1D

Spořka Den

Soutěžící EVENT ARENA
Klient Česká spořitelna a.s.
Formát eventu On-line

Seznam účastníků kampaně nesoucích hlavní podíl na úspěšnosti přihlášené práce

Kateřina Horynova - Ředitelka agentury
Petr Mejsnar - Ředitel produkce
Johanka Buďárková - Senior Event Arena
Klára Zelenková - Interní komunikace ČSCíl a popis eventového projektu, způsob realizace a výsledek eventového projektu

Spořka DEN cíle: “Moje Spořka se o mě stará, záleží jí na mě a doporučuji ji jako nejlepší místo pro práci v ČR” dále odkaz na roadhsow z roku 2016 - na půl cesty chceme dát update, jak si vedeme (odpočet) a co nás čeká v následujícím období - chceme představit novinky pro klienty, připomenout jak pomáháme komunitám a společnosti a co děláme ve Spořce pro kolegyně a kolegy.... S čím chceme, aby letos zaměstnanci odešli: Neumíme predikovat, jestli na podzim nepřijde 2. vlna Covidu a nebudou platit další vládní preventivní opatření. Z obavy o zdraví našich kolegů a jejich bezpečnost proto doporučujeme zvolit virtuální formu roadshow. Tím v nelehké době také ušetříme finance oproti fyzické roadshow. Online roadshow zasáhneme větší počet zaměstnanců v jeden okamžik, než na fyzické roadshow a zároveň můžeme představit i další aktivity na “stáncích” Organizačně je online roadshow méně náročná, můžeme ji opakovat častěji a tato forma je flexibilnější. Můžeme komunikovat pravidelněji, častěji Obsahová část proběhne interaktivní formou, mnohem méně “násilně”. Spořka DEN se stal ve srovnáním s rokem 2016 “jen” setkání s představenstvem, ale celodenní festival aktivit FSČS Virtualní setkání Spořka DEN patřilo v 2020 k jedné z největší online akcích na počet pozvaných zaměstnanců 12 tís., délkou živého přenosu více jak 10 hodin, kdy se podařilo udržet pozornost díky zapojení zaměstnanců, v programu mohli zaměstnaci navštívít inspirativní talkshow, která byla připravana a moderováná samotnými zaměstnanci dále virtuální stánky . Virtuální setkání Spořka DEN bylo jednou z prvních kde byla použita eventová platforma Happenee. Česká spořitelna patří k byla jednou z prvních kdo si postavil vlastní vituální studio v sídle ČS, bylo využito na samotný přenos a je hojně využíváno na virtuální eventy pro celou skupinu.

Počet oslovených eventem vs. reálně zúčastněných

12 tis zamětanců celé sinační skupiny / reálně zúčastněných - 4050 unikátních přístupů přímo ( zaměstnanci sledovali přenos ve vícečlených skupinách) shlédlo tedy více než 7 tis zaměstnaců, celkové shlednutí záznamu do dnešního dne 23, 5 tis.,

Kreativita

Samotnému virtuálnímu setkání předcházela detailně načasovaná atraktivní interní komunikace s využítím veškerých nástrojů, abychom zvýšili ještě více zájem zaměstnanců jsme navíc přinesli personalizovanou video pozvánku ve spolupráci se startupem Motionlab.Celý event nebyl jen online přenos, ale ucelený virtuální event, který naplno využil platformu happenee, atraktivně jsme ztvárnili prostředi lobby, samotného konferenčního sálu a virtuálních stánků. Musíme vyzdvyhnout zapojení samotných zaměstnaců jako ambassadorů jednotlivých talkshow a virtuálních stánků. Účastníci měli svobodu se pohybovat, objevovat celý virtuální prostor a zajistit si notifikaci u programů, o které měli zájem. Primárně jsem se snažili zapojit do celého setkání interaktivitu - zapojení všech zaměstnanců - ankety, chaty,soutěže, Q&A,kvízy, průzkumy, náladometr, který nám po celou dobu ukazoval jak se aktuální program líbí.

Náročnost a exekuce

Samotá příprava porjektu začala 11.8. tedy necelé 2 měsíce před samotnýcm eventem. Hledisko Covidové situace jsem popsala výše. Jednou z největších výzev byla samozřejmě technická stránka přenosu což zahrnovalo velmi úzkou spolupráci s oddelením IT České spořitelny - Speciální nastavení interních sítí, Migrace serverů a samozřejěm věc, ketrou nedokážeme ovlivnit - internetové připojení u zaměstnaců na home office - to je výzva pro všechny pořadatele online eventů :o) "když to doma nejede tak ani sebe lepší online event nepojede" :o) Po skončení jsme společně s Českou spořitelnou připravili tzv learnings - zkušenosti a co dál, které využíváme obě strany pro další online eventy. Vzhledem k tomu, že zaměstnaci museli přes den přenosu obsluhovat své klienty, měli možnost se na celkový záznem podívat další dny.

Přínos (vliv na chování / vnímání)

Po skončení setkánín byl přes platofrmu a ČS aplikaci rozeslán detailní dotazník, 12 450 rozeslaných personalizovaných pozvánek 15 721 shlédnutí pozvánky 4050 unikátních přístupů přímo ( zaměstnanci sledovali přenos ve vícečlených skupinách) shlédlo tedy více než 7 tis zaměstnaců, celkové shlednutí záznamu do dnešního dne 23, 5 tis., Více jak 62% hodnotí formát online virtuálního setkání - označením velmi se líbilo Nejlepší hodnocení 57% z programu, získalo virtuální setkání s představenstvem Výstup y MPS 57, srovnání s rokem 2016 kdy bylo 54. Zaměstnanci ČS jsou přísní :o)

Období, ve kterém se projekt realizoval z pohledu situace v roce 2020 a popis vlivu pandemie na event

Onlie setkání se odehrálo v říjnu 2020 při nástupu 2 vlny pandemie, tato skutečnost měla zásadní vliv pro plánování účasti speakerů či členů představenstva, kteří měli být přímo ve studiu, tím se měnilo i technické řešení, dále náročnost na celý štáb a celkově přípravu eventu, který se odehrával v poslední fázy pouze v online prostředí. Dále jsme řešili týden před eventem změnu moderátora z důvodu onemocnění Covid 19.

Doplňující informace

Spořka DEN navazoval na roadshow s představenstvem z roku 2016, kterého se zúčastnilo 3600 zaměstnanců v 6 místech po celé České republice, rozpočet na tuto akci byl 18 milionů, letošní akceve virtuálním prostřední měla více 4050 unikátních přístupů přímo ( zaměstnanci sledovali přenos ve vícečlených skupinách) shlédlo více než 7 tis zaměstnaců, celkové shlednutí záznamu do dnešního dne 23, 5 tis., z toho vyplývá , že se sdělené infoamce dostaly praktiky ke každému zaměstnanci. Celkové náklady nepřesáhly 2 miliony korun - tím tedy virtuální event dosáhl mimořádné finanční efektivity ve srovnání s live eventem v roce 2016.

Rozpočet

do 5 mio