2

MSV

Soutěžící Veletrhy Brno a.s.
Klient Veletrhy Brno a.s.
Formát

Účastníci nesoucí hlavní podíl na úspěšnosti eventu

Popis projektu

Nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě s účastí více než 1600 vystavovatelů a 80 000 návštěvníků

Počet oslovených eventem vs. reálně zúčastněných

Reklamní kampaň na odbornou veřejnost v ČR a zahraničí - 80937

Kreativita

Jde sice o tradiční akci, v roce 2018 byl již 60. ročník, nicméně je nutné držet se trendů v oboru. Aktualizovali jsme vizuál, určujeme hlavní téma veletrhu tak, aby odpovídalo nejnovějším směrům v průmyslu. Připravujeme a rozvíjíme novinky, které zpříjemňují uživatelský komfort, jak vystavovatelům - projekt iKancelář, interaktivní objednávkový blok, tak návštěvníkům - mobilní aplikace. V rámci tohoto ročníku proběhla jedinečná výstava 100 stories, která provedla návštěvníka příběhy průmyslových legend a na místě jich bylo mnoho k vidění. V rámci velmi odborné akce, proběhla tedy výstava zaměřená také na širší veřejnost se zájmem o průmysl a historii.

Náročnost a provedení

Na přípravě a realizaci MSV se podílí bez nadsázky celá firma. MSV je veletrh přesahující brány brněnského výstaviště, spolupracujeme s městem na projektu Brno Fair City. Měřítkem náročnosti může být to, že sehnat v Brně brigádníka, ubytování či rezervaci pro větší počet lidí v restauraci během MSV je takřka nemožné. Veletrh je také mezinárodní akcí, velký počet delegací, zahraničních návštěvníků a vysoký počet zahraničních vystavovatelů je velmi náročný na organizaci. Na akci se také podílejí složky státu a města Brna jako policie, hasiči či MHD.

Přínos (vliv na chování/vnímání)

Akce je celosvětového rozměru. Je velmi pozitivně vnímána v odborném světě a dlouhodobě se daří udržet její vysokou úroveň. Jedním z hlavních cílů veletrhu MSV 2019 bylo udržení spokojenosti jak vystavovatelů tak návštěvníků. Z průzkumů vyplynula následující fakta: podíl rozhodně spokojených návštěvníků meziročně stoupl z 89% na 94%, rozhodně spokojených vystavovatelů bylo navýšení z 84% na 96%. Jedná se o nejlepší výsledek za posledních 5 let. Oproti loňskému roku se také zvedl pozitivní dojem z veletrhu u zahraničních vystavovatelů. Přínos vystavovatel: 97% navázalo na veletrhu kontakty s potencionálním tuzemským i zahraničním vystavovatelem, 39% se podařilo rozjednat nové zakázky, 81% návštěvníků našlo na veletrhu tu správnou klientelu. spokojenost návštěvník: 94% bylo spokojeno s celkovou návštěvou a úrovní veletrhu, 91% plánuje návštěvu v roce 2019, 70% návštěvníku považuje za hlavní přínos veletrhu informace o nových technologiích, materiálech a strojích. Jedno zajímavé číslo na závěr : 79% návštěvníků MSV rozhoduje popřípadě spolurozhoduje o investicích a nákupech ve své firmě. https://www.bvv.cz/msv/

Doplňující informace

Jde sice o tradiční akci, v roce 2018 byl již 60. ročník, nicméně je nutné držet se trendů v oboru. Aktualizovali jsme vizuál, určujeme hlavní téma veletrhu tak, aby odpovídalo nejnovějším směrům v průmyslu. Připravujeme a rozvíjíme novinky, které zpříjemňují uživatelský komfort, jak vystavovatelům - projekt iKancelář, interaktivní objednávkový blok, tak návštěvníkům - mobilní aplikace. Jedním z hlavních cílů veletrhu MSV 2019 bylo udržení spokojenosti jak vystavovatelů tak návštěvníků. Z průzkumů vyplynula následující fakta: podíl rozhodně spokojených návštěvníků meziročně stoupl z 89% na 94%, rozhodně spokojených vystavovatelů bylo navýšení z 84% na 96%. Jedná se o nejlepší výsledek za posledních 5 let. Oproti loňskému roku se také zvedl pozitivní dojem z veletrhu u zahraničních vystavovatelů. Přínos vystavovatel: 97% navázalo na veletrhu kontakty s potencionálním tuzemským i zahraničním vystavovatelem, 39% se podařilo rozjednat nové zakázky, 81% návštěvníků našlo na veletrhu tu správnou klientelu. spokojenost návštěvník: 94% bylo spokojeno s celkovou návštěvou a úrovní veletrhu, 91% plánuje návštěvu v roce 2019, 70% návštěvníku považuje za hlavní přínos veletrhu informace o nových technologiích, materiálech a strojích. Jedno zajímavé číslo na závěr : 79% návštěvníků MSV rozhoduje popřípadě spolurozhoduje o investicích a nákupech ve své firmě.

Rozpočet

5 - 10 mio

obrázek