pro cílovou skupinu zajímavá. Díky svému IT know how se realizační tým rozhodl zariskovat a za necelé dva měsíce vyvinul vlastní řešení platformy na 3D setkávání, dnes známou pod značkou Confer-O-Matic. Akce mDevCamp byla tedy jakýmsi "pilotem", který i v kontextu kriticky krátkého času na přípravu dopadl po všech stránkách skvěle a bez technických potíží. Na této platformě se později konal festival Rock For People in the Game, vánoční večírek Avastu, job fair Czechitas, den otevřených dveří na VŠB, kariérní den pro Škoda Auto.

Rozpočet

do 1 mio

obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek