1C

50. Mezinárodní chemická olympiáda

Soutěžící IDEAS by GUARANT
Klient Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, ČR + Univerzita Komenského v Bratislavě, SR
Formát

Účastníci nesoucí hlavní podíl na úspěšnosti eventu

Dana Poláchová - CZE LOC Head, Scientific Committee
Petra Menová - LOC, Scientific Committee Head
Henrieta Satnkovičová - SVK LOC Head
Lucia Sebechlebská - SVK IChO Secretary
Ondřej Šimůnek - Web, Scientific Committee
Jana Chrappová - SVK SciC Vice-head
Hana Helísková - Koordinace Reunion za VŠCHT, ČOV
Romana Kluková - Production
Tomáš Kiprov - Production

Popis projektu

Mezinárodní chemická olympiáda je nejstarší a nejprestižnější chemická soutěž pro středoškoláky. V roce 1968 se konal 1. ročník IChO v Praze. Účastnily se ho pouze 3 státy – tehdejší Československo, Polsko a Maďarsko. Postupně se přidal celý východní blok a od roku 1990 i celý svět. Cílem bylo po 50. letech putování po světě soutěž vrátit na místo, kde se zrodila, zorganizovat jubilejní Mezinárodní chemickou olympiádu a zároveň oslavit a celému světu připomenout 100. výročí vzniku Československa v roce 1918. 50. ročník IChO se konal v Bratislavě a Praze za účasti delegací z 80 zemí světa.

Počet oslovených eventem vs. reálně zúčastněných

Přímo zúčastněných celé akce: 300 studentů, 221 mentorů a 33 hostů z 80 zemí Přímo zúčastněných Reunion Party (Open-air Science &, Music Festival): >5000 Pražanů Oslovených = počet osob, které sledovaly streamované předávání medailí v Rudolfinu (28.7.): 107 000 uživatelů z celého světa

Kreativita

Letošní slovensko-český ročník byl v mnoha ohledech výjimečný. Poprvé dosáhl počet soutěžících tří set. Slavili jsme dvě jubilea zároveň, historicky poprvé soutěž organizoval více než jeden suverénní stát a díky tomu byly účastníci poprvé dopravování speciálními soukromými vlaky. Mimořádný úspěch zaznamenalo logo – hlava panáčka, malého chemika, jehož hlava je zapálená pro chemii a symbolizuje tak olympijský oheň. Poprvé účastníky doprovázeli živí maskoti – oživlí panáčci z loga. Na slavnostním zahájení v bratislavské Staré tržnici byla po deseti letech představena nová vlajka IChO s pěti barevnými plamínky symbolizující chemii a olympijské kruhy. Na Slovensku byla vydána u příležitosti 50. IChO poštovní známka. Každý den vycházel plnobarevný dvanáctistránkový magazín Catalyzer s fotografiemi z předchozího dne a s články a informacemi k programu. Sborník všech čísel dostali účastníci do letadla na cestu domů. Setkání studentů a mentorů po soutěži (Reunion Party) bylo poprvé otevřeno široké veřejnosti formou populárně-vědeckého a hudebně-kulturního festivalu Summer IChO Party na pražském Vítězném náměstí v Dejvicích a zúčastnilo se ho víc než 5000 lidí. Hudební produkci obstaraly kapely Tata Bojs, Kašpárek v rohlíku a zpěvačka Debbi, dále byly připraveny interaktivní chemické pokusy či velká ohnivá show nebo prezentace elitní protichemické jednotky Armády ČR. Tato akce byla volně přístupná veřejnosti. mimořádně kreativní bylo i zaměření jednotlivých soutěžních úloh, které odkazovalo na pořádající státy. Teoretické úlohy připravovali Češi a týkaly se např. struktury a barevnosti českého granátu, látek obsažených v českých houbách, syntézy antivirotika z dílny prof. Holého nebo zvláštní látky – karyofylenu, která je přítomná ve dvou národních českých rostlinách – v lípě a chmelu. Praktické úlohy připravovali Slováci, studenti proto dělali rozbor slovenské minerální vody, prováděli syntézu s použitím Sava a studovali reakci, která ve zkumavce umí svítit. Lípa je ovšem společný česko-slovenský národní strom. Proto lipový list zdobil revers zlatých, stříbrných a bronzových medailí, nejen jako připomínka soutěžních úloh, ale také jako vzpomínka na Československo. Tyto medaile se slavnostně předávaly v Rudolfinu, odkud účastníky doprovázel jízdní oddíl Městské policie do Občanské plovárny, kde proběhla závěrečná Farewell Party. Na závěr čekalo účastníky překvapení – poprvé olympiádu ukončil velkolepý ohňostroj v délce sedmi minut. „This years's IChO is very creative!“, I-Jy Shang, the President of IChO Steering Committee. „Olympiádu jsme připravovali dva roky. Jedná se o jubilejní ročník a zároveň slavíme 100 let od založení Československa, takže jsme chtěli naplnit očekávání a připravit pro hosty program, jaký olympiáda ještě nezažila,“ uvedl hlavní organizátor Petr Holzhauser z VŠCHT.

Náročnost a provedení

Příprava odborné části začala s ročním předstihem – autorský tým musel připravit a obhájit soubor 36 přípravných úloh v rozsahu 90 stran bezchybného anglického odborného textu. Přes mimořádně nabitý program se základní programové schéma IChO odpovídající potřebám organizátorů a soutěžících se rok od roku se příliš neliší: zahájení, praktické úlohy, volnočasový program, teoretické úlohy, volnočasový program, vyhodnocení a vyhlášení výsledků. Přesto je potřeba logisticky připravit a zajistit tři verze programu – pro soutěžící, pro mentory a pro hosty. Tyto programy se časoprostorově stýkají pouze v rámci několika událostí (zahájení, Reunion Party, vyhlášení), navíc víc než polovinu doby se programy odehrávaly ve dvou různých státech s vyloučením komunikace účastníků. Logisticky mimořádně náročná byla příprava pracovních míst pro praktickou část. V laboratořích bylo třeba bezchybně vybavit 320 identických pracovních míst, na což se spotřebovalo víc než 50 000 ks chemického skla a laboratorních pomůcek a přístrojů. Aby se eliminoval vliv znalosti angličtiny, tak jsou úlohy překládávány do národních jazyků. To je časově mimořádně náročné, mentoři musí dvakrát během jednoho dne bezchybně a přesně přeložit zadání teoretické a praktické části v rozsahu přibližně 60 stran. Po skončení soutěžní části je třeba opět v omezeném čase spravedlivě opravit protokoly všech soutěžících. Mentoři pomáhají porotě při objasňování výsledků ztracených v překladu. Vítězí soutěžící s nejvyšším počtem bodů, přičemž všichni soutěžící jsou podle bodových zisků rozdělení do „pásem“. Nejlepších 10 % je ve zlatém pásmu – získá zlatou medaili, následujících 20 % získá stříbro a dalších 30 % bronz. Část soutěžících, kteří nezískají žádnou medaili, ale podaří se jim překonat porotou zvolenou bodovou hranici, získá Čestné uznání (a letos také perníkovou medaili). Toto „známkování“ je společné pro všechny Mezinárodní olympiády (chemie, biologie, fyzika, matematika).

Přínos (vliv na chování/vnímání)

Mezinárodní kolo je ale pouhou nejvyšší větví překvapivě mohutného stromu Chemické olympiády (www.chemicka-olympiada.cz). Pověst chemie jakožto školního předmětu je celosvětově nevalná a v neoblíbenosti těžko hledá rovnocenného soupeře, přičemž důvody tohoto faktu by stály za detailnější zkoumání. Přesto je počet účastníků chemické olympiády v ČR značný. Ročně je jich víc jak 7000 a olympiáda tak patří k největším soutěžím svého druhu. Kromě samotných studentů mají obrovskou zásluhu i učitelé, kteří se studentům věnují po celý rok. Proto jako podpora škol, učitelů a dalších budoucích olympioniků bylo vybavení laboratorních míst distribuováno do škol, kde se olympiádě daří a soutěř tak byla podpořena i na regionální úrovni. Kromě toho i uspořádání Summer Olympic Party jako otevřenou akci umožnilo veřejnosti nahlédnout pod pokličku chemie a přispělo tak k popularizaci tohoto vědního oboru. Celá akce tedy byla oslavou české chemie a Chemické olympiády a také skvělou reklamou pro českou republiku – živý přenos slavnostního vyhlášení v Rudolfinu sledovalo 107 000 lidí z celého světa!

Doplňující informace

Zájem České republiky a Slovenska pořádat jubilejní 50. ročník soutěže byl oznámen na 46. IChO v Hanoji. Velkým úspěchem československého týmu svědčícím o kvalitě připraveného projektu svědčí to, že byl návrh okamžitě jednomyslně schválen. Akci podpořila Ministerstva školství obou zemí a organizací byla pověřena Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Komenského v Bratislavě. „Možnost organizovat Mezinárodní chemickou olympiádu je velké privilegium. V loňském roce v Thajsku se ceremoniály konaly pod dohledem královské rodiny. Příští ročník 2019 v Paříži pro změnu zaštítí nositel Nobelovy ceny za chemii Jean-Marie Lehn,“ poznamenal rektor VŠCHT Karel Melzoch.

Rozpočet

nad 30 mio