1D

ČSOB Kampus Festival

Soutěžící JCHP / Birel Advertising
Klient Československá obchodní banka
Formát

Účastníci nesoucí hlavní podíl na úspěšnosti eventu

Jakub Choutka - Director
Veronika Osladilová - Production
Martin Herold - Production
Nikola Netušilová - Art director
Robert Drozd - Director
Eliška Chrastinová - Production

Popis projektu

Nosnou myšlenkou a prvním cílem celého projektu bylo představit novou, ekologicky ohleduplnou budovu, zaměstnancům a vysvětlit jim její začlenění do celého ČSOB Kampusu. Druhým, neméně důležitým cílem, bylo zapojit zaměstnance do celkového vnímání ekologie a udržitelnosti, které jsou pro ČSOB zásadní, a kvůli kterým je celou skupinou tolik investováno do pracovního prostředí. Dále je podpořit v jejich snažení, zjistit, zda-li správně třídí a jak jsou tyto hodnoty provázány s jejich osobním životem.

Počet oslovených eventem vs. reálně zúčastněných

Celkový engagement prostřednictvím sociálních sítí - 878 tisíc lidí (instagram zapojených influencerů atd.) 3670 účastníků Kampus Festivalu v areálu ČSOB Kampusu v pražských Radlicích.

Kreativita

ČSOB KAMPUS FESTIVAL byl komplexním indoor festivalem se strukturou obsahu, jak ho nabízejí renomované festivaly – kombinace hudebních vystoupení, sportu, vědeckých a ekologických workshopů a přednášek a samozřejmě skvělého občerstvení. Vytvořili jsme takovou dramaturgii festivalu, aby byla zábavná, zajímavá a i poučná pro všechny. Vytvořili jsme originální koncept workshopu na téma upcyklace z materiálu generovaných kancelářskými budovami tak, aby to nebyla jen “prasítka” bez dalšího užitku.

Náročnost a provedení

Výzvou této akce bylo organizovat indoor festival pro předem registrovaných 5000 návštěvníků v prostředí dvou budov, které pro takovou akci nejsou primárně určeny. Vytvořit souběžnou dramaturgii obou budov tak, aby se ani jedna z budov nepřeplnila. Zapojit hudební interprety a influencery tak, aby myšlenka ČSOB KAMPUS FESTIVALU přesáhla přes hranici interní akce

Přínos (vliv na chování/vnímání)

Viz výsledky akce. Podařilo se nám představit koncept ČSOB Kampus Festivalu a zapojit zaměstnance zábavnou formou o trochu více do péče o pracovní a životní prostředí. 95% návštěvníků, kteří odpověděli v hodnotícím dotazníku, by si akci přáli znovu.

Doplňující informace

- Chybí vyhodnocení/popsání přínosu – cíle jsou definované, ale výsledky jsou prezentovány pouze čísly lidí, kteří se akce zúčastnili, shlédli ji, respektive ji chtěli zopakovat, nicméně tato čísla nereflektují cíle. Děkujeme za otázku, rádi doplňujeme: Pro přípravu jsem si zadání klienta shrnuli do základních 4 bodů, které jsme postupně v průběhu příprav naplňovali obsahem. 1.Netradičním způsobem představit koncept nové budovy ČSOB zaměstnancům a jejich rodinám 2. Propojit koncept budovy s konceptem programu ve smyslu UDRŽITELNOSTI a představit ČSOB jako moderně a ekologicky smýšlejícího zaměstnavatele 3. Oslovit a zapojit publikum napříč generacemi XYZ 4. Aktivovat publikum 1.Vytvořil jsme akci, kterou v rámci svého pracovního prostředí nečekali a překvapili jsme je – festival, který probíhal v obou budovách, hosté je museli procházet od shora dolů, aby našli všechny aktivity, které pro ně byly připraveny. Výsledek: hosté si prohlédli „novou“ Jižní budovu a ti, kteří nepracují v pražské pobočce si měli možnost prohlédnout i Severní část nového kampusu 2. Snažili jsme definovat, co ČSOB KAMPUS a Udržitelnost dále evokuje. Je to Odpovědnost | Pospolitost | Kreativita | Zdravý životní styl | Zážitky a zábava. Pro každé z těchto hesel jsme se snažili najít programovou náplň. Worskopy Rekomóda a Rekodesign na téma upcyklace, interaktivní přednášky IQ Landia, výstava Chemistry Gallery z recyklovaných materiálů, workshopy La Putyka, joga s FitFabStrong, hudební koncerty, rozhovory s hosty, prohlídky budov, tématické filmy a další a další. Výsledek: V každé

Rozpočet

5 - 10 mio

obrázek
obrázek
obrázek
obrázek