1A

Travelcon 2020

Soutěžící Borovka Event s.r.o
Klient Jihočeský kraj
Formát eventu Hybridní

Seznam účastníků kampaně nesoucích hlavní podíl na úspěšnosti přihlášené práce

Lenka Borovková - Jednatel
Adam Řežáb - stane designer / art director
Jaromír Polášek - ředitelCíl a popis eventového projektu, způsob realizace a výsledek eventového projektu

Travelcon je největší konferencí cestovního ruchu v České republice. Celý event se plánuje několik měsíců a i v roce 2020 byl naplánován jako standardní "face to face" event, který díky covidové situaci (na jaře 2020) musel být diametrálně změněn. Prvotní reakcí (ze strany klienta) bylo zrušení eventu... ale vzhledem k faktu, že Travelcon je největší konferencí cestovního ruchu u nás, byla ona potřeba konferenci uspořádat daleko větší než ročníky předtím - aktuální témata, aktuální problémy a možná řešení pandemické situace. Díky tomuto rozhodnutí jsme museli za 10 dní připravit nový model konference a vše přesunout do online prostředí. Vše se díky zkušenému týmu podařilo na výbornou a celá konference měla abnormálně kvitující ohlasy jak z řad řečníků, tak z řad sledujících ad.

Počet oslovených eventem vs. reálně zúčastněných

1612 registrovaných uživatelů, přes 6000 zhlédnutí, 3 sály, 41 přednášejících a 22 přednášejících bloků!

Kreativita

Kreativní a funkční řešení prostoru, obsahu, kreativní implementace pravidel "nocovid" v praxi, aktuální témata. Komfort a přidaná hodnota účastníků i řečníků.

Náročnost a exekuce

Celý projekt byl PRVNÍ HYBRIDNÍ KONFERENCÍ V ČR, jelikož se konal začátkem dubna 2020. Na samotnou přípravu transformace eventu bylo 10dní, aby se konference mohla realizovat, čímž pomohla a uklidnila její účastníky. Veškerá "nocovid pravidla" byla svědomitě dodržována, avšak v době, když ještě žádná podobná terminologie typu "nocovid" neexistovala. Resumé: nová disciplína eventového prostoru.

Přínos (vliv na chování / vnímání)

Extrémně přínosný obsah pro cestovní ruch díky prvnímu hybridnímu eventu v ČR! "Skvěle technicky a obsahově zajištěná, věcná, praktická, moderní. Vzhledem k době a okolnostem jejího konání pak především optimistická, motivující, inspirativní a nesmírně povzbuzující." Taková byla podle účastníků letošní dvoudenní odborná konference cestovního ruchu Travelcon 2020, jejíž čtvrtý ročník uspořádala na vrcholu koronavirové epidemie ve dnech 23. a 24. dubna 2020 Jihočeská centrála cestovního ruchu. Celá konference měla vysoký mediální zájem.

Období, ve kterém se projekt realizoval z pohledu situace v roce 2020 a popis vlivu pandemie na event

Celý projekt byl první velkou hybridní konferencí v ČR, jelikož se konal začátkem dubna 2020 a na samotnou přípravu tohoto modelu bylo pouze 10 dní! Zásadní vliv pandemie (krom nutného přechodu do online prostoru) spočíval ve zcela novém modelu komunikace, odbavení a nových hygienických pravidlech - dezinfekční stojany, roušky, rukavice a to jak pro komplexní realizační a technický tým, tak pro moderátory a řečníky. Dále jsme posílili lidské zdroje pro lepší koordinaci řečníků a dostatečných dezinfekcí studií. Dezinfikovali jsme mikrofony řečníků a porty byly zcela vyměňovány, abychom v maximální míře předešli možné šíření Covid-19. Veškerá "nocovid pravidla" byla svědomitě dodržována, avšak v době, když ještě žádná podobná terminologie typu "nocovid" neexistovala. Resumé: nová disciplína eventového prostoru.

Doplňující informace

- nová disciplína ebenového prostoru, - extrémně krátká doba na přípravu eventu (z "face to face" eventu do virtuálního prostoru), - první lockdown bez jakýchkoliv vyhlídek toho, co bude v následujících týdnech, měsících..., - "nocovid" pravidla v praxi, - nezbytnost realizace eventu pro informovanost lidských zdrojů, institucí ad. v oblasti cestovního ruchu - aktuální témata, aktuální problémy a možná řešení pandemické situace, aktuální trendy, - dvoudenní konference ve třech sálech, - do té doby žádné zkušenosti s komplexním hybridním řešením.

Rozpočet

do 1 mio