1C

Českobudějovický advent

Firma art4promotion
Klient Statutární město České Budějovice

Seznam účastníků kampaně nesoucích hlavní podíl na úspěšnosti přihlášených prací

Rudolf Střítecký - Creative Director
Miroslav Nejedlý - Production manager
Lenka Střítecká - Project manager
Alena Bočková - Graphic DesignerCíl a popis eventového projektu, způsob realizace a výsledek eventového projektu

Cílem je vytvořit nejkrásnější vánoční trhy v republice, za kterými se sjíždějí lidé z celého Česka i ze zahraničí. Vytvořili jsme původní koncept adventního městečka s unikátním ledovým kluzištěm o rozloze 640m2 kolem historické kašny. Koncept klade velký důraz na vytvoření pravé vánoční atmosféry a klíč k úspěchu je v koncepci uspořádání celého adventního městečka s kluzištěm v jeho středu,zábavními prvky v centrální části a spirálovitým rozmístěním adventních stánků směrem ven,kde je větší klid pro nakupování.Českobudějovický advent realizujeme od návrhu konceptu,přes zajištění prodejců,kompletního doprovodného programu,technického zajištění,kluziště až po mediální kampaň.Máme radost, že se nám daří naplňovat cíl, "Českobudějovický advent 2018" vyhrál celorepublikovou anketu vyhlášenou TV Nova o nejkrásnější vánoční trhy na TN.cz, před Olomoucí, Brnem a Prahou. Zároveň získal titul nejkrásnější vánoční strom v anketě MF Dnes.

Počet oslovených eventem vs reálně zúčastněných

více než 3mil x více než 500.000

Kreativita

Vytvoření kreativního konceptu předcházela více jak roční příprava. Hlavním sloganem celého projektu je OCHUTNEJTE KOUZLO VÁNOC. Abychom dostali kouzlo Vánoc na jinak prázdnou plochu čtvercového náměstí s kašnou v jeho středu, začali jsme tvořit ADVENTNÍ MĚSTEČKO, do kterého lidé budou jezdit ze všech koutů za tímto kouzlem. Jedním z klíčových prvků je koncepce uspořádání a rozvržení všech prvků. Vše má své místo a je promyšlené, tak aby se návštěvníci cítili dobře. Do adventního městečka vedou 4 zdobené brány v rozích, jinak je uzavřené do čtvercové plochy. Kouzlo Vánoc tvoří jak kluziště, na kterém se můžete projet dokola kolem nádherné kašny, na bruslích můžete i do stylového altánu, ze kterého je možné sledovat program na vánočním nazdobeném pódiu. Kluziště tvoří ledové náměstí celého městečka a kolem něj se soustředí zábava a místa pro setkávání. Vyhlídková věž umožní všem vychutnat si kouzelnou atmosféru z ptačího pohledu. Vše od jednotného grafického vizuálu, přes výzdobu na místě je propojeno tímto heslem.

Náročnost a exekuce

Projekt vyžaduje celoroční práci od zajištění finančních zdrojů (město přispívá částkou 2mil. Kč, která částečně pokrývá náklady na ledové kluziště), veškeré ostatní náklady hradíme my, jako organizátor. Přípravy obnášejí zajištění všech prodejců, zajištění a stavby stánků, ledového kluziště, vyhlídkové věže a všech dalších prvků, zastřešeného pódia, veškeré eventové techniky, výběr a zajištění doprovodného uměleckého programu, Ježíškovy dílny, půjčovny bruslí, údržby kluziště, ostrahy trhů, personální zajištění, úklid a odvoz sněhu, nonstop hlídací služba, technický správce a další.. Event trvá nepřetržitě 44 dní. Produkčně zajišťujeme 616 hodin trvající umělecký program a s ním související technickou produkci. Dále v bodech: - Unikátní kluziště kolem historické kašny o rozloze 640m2 - 120 adventních stánků / Vyhlídková věž / Zvonička / Betlém / Vánoční pódium / Ježíškova dílna / Dobový kolotoč / Stylová půjčovna bruslí - 112 hudebních a uměleckých vystoupení - Více než 600 účinkujících - Více než 500 000 návštěvníků - Desítky kilometrů vánoční výzdoby, ... - nespočet hodin práce a starostí,

Přínos (vliv na chování / vnímání)

Tisíce pozitivních komentářů na sociálních sítích, nespočet děkovných reakcí, vysoká návštěvnost, vítězství v celostátní anketě TV Nova o nejkrásnější vánoční trhy 2018 na TN.cz a titul nejkrásnější vánoční strom 2018 v anketě MF Dnes. Letošní ohlasy byly jakousi Tsunami pozitivních ohlasů a velkým nárůstem návštěvnosti i z řad zahraničních turistů. Lidé se vracejí za vánoční atmosférou opakovaně, kluziště je 12 hodin denně plné nadšených bruslařů od nejmenších, až po ty nejstarší. Českobudějovický advent se stal vysoce vyhledávanou atrakcí a synonymem pro pravou vánoční atmosféru a kouzlo vánoc. Licenci na pořádání máme na 5 let a toto byl teprve druhý ročník v naší produkci s novou koncepcí.

Doplňující informace

Vítěz celorepublikové ankety o nejkrásnější adventní trhy - vyhlášeno tn.cz

Rozpočet

5 - 10 mioobrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek