1D

Adventní kalendář pro zaměstnance - "ADVENT V ČERVENÉ"

Soutěžící Generali Česká pojišťovna
Klient Generali Česká pojišťovna
Formát Hybridní

Účastníci nesoucí hlavní podíl na úspěšnosti eventu

Marie Jestříbková - Event Manager
Renata Werliková - Head of Communication
Marek Szlaur - Manažer, Regionální marketing a eventy

Popis projektu

Digitalizovali jsme tradiční součást Vánoc – adventní kalendář. Celé řešení bylo postaveno na microsite www.adventvcervene.cz. Po přihlášení se uživatel dostal na virtuální adventní kalendář s tradičními 24 okénky. Každé jedno okénko obsahovalo unikátní dárek. Ve 14 okénkách se nacházely eventy typu koncert, video návod či online vánoční večírek. Cílem bylo zapojit do akce co nejvíce zaměstnanců a zpříjemnit jim tradiční vánoční čas i v dnešní nelehké době a zesílit tak jejich vztah se značkou Generali Česká pojišťovna. Většinu eventů jsme realizovali v našem novém virtuálním studiu, interními kapacitami jsme pokrývali i velkou část realizace (námět, scénář, komunikace se zaměstnanci).

Počet oslovených eventem vs. reálně zúčastněných

5.255 oslovených zaměstnanců, aktivně se jich zúčastnilo 4.331.

Kreativita

Cílem bylo zdigitalizovat adventní kalendář, na který má každý z dětství velmi pozitivní vzpomínky. Tradičním prvkem kalendáře, v kombinaci s postupným odkrýváním zajímavých dárků a vizuálně atraktivním a moderním prostředím, jsme chtěli udržet co nejvíce zaměstnanců zapojených po celých 24 dní běhu akce. Velkou část dárků jsme se snažili situovat do podoby video obsahu respektive online eventů. Důvodem je vysoká míra atraktivity video obsahu, tudíž vysoké procento uživatelů, kteří zkonzumují video obsah v celé jeho délce. Na obsahu jsme spolupracovali s celebritami, které s Generali Českou pojišťovnou dlouhodobě spolupracují – Pavel Šporcl, Monika Absolonová, Ladislav Špaček, Ondřej Brzobohatý, Národní divadlo a další. Podařilo se nám docílit kombinace pestrosti a unikátnosti jednotlivých překvapení. Promo celé akce probíhalo skrze uzavřenou interní skupinu pro zaměstnance na Facebooku v kombinaci s emailingem a intranetem. Správná volba formátu i obsahu kalendáře je patrná z výsledků prezentovaných níže. • Kdo vytvářel bonusy pro zaměstnance a jak vznikla tato myšlenka vůbec? Generali Česká pojišťovna se v souladu s vládními nařízeními snažila už od začátku prvního lockdownu držet maximální počet zaměstnanců v režimu home office. Samozřejmě jsme si uvědomovali, že s neustále prodlužující se délkou těchto opatření musíme dát zaměstnancům najevo, že si jejich odpovědnosti a přístupu vážíme, že víme, že to nemají jednoduché. Snažili jsme se tedy najít způsob, jak jim toto dlouhé období zpříjemnit. Zejména předvánoční období bývá emočně velmi náročné, proto jsme chtěli najít aktivitu, která bude rozložena do více dní. Adventní kalendář s překvapením pro každý den byl tedy tou nejlepší volbou. Našim zaměstnancům přinesl radost, zábavu a opět podpořil pocit sounáležitosti, nutil je i k aktivitám a kreativitě. Pro nás to byl zároveň způsob, jak všem poděkovat za jejich celoroční práci v tak těžkých podmínkách. Adventní kalendář si všichni pamatují z dětství, a že v každém z nás pořád dříme dítě dokazovali i kolegové, kteří psali, že schválně vydrží do půlnoci, aby se mohli podívat, co nového jim další okénko přinese. Navíc jsme věděli, že hodně kolegů to má doma složité s ohledem na děti a jejich výuku, tak jsem řadu „dárků“ i vymýšleli s vědomím, aby si je mohla užít celá rodina, aby mohli společné péct, dívat se na divadelní představení nebo sledovat koncert. A to včetně víkendů, aby měli pořád nějakou zábavu. Benefity se vymýšlely v úvaru Komunikace (interní komunikace + Event manažeři), vše jsme řešili ve spolupráci s HR, které odpovídá za zaměstnanecké benefity.

Náročnost a provedení

Celý event Advent v Červené se podařilo zrealizovat v malém organizačním týmu útvaru Komunikace (7 osob) se zapojením dvou partnerských agentur. A to pro zřízení microsite a natáčení a postprodukci jednotlivých videí. Podařilo se nám připravit akci s menším rozpočtem, než který máme určen na eventy pro zaměstnance v průběhu „normálního“ roku. Organizačně jsme velkou část zajistili interně a především jsme díky digitalizaci tohoto projektu mohli oslovit všechny zaměstnance z celé republiky aktivitami, které bychom v offline světě všem doručit nedokázali. Organizační tým Útvaru Komunikace (interní komunikace + Event manažeři, celkem 7 osob) nejprve připravil celý plán adventního kalendáře. Důležité bylo, aby byl vyvážený co do obsahu, tak do formy i stupně zapojení zaměstnanců. Měl za úkol po všech 24 dní bavit, přinášet opravdu nečekaná překvapení a gradovat. Střídali jsme tak kulturní zážitky s hlubším obsahem i jen čistou zábavu (představení Čapek x divadlo Aqualung; koncert Pavla Šporcla x koncert Moniky Absolonové…), kreativní workshopy (výroba adventních věnců, pečení…), nečekané dárky z HR (navýšení hodnoty stravenek, body do cafeterie). Některá okénka byla s pasivní účastí (divadlo, koncerty), v mnohých byla vyžadována aktivita. Ve všech kreativních workshopech se objevovali naši zaměstnanci, a to jak z manažerských pozic, tak i z těch referentských. Mohli tak okusit nejen atmosféru natáčení, ale i se setkat s osobnostmi jako např. L. Špaček či cukrář J. Maršálek. V některých případech byly přizvány k účasti děti, aby zaměstnanci mohli do aktivit zapojit i své rodiny. Většinou byly tyto workshopy před víkendem, aby bylo možné si nakoupit suroviny a o víkendu péct či jinak tvořit (Adventní věnce, Pečení perníčku a vánoček, Svařené víno, Vánoční stolování). Sešlo se nám vždy velké množství fotografií s domácími výrobky (viz příloha Takový byl Advent v Červené). Zapojit zaměstnance se nám podařilo i v další dny – zasílání fotografií ve vánočním oblečení, luštění kvízů a soutěžních otázek, natáčení ankety, jak se v které rodině slaví vánoce. K největšímu zapojení došlo při Stromečku splněných přání, kdy naši zaměstnanci kupovali dárky pro děti v dětských domovech. Dlouhý seznam dárků, který jsme dostali z neziskových organizací, byl rychle rozebrán. Důležitým bodem byl pak Vánoční večírek na home office – online vysílání, do kterého se zapojilo celé vedení společnosti a ukázalo všem tu svoji soukromou rodinnou stránku. Podělili se se zaměstnanci o svoje zážitky z vánoc, sdělit jim svá přání i běžné lidské obavy. Nebáli se ani nazpívat vánoční koledu. Náš malý eventový tým prožil velmi intenzivní období, od půlky listopadu do 23. 12 jsme žili „Advent v Červené“ každou minutu. S celým projektem byla spojena masivní interní komunikace – 1/ přímá prostřednictvím direct mailingu na zaměstnance, 2/ komunikace pomocí intranetu, 3/ offline komunikace zastoupená především výzdobou a plakáty v našich centrálách 4/ závěrečná – dotazník se zpětnou vazbou od zaměstnanců Na intranetu jsme pravidelně zveřejňovali články, ve kterých jsme toto téma udržovali v pozornosti kolegů.

Přínos (vliv na chování/vnímání)

Celá akce dosáhla v našich očích skvělých čísel: - Míra zapojení oslovených uživatelů – 83 % - 4.331 z 5.218 - 87 % zaměstnanců otevřelo veškerá okénka – celkem 90.082 otevřených okének - Téměř dvacet tisíc shlédnutí online eventů a jejich záznamů - 3.100 zaměstnanců online na vánočním večírku A evidentní je i maximální spokojenost zaměstnanců. Z interního výzkumu nad 1.100 respondenty vychází: - 99 % respondentů chce obdobnou formu adventu i pro letošní rok - 98 % respondentů je z kalendáře vyloženě nadšeno Níže několik citací zaměstnanců: "Vtipné, navíc spojující firmu dohromady. Hezké dárky." "Z adventního kalendáře jsem byla doslova nadšená ! Vždy jsem se těšila na každé ráno jako malá holka :-)," "Přiznávám, že jsem někdy čekala do půlnoci, abych si mohla otevřít okýnko :o)" "Tohle mě dostalo, neskutečné, co pro nás pojišťovna připravila. Dokonce jsem se přihlašovala o víkendech a i 24.12. :-)!! "Myslím, že celý kalendář byl jeden velký vánoční dárek :-)" Advent v Červené byl pro naši firmu velmi důležitý a přinesl mnohá NEJ. Tento event. jsme přinesli zaměstnancům v jednom z nejtěžších období pro naši generaci. Naše generace, která byla ušetřena světových konfliktů, vlastně poprvé zažívá dlouhé období nejistoty – jak zdravotní, tak ekonomické i psychické. Jsme přesvědčeni, že jsme přinesli našim zaměstnancům radost v období, kdy to nejvíce potřebovali. A to na celých 24 dní. Pro nás to byl tedy nejdelší event, který jsme kdy pořádali. Zároveň jsme v historii firmy zapojili největší počet zaměstnanců, do některých aktivit jsme zapojili i naše obchodníky a obchodní partnery. Jednoznačně tedy největší dosah. Zároveň bylo patrné i největší osobní a hlavně emoční nasazení celého organizačního týmu. Všichni chtěli, aby to opravdu bylo to nejlepší. A výsledek? Ty nejhezčí reakce od zaměstnanců – jak ty spontánní (zasílání děkovných emailů, fotografií vánoček či psů ve vánočních oblečcích), tak ty v nejúspěšnějším průzkumu spokojenosti, který jsme kdy dělali. Advent v Červené byl prostě NEJ!

Období, ve kterém se projekt realizoval z pohledu situace v roce 2020 a popis vlivu pandemie na event

Období: 1. - 31. 12. 2020 Celá akce probíhala v období nařízené home officu, proto byla volena převážně forma online vysílání a online aktivit. Podařilo se nám však zapojit některé zaměstnance přímo do natáčení videí, ve kterých například pekli vánoční pečivo, učili se jak o svátcích správně stolovat, do vánočního online večírku se kromě známých zpěváků aktivně zapojilo i celé vedení společnosti.

Doplňující informace

V lednu proběhl výzkum spokojenosti zaměstnanců s adventním kalendářem na vzorku 1.000 respondentů. Z toho výzkumu vychází níže prezentované výsledky.

Rozpočet

do 1 mio