1A

Zeppelin Nad Prahou

Soutěžící JCHP s.r.o.
Klient Zeppelin CZ / CAT
Formát

Účastníci nesoucí hlavní podíl na úspěšnosti eventu

Petr Kráčmera - Chief creative officer
Jakub Choutka - Director
Nora Kubešová - Production

Popis projektu

Firma Zeppelin patří mezi největší hráče na poli prodeje a pronájmu velké stavební techniky na světě. Cílem projektu bylo realizovat obchodní setkání s partnery firmy při netradiční příležitosti a vytvořit tak nezapomenutelný zážitek, který dá příležitost upevnit vztahy s největšími obchodními partnery a prohloubí povědomí o značce. Ačkoliv se spojení firmy Zeppelin se vzducholodí přímo nabízí, jednalo se o zcela unikátní projekt, jež dosud nemá obdoby. Obchodní setkání nad Prahou uvnitř vzducholodi, ke které vzhlíží spolu se všemi médii i celá Praha tak podtrhnul prestiž, které chtěl zadavatel dosáhnout. Výsledkem je pak nebývalý ohlas od obchodních partnerů a více než 9 milionů shlédnutí napříč všemi médii. Vzducholoď nad Prahou jistě patří mezi obchodně i mediálně nejzdařilejší počiny minulého roku.

Počet oslovených eventem vs. reálně zúčastněných

Počet oslovených je odhadován na 9 000 000 / zuúčastněných 200

Kreativita

Ačkoliv idea spojení společnosti Zeppelin CZ s vzducholodí, která z historických důvodů platí u široké veřejnosti za Zeppelin není nijak inovativní. Spojení těchto prvků, jejich vizuelní navázání a komunikace celé akce jako takové patří mezi nejpovedenější počiny společnosti JCHP v roce 2018.

Náročnost a provedení

Projekt vzducholodi nad Prahou patří mezi produkčně nejobtížnější projekty, na kterých jsme kdy pracovali. S letovým provozem se pochopitelně váže celá řada požadavků regulátora, odvětví jako takové má řadu specifik, které bylo nutné spolu s vlastníkem vzducholodi řešit a vyřešit. Mechanika produkce na letišti a enormní zájem, který projekt vzbudil u obchodních partnerů i u veřejnosti zcela vytěžili kapacitu vzducholodi. I díky tomu partnerský stan navštívili prakticky všichni velcí klienti, byly jim představeny novinky a podařilo se prohloubit obchodní partnerský vztah. Stovky hodin příprav a v neposlední řadě finačních prostředků došlo své návratnosti v násobné výši.

Přínos (vliv na chování/vnímání)

Marketingový dopad, který se pochopitelně podepsal i na B2B vztazích, byl zcela nevídaný a navzdory vysokým nákladů akce zcela navrátil velikost původní investice. Co více, prakticky všichni Pražané vyhlíželi vzducholoď po dobu čtyř dní a renomé firmy Zeppelin jako zprostředkovatele této akce významně vzrostl.

Doplňující informace

Pronájem letiště, řízení letového provozu, zázemí pro účastníky na doslova zelené letové ploše. To vše a mnoho dalšího patřilo mezi bezprecedentní úkoly spojené s projektem vzducholodi nad Prahou. Na vrh ke všem produkčním obtížím, projekty, které dosud nebyly realizovány či nemají porovnání velmi obtížně hledají pochopení u klienta, který potřebuje značnou odvahu aby investoval do B2B eventu tohoto charakteru a to pochopitelně bez hmatatelných záruk výsledku. V součtu velký risk, který rezultoval v nebývalý ohlas a obchodní úspěch. DOPLNĚNÍ: Čísla existují avšak chrání je obchodní tajemství a NDA v rámci našeho kontraktu s klientem. Klient si čísla bohužel nepřeje dále šířit. Nárůst objednávek se pohybuje v jednotkách procent, s ohledem na segment, prodej velké stavební techniky, jsou jednotky procent významným finančním nárůstem. Pokud jde o věrnost zákazníků, na takto krátkém časovém horizontu v tomto segmentu (životnost strojů) lze brát výsledky velmi obtížně za prokazatelné.

Rozpočet

5 - 10 mio