Grand Prix

Autodialog s Václavem Havlem v rámci oslav 30 let svobody

Soutěžící Ostrovy
Klient Památník ticha, Bubny
Formát

Účastníci nesoucí hlavní podíl na úspěšnosti eventu

David Gaydečka - zakladatel

Popis projektu

V rámci oslav 30 let svobody měli lidé možnost nahrát vzkaz prvnímu porevolučnímu prezidentovi Václavu Havlovi o tom, jak společnost v posledních třiceti letech naložila se svobodou slova. Příležitost k tomu měli v proslulém originálním automobilu václava havla Volkswagen Golf, v němž tehdejší disident prožil přelomové události roku 1989 i první měsíce v prezidentské funkci, protože nechtěl jezdit v socialistických vozech svého předchůdce Gustáva Husáka. Václav Havel v něm byl symbolicky přítomný na fotografii Bohdana Holomíčka, který ho zachytil za volantem vozu.

Počet oslovených eventem vs. reálně zúčastněných

z 10.000 návštěvníků výstavy se na sedadle spolujezdce vystřídalo 1500. Výstavní objekt i s automobilem se v právní fázi natáčení "autodialogů" ocitl v prostřed akce Milionu chvilek pro demokracii, kterou navštívilo 300 000 lidí. Ten den se také na sedadlo spolujezdce posadila dlouhá řada stopařů. Jen výstavu KOMUNIKACE 89 navštívilo za dvě hodiny 1500 příchozích. Vyhodnocení nejlepších vzkazů Václavu Havlovi posléze navštvilo 250 diváků.

Kreativita

Za minimálních nákladů (400.000Kč) se podařilo dosáhnout maximálního efektu, oslovit nejširší veřejnost a vystoupt z řady konvenčních událostí běžného formátu, jako je promítání, výstava, beseda či koncert. Zcela originální koncept se právem těšil obrovské mediální pozornosti a zájmu návštěvníků. I návštěvnost webových stránek a následný monitoring nasvědčuje tomu, že se záměr podařil a že jeho rozsah měl svůj smysl, včetně důstojného gesta velkého monitoru s archivními materiály, které se po třiceti letech vrátily na místo svého vzniku, doprovázeny dojemnými vzkazy prezidentovi. Událost je třeba vnímat v kontextu bezpočtu paralelních akcí, které se v termínech okolo 17.vlistopadu odehrávaly hlavně v centru Prahy. Autodialogy a jimi podpořený Den pádu cenzury navázaly na PR výstavy KOMUNIKACE 89, jež byla založena především na záměru dát významnému výročí nejen pietní ohlédnutí, ale také obsah, vzdělávání, nové podněty k odkazu revoluční proměny. Vytvořili jsme multimediální prostor, který se stal prožitkem pro návštěvníky všech věkových kategorií. Toto srdce expozice probudilo zájem o dobu, kdy se dělal státní převrat bez internetu a sociálních sítí - kdy bylo třeba se setkávat ve veřejném prostoru a o zásadních věcech hovořit... Obhájit nutnost státního převratu veřejně. Poselství Václavu Havlovi, pro které se otevřel prostor v jeho autentickém automobilu, byla šance pro pamětníky i později narozené dopovědět cosi k době, kdy síla slov měla ještě nedigitální charakter. V tomto ohledu se podařilo probudit zájem o další polohu komunikace naší stejnojmenné výstavy. A to jak u těch, kteří v sobě objevili potřebu přijít si s Václavem Havlem dodatečně něco dopovědět, tak i u těch, které tyto vzkazy panu prezidentovi zajímaly. Pro hodnocení nejinspirativnějších autodialogů jsme oslovili studenty gymnázia Jana Keplera. Fenoménem celé výstavy KOMUNIKACE 89 byl nadčasový dialog: Vzdělávací koncepce expozice pracovala s tématy a multimediálními podněty především jako s argumenty minulosti k závažným tématům dneška. Tím nejzásadnějším velkým významem byla výzva k posílení mediální výchovy a prohloubení gramotnosti ve veřejné komunikaci. Výzva v pravém slova smyslu, protože z výstavy Komunikace 89 během Dne pádu cenzury odešel dopis třem ministrům s podnětem zavádění účinných opatření v jejich resortech pro kvalitu mediální komunikace. Ministr kultury a ministr zahraničí reagovali okamžitě. Ministra školství se budeme opakovaně ptát, co v tomto ohledu vykonal či plánuje. Považujme tedy za klíčový výsledek, že Den pádu cenzury se nestal jen zábavným programem k jednomu výročí pro několik hodin, ale že jeho odkaz pokračuje dalším dialogem.

Náročnost a provedení

Výstava KOMUNIKACE 89 měla po sedm neděl svého trvání naplánován celý cyklus doprovodných kulturních akcí. Projekt Autodialogy však jednoznačně překonal všechny předešlé - jak v PR a průběžné veřejné komunikaci, tak v produkčním i technickém zajištění. Bylo třeba se postarat hlavně v exponované dny o hladký průběh akce, kterou - krom jiného také, na pár hodin obklopila statisícová manifestace na Letenské pláni. Bylo třeba spolehlivě a technicky kvalitně zajistit natáčení výpovědí v malém autě, které je nejen veteránem, ale ve své podstatě také památkově chráněným unikátem. Pro celý tento souhrn zadání posílila výstavní produkci samostatná jednotka společnosti Ostrovy, které se také podílely na dofinancování. Byl sjednán speciální dramaturg pro nastavení základních pravidel AUTODIALOGŮ. Paralelně jsme také zajišťovali složité technické a bezpečnostní parametry velkoplošné obrazovky, která na exponovaném místěPrahy měla prezentovat kolekci nejlepších vzkazů Václavu Havlovi, prokládaných třicet let starými archivními záběry z letenských manifestací. Pro celou událost jsme nejprve natočili pozvánku s předními českými hereckými hvězdami, Zdenkem Svěrákem, Bolkem Polívkou a Markem Šimonem. Pozvánka byla prezentována partnerskými mediálními kanály - Českou televizí, Českým rozhlasem, Deníkem N a dalšími různými tiskovinami. Paralelně probíhala široká diskuse na sociálních sítích. Samotné natáčení probíhalo za doprovodu bezpečnostních opatření, která měla kromě hladkého průběhu natáčení Autodialogů také vyloučit, že by se někdo z vandalismu pokusil poškodit auto spojené s významnou osobností národní historie. Vyhodnocení Autodialogů a spuštění maxiobrazovky na tribuně stadionu AC Sparta na 25 hodin bylo uváděno herci divadelní skupiny Vosto5, kteří paralelně realizovali unikátní experimentální projekt tří jubilejních představení Sametová simulace, jehož jsme se také stali součástí v podobě archivů připravených pro DEN PÁDU CENZURY. Finální sestřihy a výběry jsou k vidění na webové stránce výstavy KOMUNKACE 89: https://komunikace89.bubny.org/#autodialog

Přínos (vliv na chování/vnímání)

Zde je třeba navázat na přínos celé výstavy KOMUNIKACE 89, kterou za sedm neděl jejího konání navštívilo přes dese tisíc návštěvníků, pro školní skupiny druhého a třetího stupně byly realizovány lektorské programy - některé dny i pro patnáct tříd. Návštěvní hodiny expozice byly rozšířeny téměř na dvounásobek. Mnoho pedagogů, běžných návštěvníků i muzejních profesionálů se dotazovalo, zda bude mít výstava nějaké pokračování, či zda ji neplánujeme umístit do nějakých vhodných prostor jako stálou expozici. Autodialogy byly sice eventem pro pár dní, ale staly se určitým symbolem a odkazem celého výstavního projektu. Mezi vzkazy obyčejných návštěvníků se objevují osobnosti blízké Václavu Havlovi, jejichž obsah má svou hodnotu archivní. Spolujízdou prošlo i několik osobností politického světa - ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček, prezidentský kandidát Pavel Fischer, několik senátorů - Jiří Růžička, David Smoljak a další. Za velmi akceschopnou spolupráci můžeme považovat spojení několika institucí muzejní povahy, jako byl DOX, NTM, Muzeum Prahy s vyloženě korporátními podporovateli a v neposlední řadě i kvalitními mediálními partnery, hlavně Českou televizí a Českou tiskovou kanceláří. Zde je nutno zdůraznit, že tato mediální partnerství nemají zdaleka pouze význam loga na bilboardu, ale byla sjednána pro velmi aktivní zapojení do různých výstavních segmentů. Bez České televize by například vůbec nebylo možné uspořádat všechny archivní výstupy, které ve střižnách ČT byly navíc zpracovány a připraveny pro multimediální využití. Svůj podstatný význam komunikační, společenský i produkční mělo také partnerství s Prahou 7 a magistrátem hlavního města. Neziskovka malého rozsahu a produkčního zázemí byla posílena o dobré zázemí a partnerské vztahy významného producenta hudební scény. Dá se říci, že v tomto propojení jinak neobvyklého se začala nekomerčně chovat dokonce i výhradně komerčně fungující Sparta. Celý rámec spolupráce se střešní sítí projektů směřujících k oslavám a připomínání jubilejního výročí FESTIVALEM SVOBODY, mělo svůj zásadní význam pro stabilizaci jindy konkurenčně fungující prostředí.

Doplňující informace

Oslovili jsme různé instituce ke spolupráci a podpoře AUTODIALOGŮ. Zásadní podporu poskytnul Volkswagen, jenž je logicky propojen se značkou Havlova "Stříbrného blesku" Z výstavy pak pro svůj reprezentační časopis vytěžil zajímavý článek. Další podpora se podařila sjednat s Monetou. Na Dni pádu cenzury spolupracovaly také veřejnoprávní instituce, jako je Národní technické muzeum, Muzeum Prahy a DOX.

Rozpočet

do 1 mio