2A

Autokino pod hvězdou

Soutěžící Fox Hunter s.r.o.
Klient Mercedes-Benz Arena
Formát eventu Živý

Seznam účastníků kampaně nesoucích hlavní podíl na úspěšnosti přihlášené práceCíl a popis eventového projektu, způsob realizace a výsledek eventového projektu

Na začátku pandemie Covid v roce 2020, tzn. v první vlně, když se uzavřela kina, divadla a zastavil se všechen kulturní život, jsme přinesli malé světlo naděje v podobě Autokina. Byli jsme mezi prvními třemi projekty autokin, která vznikla v ČR. Celý projekt vznikl velmi rychle. Během tří týdnů jsme přesvědčili hlavního partnera (Mercedes-Benz), našli ideální místo a dohodli strategické dodavatele...

Počet oslovených eventem vs. reálně zúčastněných

celkem diváku bylo přibližně 7000, z toho cca 6200 bylo platících diváků a zbytek byly volné partnerské vstupy.

Kreativita

za velmi kreativní nápad považujeme akci Vezmi babi, vezmi dědu do kina. Oslovili jsme nadaci Krása pomoci, která se stará o osamělé seniory. Taťána Gregor Brzobohatá z nadace společně s dobrovolníky vyzvedla zapůjčenými vozy Mercedes-Benz seniory doma a přivezla do autokina na oblíbenou veselohru. Několik desítek důchodců tak strávilo nezapomenutelný večer. Senioři byli předem vybraní, jednalo se jedince, kteří žijí sami bez partnera a byli nejvíce postiženi sociální izolací.

Náročnost a exekuce

nejnáročnější bylo během tří týdnů zorganizovat všechny partnery, sponzory a dodavatele, zajistit licence na radiové vysílání, získat povolení od hygieny a vytvořit infrastrukturu prodeje lístků.

Přínos (vliv na chování / vnímání)

V kritické době, kdy se zastavil nejen všechen kulturní život, ale také příjmy eventových agentur, jsme měli odvahu bojovat a vlastním úsilím si zajistit příjem. Autokino pod hvězdou byl mezi prvními majáky naděje, který přinesl ve své době jediné možné kulturní vyžití. Přinesli jsme lidem radost a nové nepoznané zážitky. Hlavní partner Mercedes-Benz výrazně podpořil svoji značku originálním způsobem a mediálně téma autokina zúročil. V rámci autokina uspořádal několik vlastních akcí, například vysílání pro zaměstnance nebo speciální vysílání pro vybrané zákazníky. Společensky prospěšná aktivita - Vezmi babi / dědu do kina byla velmi pozitivně vnímaná veřejností a díky influencerům také silně komunikována na sociálních sítích.

Období, ve kterém se projekt realizoval z pohledu situace v roce 2020 a popis vlivu pandemie na event

duben, květen 2020 v době první vlny

Doplňující informace

postavili jsme největší LED autokino v ČR, které zároveň nabídlo nejnižší vstupné. Každý účastník dostal Popcorn a nápoje ZDARMA. Část příjmu byla darována nadaci Krása pomoci Taťany Gregor Brzobohaté.

Rozpočet

do 5 mio