1B

The Joy of Colours

Soutěžící Fox Hunter
Klient Bvlgari
Formát

Popis projektu

Cílem eventu bylo atraktivní formou představit kolekci nejvyšší řady šperků (High Jewllery) nejnáročnějším zákazníkům z České a Německé republiky a tím přímo podpořit jejich prodej. Klient definoval dva typy cílů. Obchodní cíl - celkový objem přímého prodeje vybraných šperků v rámci eventu. Druhým cílem bylo naplnění celkové počtu hostů, kteří se eventu účastnili. S ohledem na výjimečnou cílovou skupinu s vysokými nároky, osobními zvyky a očekáváními jsme museli vybrat velmi atraktivní lokaci a navrhnout efektivní a zároveň atraktivní formu prezentace šperků. Zvolili jsme noblesní prostory Národního muzea, kde jsme vytvořili inovativní audiovizuální technický setup, doposud v tomto prostoru nepoužitý. Během večeře jsme formou inovativního table mappingu ukázali hostům historii značky Bvlgari, stejně jako příběh prezentovaných šperků. Gurmánská večeře, luxusní květinová výzdoba, krásné modelky a promyšlená dramaturgie prezentace šperků společně vytvořila dokonalý celek jehož výsledkem bylo překonání očekávaných prodejů (obchodních cílů) téměř dvojnásobně!!!

Počet oslovených eventem vs. reálně zúčastněných

Požadovaný a plánovaný počet hostů bylo 120, což se podařilo dodržet díky cca 10 náhradníkům.

Kreativita

Inovativní dispoziční a technické řešení prostoru, kde jsme museli spojit zanášenou gala večeři a módní přehlídku šperků.

Náročnost a provedení

Vzhledem k velmi omezenému času se podařilo postavit velmi technicky náročný koncept, který fungoval na 100%. Zároveň se neopominuly všechny detaily, které dotvořily finální dokonalý celek.

Přínos (vliv na chování/vnímání)

Podařilo se nám vytvořit event v nekompromisní kvalitě ve všech dílčích detailech u extrémně náročné cílové skupiny. Téměř všichni účastnící eventu byli nadšeni a odnášeli si velmi silný zážitek. Jasný a změřený prodejní výsledek překonal plánovaný cíl téměř dvojnásobně.

Doplňující informace

Jednalo se v podstatě o prodejní výstavu šperků limitované edice, která není normálně dostupná v prodejnách. Na eventů byli přítomni Bvlgari konzultanti (prodejci), kteří prezentují zájemcům-hostům detaily šperků (specifikace i cenu) a uzavírají rezervace. Tento event je ukázkovým příkladem okamžitého návratu investice, efektivního vynaložení prostředků do komunikačního / prodejního nástroje. ROI byl definován klientem (velikost rezervací/prodejů) a byl dosažen téměř dvojnásobně. Cílovou skupinu hostů tvořili největší zákazníci značky, dle objemu historických nákupů. Event jsme připravovali zhruba měsíc, na technické instalace a přípravu muzea před samotnou akcí jsme měli 20hodin vzhledem k ceně nájmu.

Rozpočet

do 5 mio

obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek