1D

B.A.T. Playground

Firma Fox Hunter
Klient British American Tobacco


Cíl a popis eventového projektu, způsob realizace a výsledek eventového projektu

Tradiční konference zaměstnanců společnosti B.A.T. je pořádána vždy na začátku nového roku. Jejím cílem je informovat zaměstnance o novinkách ve firmě, předešlých obchodních výsledcích a plánech do nového roku. Zároveň je to příležitost, kde se oficiálně odměňují nejlepší a nejdéle sloužící zaměstnanci. Konference má denní formální část s prezentacemi a následně večerní část, která slouží k zábavě a teambuildingu. Naším zadáním bylo pojmout celou konferenci nekonvenčně, originálně a zábavně. Klasický konferenční prostor Cubex jsme díky speciálním sedacím kostkám z kartonu, barevnému mobiliáři a námi navrženému jednotnému grafickému stylu přetvořili do hravého, inspirativního světa. Jednotlivé formální prezentace byly proloženy krátkými interaktivními hrami a teambuildingovými aktivitami, které u všech udržovaly bystrou mysl a podporovaly fantastickou náladu.

Počet oslovených eventem vs reálně zúčastněných

350/330

Kreativita

Originální a hravé doprovodné aktivity mezi přednáškami udržovaly účastníky ve fantastické náladě. Místo konferenčních židlí jsme navrhli a vyrobili kartonové sedací boxy, které měly další funkci v rámci aktivit. Pro celou konferenci jsme vytvořili unikátní grafický styl, který se odrazil v prezentaci, navigaci a osobních kartách s programem...

Náročnost a exekuce

Každý nekonvenční a novátorský přístup, který se neopírá o předchozí zkušenosti a ověřené principy, je náročný.

Přínos (vliv na chování / vnímání)

Hlavní přínos spatřujeme v ověření našeho předpokladu, že hravost, zábava a originalita dokáže významně ovlivnit pozornost a interaktivitu účastníků u zdánlivě nudné konference.

Doplňující informace

Náš přístup byl od počátku nekonvenční s cílem dosáhnou maximální originality a atraktivity pro účastníka. Chtěli jsme se vyhnout standardní nudné firemní konferenci. Proto jsme to celé pojali jako dětské hřiště. Místo židliček hrací papírové boxy, přednášky se střídaly s zábavnými, teamovými aktivitami, vizuální identita (navigace, prezentace, jmenovky, pozvánky) byla hravě kreativní, stejně jako dress code účastníků. Ten byl multicolor. Výsledky: 1) Účast by 95% ze všech pozvaných účastníků 2) Všechny výše popsané cíle byly doručeny poutavou formou 3) Management a HR vyhodnotili tuto tradiční interní konferenci za nejlepší a nejoriginálnější doposud realizovanou za základě vlastního srovnání a feed backu účastníků.

Rozpočet

do 5 mioobrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek