2BC

Future Port Prague

Soutěžící Future Production
Klient Future Production
Formát

Účastníci nesoucí hlavní podíl na úspěšnosti eventu

Michael Sido - COO
Martin Holečko - CEO
Caty Hartung - Customer Experience Officer
Roman Lauš - Program Director
Eva Knirschová - CFO
Milan Solík - Expo sales manager
Ondřej Hoza - Partner
Klára Kazelle - Founder

Popis projektu

Future Port Prague je největší futuristická a vizionářská akce v srdci Evropy. Jejím cílem je vybudovat v České republice akci evropského významu mapující a prezentující výzvy a příležitosti, které prudký rozvoj technologií přináší a prezentovat v rámci toho světu to nejlepší, co Česko má. Chceme tak dostat Česko pevně na inovační mapu Evropy, tak aby nebylo vnímáno jen pro své pivo a památky, ale jako místo, kde se tvoří budoucnost Evropy. V rámci již třech předešlých realizovaných ročníků jsme přivezli do Prahy téměř 300 řečníků z téměř 20 zemí světa. Kromě prezentací na 5 pódiích své technologické novinky a inovace představuje na Future Port Prague každoročně více než 150 vystavovatelů. Future Port Prague také funguje jako edukační platforma, která vedle přinášení informací podněcuje spolupráci a setkávání různých cílových skupin, komunit a organizací. Cílem je umožnit jednotlivcům i firmám pochopit budoucí vývoj, dobře se připravit na nadcházející změny a využít příležitostí, které s sebou budoucnost přináší.

Počet oslovených eventem vs. reálně zúčastněných

11.000 návštěvníků

Kreativita

Název, vizuální identita, obsah, produkce, komunikace a PR jsou výsledkem neuvěřitelného nadšení, energie a pracovního nasazení 8 členného "core" týmu. Akce je unikátní kombinací konference a festivalu (veletrhu). Také původní myšlenka, která je jakýmsi podtitulem celé akce - pomáháme odstraňovat u lidí obavy z budoucích technologií a ukazujeme je v pozitivním světle, s ohledem na jejich využitelnost v praxi, s cílem být prostřednictvím moderních technologií připraveni na výzvy, které na nás čekají v budoucnosti. Naším cílem je vybudovat z Future Portu akci, na kterou se budou do Prahy slétat návštěvníci z celé Evropy. Zatím pomalu, ale úspěšně, budujeme u nás i v zahraničí značku, která bude do budoucna ikonickým symbolem v evropském kalendáři akcí. Každoročně v záři se v Praze na Future Portu diskutuje o budoucnosti.

Náročnost a provedení

Přestože je produkce samotné akce svěřena produkční agentuře, po celý rok pracuje 8členný tým na přípravě obsahu, tématech, řečnících, vystavovatelích a partnerech. Vše in-house. Řečníci jsou pečlivě vybíráni na základě jejich know-how a zkušeností, nikoli známosti, vystavovatelé musí naplňovat podtitul akce "Touch the Future" a doprovodný program vzniká na základě aktuálních trendů a témat. Akce nemá žádného investora ani jakékoli pobídky od státu.

Přínos (vliv na chování/vnímání)

Future Port Prague 2019 navštívilo loni ve dvou dnech téměř 11.000 návštěvníků. Na pěti pódiích se v rámci 112 přednášek vystřídalo 108 řečníků ze 16 zemí světa, přičemž samotnou konferenci sledovalo 500 účastníků. Své produkty a služby prezentovalo v pravém křídle Průmyslového paláce a na venkovní ploše více než 150 vystavovatelů a mezi návštěvníky nechybělo přes 1900 studentů. O akci vyšlo díky 175 akreditovaným novinářům z 15 zemí světa přes 350 článků. Tato čísla demonstrují, že akce měla velký dopad a s ohledem na rostoucí trend v návštěvnosti také ukazuje na smysluplnost akce pro společnost. Také z dotazníku spokojenosti návštěvníků vyplývá, že akce má velký smysl, je vnímána jako přínosná a návštěvníci se každoročně vrací. To stejné jde říci o partnerech, kteří dokáži platformu Future Port Prague vytěžit z mnoha různých oblastí a pokračují s námi ve většině případů několikátým ročníkem v řadě. Akce začíná rezonovat i v rámci magistrátu hl.m. Prahy a ministerstva pro místní rozvoj, a to nejen díky osobní účasti primátora Hřiba a ministra Havlíčka na uplynulém ročníku.

Doplňující informace

Konferenci a futuristický festival Future Port Prague založil v roce 2017 Martin Holečko, spoluzakladatel české společnosti Etnetera Group a.s., s cílem vybudovat v České republice vzdělávací akci evropského významu mapující a prezentující výzvy a příležitosti, které prudký rozvoj technologií přináší, a prezentovat v rámci toho světu to nejlepší, co Česko nabízí. Cílem Future Port Prague je podpořit a propojit inovační ekosystém hlavního města a celé České republiky, propojit ho mezi sebou a s vyspělým světem, a přispět tak k rychlé transformaci české ekonomiky směrem k digitalizaci a automatizaci a při tom zároveň pomoci hledat novou roli člověka v budoucí technologicky vyspělé společnosti. Záměrem je vytvořit v Praze akci evropského významu mapující a prezentující výzvy a příležitosti, které prudký rozvoj technologií přináší, a přivést diskuzi o budoucích scénářích vývoje do středu pozornosti odborné i široké veřejnosti, podnikatelů, firem, zastupitelů měst i státní správy a médií. Akce je financována z partnerských příspěvků, prodeje vstupenek a výstavní plochy. Video shrnutí Future Port Prague 2019 - https://www.youtube.com/watch?v=Mg7eZLJajD0 Vývoj počtu návštěvníků: 2017 - 4.700 2018 - 8100 2019 - 11.000 (číslo za oba dva dny. Loni i letos se počet návštěvníků, kteří přišli druhý den znovu, pohyboval kolem jedné třetiny.)

Rozpočet

10 - 20 mio