1A

5 let výročí ČEZ ESCO - konference

Soutěžící Brothers s.r.o
Klient ČEZ - ESCO
Formát eventu Živý

Seznam účastníků kampaně nesoucích hlavní podíl na úspěšnosti přihlášené práce

Patrik Jedlička - Project Director
Dáša Novotná - Project manager
Ivoš Novotný - DirectorCíl a popis eventového projektu, způsob realizace a výsledek eventového projektu

Zadáním klienta byla příprava interaktivní konference v centru Prahy, na které se účastníci mohli seznámit s produkty společnosti ČEZ divize ESCO, která nabízí svým zákazníkům finančně i ekologicky úsporná řešení založená na obnovitelných zdrojích energie. Agentura po konzultacích s klientem zvolila jako lokaci multifunkční prostor LA FABRIKA. Vzhledem k účasti členů vlády bylo nutné zajistit veškeré podmínky jak z hlediska bezpečnosti tak předepsaného protokolu. V rámci lokace vznikly dva prostory - konferenční a výstavní. Ve výstavním prostoru se mohli hosté seznámit s produkty a získat informace od zástupců společnosti. Prostor byl také adaptován pro potřeby tiskové konference v dopoledních hodinách. V konferenčním prostoru pak byli vedením společnosti prezentovány obchodní strategie a produkty pro následující roky. Diskuze , která byla vedena moderátorem se účastnili zástupci vlády, kteří prezentovali národní strategie v oblasti obnovitelných zdrojů. Cílem klienta bylo připravit atraktivní konferenci s významnými hosty a zajistit účast obchodních partnerů v oblastech státní zprávy a soukromých společností. Vysoký zájem o konferenci pak předčil očekávání klienta.

Počet oslovených eventem vs. reálně zúčastněných

400

Kreativita

Zadáním bylo připravit atraktivní konferenci , která prezentuje společnost jako moderní a dynamickou firmu, která je součástí nadnárodní společnosti ČEZ. Pro realizaci byli vybrány nejmodernější eventové technologie a celkový návrh výstavních prostor jednotlivých produktů měl jednotnou scénografickou podobu, která zdůrazňovala propojení a celistvost. Hlavní částí konference byla příprava dynamické prezentace včetně animací a jednotného grafického stylu. Návštěvníky akce zaujala zvolená netradiční lokace pro konferenční akce a celkové využití prostoru.

Náročnost a exekuce

Ve vybraném prostoru jsem realizovali část expoziční a konferenční. V menším prostoru lokace jsme postavili kompletní interiérové řešení expozice včetně ledkových panelů. To bylo rozděleno do jednotlivých segmentů, které na sebe navzájem navazovali. Zajímavé bylo i elevační řešení konferenčního sezení , které umožnilo využit maximální kapacitu většího sálu. Celé scénografii pak dominovala velkoplošná ledková stěna. Součástí eventu byli cateringové služby a doprovodný program po ukončení akce.

Přínos (vliv na chování / vnímání)

Cílem celého projektu bylo představit společnost ESCO jako významného partnera pro soukromé společnosti a statní správu. Z tohoto důvodu bylo nutné představit kompletní portfolio produktů a služeb. V příjemné a uvolněné atmosféře vybrané lokace, se podařilo připravit zajímavý koncept , který naplnil očekávání klienta i jeho obchodních partnerů. Výsledkem bylo posílení obchodních vazeb a oslovení nových potencionálních klientů společnosti ESCO.

Období, ve kterém se projekt realizoval z pohledu situace v roce 2020 a popis vlivu pandemie na event

akce byla realizována před těsně před nastupem pandemie

Doplňující informace

Rozpočet

do 5 mio