1D

ČSOB V POHYBU

Soutěžící EVENT ARENA s.r.o.
Klient Československá obchodní banka, a.s.
Formát

Účastníci nesoucí hlavní podíl na úspěšnosti eventu

Kateřina Horynová - ředitelka agentury
Jana Radilová - senior event manager
Sharara Quasemova - event manager

Popis projektu

ZADÁNÍ: Cílem celého projektu bylo efektivní způsobem změnit vnímání zaměstnanců všech společností skupiny ČSOB ÚSPĚŠNÁ ZMĚNA ZAČÍNÁ UVNITŘ Společným úkolem pro organizační tým ČSOB a EVENT ARENA bylo představit zaměstnancům společností skupiny ČSOB a také jejich rodinným příslušníkům interní projekty rozvoje skupiny ČSOB, které v konkrétní podobě ukazují, v čem je skupina ČSOB: INOVATIVNÍ NA TRHU finančních služeb FLEXIBILNÍ k požadavků svých klientů INSPIRATIVNÍ pro své zaměstnance ŘEŠENÍ: ČSOB V POHYBU, JEDNO TÉM – DVĚ CÍLOVÉ SKUPINY Pracovali jsme se dvěma cílovými skupinami – manažerský tým a zaměstnanci s rodinami. Pro každou z těchto skupin jsme připravili samostatný event, který byl pro danou skupinu vhodný, atraktivní a srozumitelný. Tak vznikly dva samostatné a zároveň propojené eventy, kdy časově jeden navazoval na druhý: MANŽERSKÁ KONFERENCE s výstavou inovativních řešení banky DEN S ČSOB pro rodiny zaměstnanců

Počet oslovených eventem vs. reálně zúčastněných

Pozvaní byli všichni zaměstnanci ČSOB ( 10.000 osob) - colková účast po sečtení obou akcí byla 3350 hostů.

Kreativita

NAPLNĚNÍ KONCEPTU V POHYBU Interaktivní aplikace ČSOB V POHYBU - kterou účastníci obou akcí používali od registrace, přes moje peněženka, online Q&A sekci, až po online hodnotící dotazník obou eventů. Každý účastník získal unikátní QR kód, který ho provázel během celého program. Pro prezentaci jednotlivých rozvojových projektů jsme využili nejmodernějších technologií jako je VR, Pepper robot, 3D tiskárna, 3D kino, cubelets, pro děti pak program LEGO robotika. Do prezentací inovativních řešení na výstavách byli zapojeni samotní zaměstnanci jednotlivých rozvojových oddělení. Účastníci obou eventů se formou soutěžních kvízů hlouběji seznamovali s představovanými projekty. Oba eventy kompletně cashless. Program z místa konání byl vysílán interním rádiem KBC a byl tak dostupný všem zaměstnancům/posluchačům celé mateřské společnosti KBC Dětský program byl soutěžní a hlavní výhrou byl zájezd do Legolandu Jako překvapení Dne s ČSOB vystoupila kapela MIRAI

Náročnost a provedení

Pracovali jsme se dvěma cílovými skupinami – manažerský tým a zaměstnanci s rodinami. Pro každou z těchto skupin jsme připravili samostatný event, který byl pro danou skupinu vhodný, atraktivní a srozumitelný. Tak vznikly dva samostatné a zároveň propojené eventy, kdy časově jeden navazoval na druhý: MANŽERSKÁ KONFERENCE DEN S ČSOB

Přínos (vliv na chování/vnímání)

Nástrojem pro získaní těchto informací byl interní dotazník v aplikaci ČSOB v pohybu. 83,25% odpovědělo, že banku po této akci vnímá jako výrazně inovativní společnost. 58 % odpovědělo, že hodnotu INOVACE se daří v bance nejlépe naplnit. 92% hodnotilo akci jako skvělou akci, která korespondovala s tématem INOVACE. CITACE ZE ZPĚTNÉ VAZBY: …užitečné pro lepší pochopení kontextu inovací …přínosné a zajímavé …nejlepší část celé konference bylo inovativní Expo …dělejte to 2 x do roka I’ve done seminars in Amsterdam. Barcelona. Brussels. Luxemburg. Paris. London. Dublin. Mumbai. Zürich. Evian. Wherever. But what I saw today, was in form, organisation and location the closest to perfection I have seen. Great consistency, visually a real feast. Big congrats to the team that made this happen.

Doplňující informace

.

Rozpočet

do 5 mio