1D

Mercedes Benz Product Experience - Adventure edition

Soutěžící Fox Hunter s.r.o.
Klient Mercedes Benz
Formát

Účastníci nesoucí hlavní podíl na úspěšnosti eventu

Popis projektu

Primárním cílem bylo představit originálním způsobem vlastní produkty značky Mercedes-Benz (osobní automobily) svým zaměstnancům. Dalším cílem bylo upevnění týmu, budování pozitivních vazeb a sounáležitosti ke značce Mercedes. V poslední řadě to byla i forma nefinanční odměny, jenž byla postavena na silném zážitku. Jedná se o tradiční každoroční event. V minulých letech probíhal většinou na atraktivních místech v zahraničí (Portugalsko nebo Itálie), a proto pro nás bylo velkou výzvou posunout laťku ještě výše, navíc ve všem známém prostředí České republiky.

Počet oslovených eventem vs. reálně zúčastněných

Akce byla povinná pro cca 80 zaměstnanců divize osobních vozů Mercedes Benz ČR

Kreativita

Byli jsme první, kdo postavil stanový hotel, včetně klimatizovaných toalet a sprch, luxusní restauraci s vyhlídkou na hvězdy uprostřed lesů a luk bez jakékoliv infrastruktury. Perfektně načasovaný moment překvapení, když z lesa po večeři vyšla populární kapela Mig21 a ve skryté části restaurace se odhalilo koncertní pódium, byl pomyslnou třešinkou na dortu pro účastníky... ti doslova šíleli nadšením. Díky promyšlené rotaci účastníků a vůzů v týmech se nám podařilo naplnit hlavní cíle projektu, tzn. seznámení se s vozy a prohloubení vztahů mezi zaměstnanci.

Náročnost a provedení

1) vymyslet složitý třídenní program pro 25 týmů, které plní různé úkoly. Členové týmu se navíc každý den měnili tak, abychom maximalizovali efekt teambuildingu napříč celé skupiny účastníků. 2) vyřešit a postavit v omezeném čase stanový hotel pro 100 lidí s vlastním topením, restaurací, sprchami a toaletami uprostřed vojenského prostoru,byla největší výzva. 3) zajistit fantastické počasí

Přínos (vliv na chování/vnímání)

Zpětná vazba od klienta a účastníků: "Spektakulární, fantastický, strop!" Je stále těžší doručit doposud nepoznaný, originální zážitek náročným zákazníkům. V tomto případě se nám to povedlo. Hlavní a ověřeným přínosem eventu bylo jednoznačné naplnění cílů, tzn. 1) praktické seznámení zaměstnanců se všemi vozy značky Mercedes a 2) interní teambuilding - budovaní vztahů mezi zaměstnanci napříč celé divize. Vyhodnocení proběhlo na základě kvalitativního zhodnocení managementu společnosti,který byl součástí eventu a zpětné vazby účastníků formou feed back emailu.

Doplňující informace

Účastníci (zaměstnanci) byli v pátek rozděleni do čtyřčlenných týmu (posádek automobilů). Před zahájením dostali informace o termínu a počtu dní strávených na cestě. Součástí pozvánky byl i seznam doporučeného vybavení a oblečení. Veškeré další informace jim byly utajeny, a to včetně spaní ve stanech. Zde je dobré doplnit skutečnost, že zaměstnanci mají ve smlouvě ošetřen způsob a standard ubytování. Minimum je 4* hotel. V den zahájení dostali první indicie vedoucí k místu první zastávky, kde po správném splnění úkolu získali další bod, a tak to pokračovalo stále dál a dál… První den je čekala tři stanoviště a poslední souřadnice je přivedly do pustiny v Milovicích. Ve zdejším areálu bývalého vrtulníkového letiště během tří dní vyrostl stanový hotel, který byl tvořen cca 50ti stany, mobilními klimatizovanými toaletami a kamionem se sprchami. Samostatnou část tvořil transparentní stan s uspořádáním pro "Family dinner”, přepažený mobilní stěnou, odhalující v druhé části večera vystoupení kapely MIG 21. Posádky přijížděly postupně a čas čekání byl vyplněn welcome grilováním se svařeným vínem. Když dorazila poslední posádka, byl otevřen stan a program pokračoval společnou gurmánskou večeří formou servírování u dlouhých stolů (zaměstnanci seděli společně bez ohledu na oddělení či pozice, které zastávají). Před odhalením koncertu proběhlo rozlosování účastníků do nových týmů. Druhý den zahájila společná snídaně a start na trasu dle harmonogramu. Na účastníky čekalo další dobrodružství, úkoly, adrenalin a romantika v podobě večeře na vrcholcích Krkonoš při západu slunce. Během tří dnů si účastnící mohli vyzkoušet prakticky všechny vozy a díky rotaci týmů také lépe poznat kolegy i z jiných oddělení společnosti.

Rozpočet

do 5 mio

obrázek
obrázek
obrázek
obrázek