1D

Retailová konference 2020

Soutěžící MVP events s.r.o.
Klient Československá obchodní banka
Formát eventu Živý

Seznam účastníků kampaně nesoucích hlavní podíl na úspěšnosti přihlášené práce

Milan Kubný - Senior event managerCíl a popis eventového projektu, způsob realizace a výsledek eventového projektu

Výroční konference největší retailové banky v ČR s titulem "Digitálně a s lidmi 2.0" Nejdůležitější interní event v sektoru. 335 účastníků, celodenní program, celoroční strategie. Výzva minulého ročníku, který rovněž pořádala naše agentura a byl hodnocen jako dosud nejzdařilejší konference, byla přetavena v ještě úspěšnější ročník. Díky špičkové produkci, originálnímu programu a flow celé konference se podařilo dosáhnout rekordního aktivního zapojení účastníků, fantastických hodnocení jednotlivých složek eventu a dosáhnout interně stanovených cílů – jak na konferenci, tak v navazujícím roce (doloženo klientem, podrobněji viz kritrium 3 – přínos). Banka slavila úspěch jak na poli retailu, tak jako celek. Event(marketing) tak ukázal, že má v interní komunikaci a marketingovém mixu jednoznačně své místo. Věříme, že zdařilá exekuce a pozitivně vnímaná hodnota eventu napomůže tomu, aby se po odeznění restrikcí, v době potenciální nastupující "koronakrize", podařilo eventové investice a rozpočty ve velkých společnostech udržet.

Počet oslovených eventem vs. reálně zúčastněných

335 aktivně se účastnících hostů od rána do pozdních večerních hodin

Kreativita

Kreativním pojetím se podařilo přilákat a zaujmout vysoký počet účastníků. Kombinace zvolené kvalitní, komfortní a dostupné lokace (originálně rozšířený komplex SaSaZu, viz kritérium 2), programu a zvacího procesu. Podařilo se zrealizovat atraktivní doprovodný program, tematicky napojený na další aktivity klienta: dlouhodobý projekt ČSOB Na zdraví celoročně doprovází různé sportovní aktivity; konferenci jsme tak v několika úrovních tematicky napojili na zimní sporty – krasobruslení, hokej, lyžování. Konkrétně (mezi jinými také) hosté z vrcholového sportovního prostředí (M. Procházka, T. Verner, Š. Strachová), "krasobruslařské" videospoty s managementem (a T. Vernerem), hokejová tematizace (a dekorace) "týmu" top manažerů.. Zlatým hřebem pak bylo umělé ledové kluziště, na kterém přímo na místě proběhla krasobruslařská exhibice a především bylo celý den k dispozici hostům pro odreagování hokejem či bruslením mezi částmi konference. To vše ve společnosti olympijského vítěze a mistra světa Martina Procházky. Aktivita vzbudila vřelé reakce a pozitivní ohlas, mj. také proto, že v daném roce kvůli teplotním poměrům nebylo k venkovnímu bruslení příliš příležitostí. Hokejová tematika také navazovala na jednu z inovací skupiny ČSOB v uplynulém roce 2019 – "regionální sportovní karty", tedy možnost personalizace designu platebních karet podle fanouškovských preferencí (zapojily se mezi dalšími také 4 hokejové kluby). Set-upem moderních technologií včetně účastnické aplikace se podařilo splnit cíl a udělat konferenci "paperless", což současně považujeme za jeden z klíčových trendů. Díky související gamifikaci (sbírání bodů) v rámci aplikace v průběhu dne se také podařilo účastníky patřičně aktivizovat. V průběhu konference přišlo také díky tomu na vedení Retailu od účastníků rekordní počet dotazů (přes 300), na které vedení odpovědělo do 7 dnů po konferenci. Článek s odpověďmi se pak stal nejčtenějším interním materiálem.

Náročnost a exekuce

V intencích eventového briefu a stanovených parametrů konference bylo třeba vybudovat nadstandardní celodenní a večerní zázemí pro 350 hostů akce, s plným komfortem s ohledem na realizaci v únoru. S ohledem na programovou přestavbu se pak prakticky jednalo o dvě propojené lokace v těsném sousedství. Standardní indoorové prostory SaSaZu vytvořily konferenční zázemí, na které byl elegantně napojen druhý set-up z vyhřívaných velkokapacitních VIP stanů. Kromě prostorového komfortu hostů a větší vzdušnosti a členitosti akce bylo tímto také dosaženo přirozeného napojení na doprovodný highlight – exteriérové umělé kluziště s půjčovnou bruslí. Přechod mezi korporátním a tímto sportovním prostředím tak byl přirozenější, a přístupný stále komfortně "suchou nohou". Výzvou tohoto nestandardního set-upu byla enormní produkční zátěž z hlediska bezpečnostních opatření a příslušných dokumentací, vyžadovaných lokací. Do výčtu náročnosti a exekuce jistě patří i nekompromisní úroveň poskytnutých služeb klientovi, které byly hosty komplexně hodnoceny s průměrnou známkou 4.57 bodů z 5 (hodnotilo 36,4 % zúčastněných). Nejvýše se pak umístila právě "Organizace konference" s bezprecedentními 4.87 body!

Přínos (vliv na chování / vnímání)

Retailová konference pro ředitele a manažery poboček úspěšně odprezentovala strategii a nové cíle banky. Následné výsledky ČSOB potvrzují pozitivní posun v oblastech, kterými se konference přímo zabývala. Přínos eventu dokládá mj. aktivní zapojení účastníků do debaty o problematice (viz data níže). SLOVY KLIENTA: "Pro banku velmi zásadní a přelomový krok. Konference přispěla ke zdárnému průběhu jednotlivých kroků směřovaných k Retailu a Brandu. Vnímaná informační hodnota konference byla velmi vysoká, do následné realizace jednotlivých kroků byla zapojená celá distribuční síť ČSOB. Na konferenci byla představená strategie a následně během roku byla strategie úspěšně naplněna (sjednocení s Poštovní spořitelnou, Hypoteční bankou a ČSOB Stavební spořitelnou, tedy všechny retailové distribuce pod jedním brandem). Některé plánované cíle a aktivity se vlivem pandemie (navzdory lockdownu) naopak urychlily – výrazně se zvýšila digitalizace bankovnictví, výrazně se zvýšily online prodeje bez návštěvy bankovní pobočky. Dařilo se i v oblasti prodeje hypoték. • Objem úvěrů narostl na 792 mld. Kč (meziročně o 2 %). • Objem úvěrů na bydlení stoupl na 458,2 mld. Kč (meziročně o 5 %). • Počet aktivních uživatelů mobilního bankovnictví meziročně stoupl o 34 %. Konference byla interně hodnocená jako jedna z nejlepších, zvláště pro zaměstnance Skupiny a Distribuce. V průběhu konference přišlo na vedení Retailu od účastníků rekordní počet dotazů – přes 300, na které vedení odpovědělo do 7 dnů po konferenci. Článek s odpověďmi se stal nejčtenějším interním materiálem. V ROCE 2020 SE STALA ČSOB NEJLEPŠÍ BANKOU NA ČESKÉM TRHU A KLIENTSKY NEJPŘÍVĚTIVĚJŠÍ BANKOU." Druhý zmíněný titul ukončil pětiletou hegemonii Raiffeisenbank a je velkým vítězstvím právě Retailu. Věříme, že jsou ke klientům "přívětiví" také díky skvělým konferencím, na kterých je o ně profesionálně postaráno. HODNOCENÍ KONFERENCE: Při 60% zapojení do hodnocení osmi vystupujících (vč. navržených externích) řečníků byla průměrná známka na skvělé hodnotě 4.16 bodů z 5 možných (při rozmezí 3,24–4,79). Nemalý podíl na výsledku měla jistě i navržená špičková moderátorka Lucie Výborná – jak dokládá jak doprovodné slovní hodnocecní, tak i její znovuobsazení na akci v roce následném (2021). Do celkového hodnocení eventu, tedy aktivit zcela bezprostředně souvisejících s pořádající agenturou, tedy celkovým konceptem a realizací (místo konání, doprovodný program, ubytování, catering, večerní program...) se zapojilo 36,4 % zúčastněných s průměrnou známkou 4.57 bodů z 5. Nejvýše se pak umístila konkrétně "Organizace konference" s bezprecedentními 4.87 body! 29,5 % hodnotitelů doplnilo také textové komentář – suverénně nejfrekventovanějším slovem bylo "SUPER". Ojedinělým "negativním" podnětem pro příště tak zůstalo zklamání z místního holandského "piva s červenou hvězdou" :-)

Období, ve kterém se projekt realizoval z pohledu situace v roce 2020 a popis vlivu pandemie na event

Konference se konala jen několik pár týdnů předtím, než i bankovní sektor postihl tvrdý lockdown z důvodu covidove pandemie. Byla tak jednou z posledních příležitostí k "živému setkání" a této příležitosti beze zbytku využila, ve smyslu všech benefitů, kvůli který klient tento typ eventu pořádá (zadává).

Doplňující informace

Rozpočet

do 5 mio