2B

NOCOVID. Together again

Soutěžící MVP events s.r.o.
Klient MVP events s.r.o.
Formát Živý

Účastníci nesoucí hlavní podíl na úspěšnosti eventu

Marek Vocel - CEO
Aleš Klemperer - Creative Director
Milan Kubný - Senior event manager

Popis projektu

Cíl: Vytvoření pravidel pro eventy s cílem sjednocení všech odborníků (jak na straně organizátorů, tak na straně zadavatelů a investorů) eventového průmyslu na zodpovědnosti a zdravém rozumu odpovídajícímu přístupu k pořádání společenských, kulturních a eventových projektů. Způsob realizace: Panelová diskuse s odborníky eventového průmyslu nad souborem pravidel NOCOVID, jehož úkolem bylo zbavit společnost obav z pořádání akcí a zároveň projevit respekt k jedinci a jeho okolí. Výsledek: 12 odborníků panelu, 120 nadšeně diskutujících návštěvníků v sále striktně dodržující pravidla Nocovid následovaná eventem “Kulatý stůl” s účastí 70 předních reprezentantů zdravotnictví ze státního a soukromého sektoru. Aktivní zapojení eventových profesionálů, přihlášení se k iniciativě a jejím pravidlům, a tím i uvedení do široké praxe. Iniciativu po cca 2 měsících od jejího vzniku zastřešila Česká eventová asociace, čímž jí dodala další kredibilitu, prezentuje se jí a zapojila do ní další spolupracující oborové subjekty.

Počet oslovených eventem vs. reálně zúčastněných

4560 unikátních návštěvníků webu nocovid.cz, 120 účastíků event MeetUpu (červen 2020) 70 účastíků eventu "Kulatý stůl" podle pravidel nocovid (červen 2020)

Kreativita

Event marketing není jen o pořádání kulturních, společenských anebo firemních akcí. Tato komunikační disciplína, speciálně v komerčním světě, patří mezi klíčové celého komunikačního mixu. Je disciplínou, kde pracuje celá řada významných odborníků na strategii komunikace. Člověk je totiž tvor společenský a potkávat se, sdílet a zažívat věci společně je jeho absolutní přirozenost. MVP events zareagovala okamžitě tvorbou inciativy, kterou nazvala Nocovid. Covid-19 ukazuje celému světu, že současná civilizace je i přes zdánlivý pocit bezpečí snadno zranitelná. V každé oblasti. Sociální, ekonomické, politické a zejména společenské. Elity, vlády, osobnosti i instituce intenzivně hledají řešení celosvětové krize. Vzhledem k šíři postižení a velmi krátkému časovému období, ve kterém pandemie zachvátila planetu, se řešení vyvíjí předně ve zdravotní a ekonomické rovině. Tam jsou postižení i řešení akutní, viditelná a krátkodobě čitelná. V lidech ale po mnoha měsících restrikcí a izolace klíčí a stále více sílí touha po starém životě. Po životě ve společnosti. Po životě beze strachu. Čím dál více se lidé chtějí znovu setkávat a žít život společně. Nejen v rámci rodiny, ale i s kolegy a přáteli. Chtějí se setkávat znovu v práci, na koncertech, v restauracích, v divadlech, na konferencích. Chtějí zpět svůj společenský život. Tuto cestu jsme nazvali NOCOVID. Nikdo z nás nedokáže s jistotou určit, kdy a ve kterých oblastech se život přiblíží době před Covid-19. Víme ale, že přichází doba života s Covid-19 a snad i po Covid-19. Doba, která se bude snažit co nejvíce přiblížit té staré. Přichází doba NOCOVID. Doba NOCOVID se, jak už je teď zřejmé, neobejde bez nových pravidel. Bez odpovědnosti. Beze změny společenského chování. Vidíme kolem sebe společnost, která má velkou schopnost solidarity a vzájemné odpovědnosti. Společnost, která dokáže akceptovat nová pravidla, díky kterým se nebude bát a začne znovu plnohodnotně žít. Žít NOCOVID život. Iniciativa NOCOVID navrhuje přístup, který pomůže společnosti zbavit se strachu a poskytne respekt k jedinci a jeho okolí. Podpoří přirozenou odpovědnost a společenské chování bez rizika. NOCOVID využívá princip kruhu, s jehož pomocí definuje základní pravidla společenského chování v prostoru. Obsahuje v sobě klíčové oblasti člověka a společnosti OSOBNÍ ZODPOVĚDNOST (Testování, respirátory, hygiena, ohleduplnost, zodpovědnost HYGIENICKÁ PRAVIDLA (úklidy, dezinfekce, vzduch …) ORGANIZAČNÍ PRAVIDLA (komunikace, antigen, registrace, komunikace, vztah ke kapacitě venue, setup, pravidla pro personal …) PRAVIDLA CATERINGU (personal, výdej a servírování jídla i nápojů, platební modely)

Náročnost a provedení

Vytvořit pravidla Nocovid byla pro eventovou agenturu velkou výzvou. Vycházeli jsme ze znalostí odborníků na tvorbu eventů, ale o pandemii toho v celé společnosti bylo známo málo. Abychom pravidla mohli vůbec postavit, museli jsme dát dohromady tým dalších specialitů z řad Ministerstva zdravotnictví a hygienických stanic. Sestavením pravidel ovšem práce agentury nekončila. Přišla na řadu jejich komunikace a zároveň sada nejrůznějších úprav dle toho, jak pandemie pokračovala. Pravidla reprezentovala zásah do tvorby eventů a tudíž i zvyšování nákladů na eventy. To způsobilo zásadní polarizaci organizátorů eventů napříč celou odbornou veřejností. MVP events poskytla pravidla České eventové asociaci a ve spolupráci s MVP events vznikla panelová diskuse eventových odborníků, zdravotníků, pronajímatelů venue, pořadatelů kulturních akcí a reprezentantů kultury Magistrátu hlavního města Prahy: Meet up vol 3. MeetUp vol 3 byl event, který jako první tvrdě respektoval všechna pravidla Nocovid. Odehrál se v tehdy nejbezpečnějším místě republiky: multifunkčním sále Dox+. Tým MVP events musel uzpůsobit venue pravidlům napříč všem jeho oblastem. Od jednotlivce a jeho zodpovědnosti (měření teploty, vyplňování formulářů), přes zabezpečení prostor (od desinfekce až po výměnu baterií na toaletách) až po služby bezpečného cateringu. Této panelové diskuse, se kromě panelistů zúčastnilo dalších 120 diskutujících expertů oboru, kteří pravidla nejen komentovali, ale postupně vzali za své. Po tomto velmi úspěšném eventu, bez jediného problému nákazy, proběhl následně další event: Kulatý stůl. Opět v multifunkčním sále Dox+ a opět podle pravidel Nocovid. Tohoto eventu se zúčastnilo více než 70 odborníků z oblasti zdravotnictví státního i soukromého sektoru. Nocovid se stal novým standardem a v současné době, již pod vedením ČEA vzniká verze Nocovid 4.0.

Přínos (vliv na chování/vnímání)

Jsme přesvědčeni, že energie investovaná do projektu Nocovid přinesla zcela signifikantní posun k přístupu k eventům napříč celým spektrem aktivit. – Nocovid se stal značkou / razítkem, reprezentující zodpovědný přístup k pořádání eventů napříč celým spektrem aktivit – zásadním způsobem snížila obavy zadavatelů, organizátorů a návštěvníků eventů – posílila vnímání společnosti i jednotlivců o tom, že zodpovědnost a bezpečnost eventů je pro úspěch velmi důležitá – sjednotila odborníky eventového průmyslu – pomohla definovat nové standardy při tvorbě eventů – díky pravidlům Nocovid byla realizován event Kulatý stůl pro 70 špiček v oboru zdravotnictví ze státního i soukromého sektoru Návštěvnost webu nocovid.cz byla 2560 návštěv (1944 unikátních) za první 2 měsíce (duben–květen 2020), celkově pak 6055 návštěv. Pravidla NOCOVID zaznamenala za první měsíc přes 200 stažení z webových stránek nocovid.cz, za rok existence (k dnešku, včetně revizí a aktualizací) pak bylo změřeno celkem 481 stažení dokumentu (!). Databáze osob a subjektů, kteří se nadto k iniciativě připojili s aktivním zájmem o další vývoj, čítá 50 profesionálů (25 zástupců eventových agentur, 6 venues, 4 dodavatelé a 15 dalších – hotely, festivaly ad.), zájem vzbudily také u eventových zadavatelů, což je také podstatnou částí smyslu pravidel. Pravidla byla přímo adoptována mnoha eventovými agenturami (nalezneme je vtělená přímo do webových stránek několika z nich). Nenechala klidnými ani média, desítka výstupů o iniciativě se objevila mj. v předních titulech jako Hospodářské noviny, Aktuálně.cz, Marketing & Media, CNN Prima News či BusinessInfo.cz. Iniciativu po cca 2 měsících od jejího vzniku zastřešila Česká eventová asociace, čímž jí dodala další kredibilitu, prezentuje se jí a zapojila do ní další spolupracující oborové subjekty. To vnímáme jako jeden z důkazů smysluplnosti a přínosu iniciativy pro eventový obor.

Období, ve kterém se projekt realizoval z pohledu situace v roce 2020 a popis vlivu pandemie na event

Iniciativa NOCOVID vznikla promptně v úplně první fázi "covidového období" (duben 2020) a reagovala zcela přímo na existenci pandemie a ochromení eventového průmyslu.

Doplňující informace

Rozpočet

do 1 mio

obrázek
obrázek