1D

Madeta Gala 2018

Firma art4promotion
Klient MADETA a. s., a.s. / Madeta

Seznam účastníků kampaně nesoucích hlavní podíl na úspěšnosti přihlášených prací

Rudolf Střítecký - Creative Director
Miroslav Nejedlý - Production Manager
Lenka Střítecká - Production Manager
Alena Bočková - Graphic Desogm
Lukáš Kapinus - Visual DirectorCíl a popis eventového projektu, způsob realizace a výsledek eventového projektu

Galaevent pro zaměstnance. Vedení Madety si váží svých zaměstnanců a i při své velikosti je Madeta jedna velká rodina a tak ke svým lidem i přistupuje. Naším úkolem bylo vytvořit event, který ujistí všechny zaměstnance, jak moc na nich Madetě záleží, jak důležitou jsou součástí týmu, každý jeden a zároveň v nich vyvolat pocit hrdosti na to, že jsou součástí firmy Madeta. Prostřednictvím eventu zaměstnancům dát všem vědět, že jsou jeden velký tým, který táhne za jeden provaz. Konceptem akce dokázat, aby zaměstnanci odcházeli z akce s pocitem, že Madetě na nich záleží a že je to to pravé místo, kde chtějí pracovat . Díky vlně pozitivních ohlasů a děkovným reakcí směrem k vedení se podařilo eventem přenést tyto pocity a sdělení směrem k zaměstnancům, kteří sdíleli hrdost, že patří do týmu Madety napříč všemi profesemi od výroby po management.

Počet oslovených eventem vs reálně zúčastněných

1400 vs 1200

Kreativita

Emoce / wow / humor. Všechny tři prvky vyváženě zapracované do celého konceptu a samotného eventu.Vytvořili jsme hravý kreativní koncept, do kterého jsme zapracovali značku Madeta jako součást příběhu. Ikonický produkt, sýr Madeland, se proměnil v hravou kostku hbitě tancující v rukách černobílého žongléra - mima - hlavní postavy Madetového příběhu.Žlutá krychle nahradila obvyklý bílý žonglérský míček a byla i dominantním prvkem v multimediální scéně na samotném eventu. 3D model obří žluté kostky sýra visel u stropu eventové haly a dotvářel scénu.V průběhu večera i tato kostka sýra ožila a proměnila se v nosný prvek dechberoucí show. Kostka sýra provázela hosty ve všech grafických výstupech od pozvánky, přes programy, dekorace až po vizuály na scéně. Černobílý němý mim s bílou tváří v pruhovaném triku byl i hlavní postavou filmu, který jsme vytvořili pro úvodní část eventu. Natočený film se na místě propojil s živým vystoupením mima, který tak vystupoval z filmu jako reálná postava a zase se do něho vracel. Vtipné a hravé video, kdy mlsný filmový mim přichází na scénu, technikou edgeblandingu a skáče s obrazovky na obrazovku (scéna měla 5 samostatných obrazovek, které přinášely obraz jak samostatně, každá svůj, tak mohly vytvořit jeden celek.) kombinovalo stagemapping , černé divadlo a reálný film z prostředí Madety natočený přímo v provozu s jeho zaměstnanci. Tady příběh - mlsný mim si namaluje stůl, který je prázdný. V druhé obrazovce scény se objevuje dívka v pyžamu a také stůl, ale plný dobrot.Mim mlsně kouká na dívku, která si maže krajíc máslem a tak si také mimickými pohyby vytvoří krajíc chleba, namaž si ho máslem a ukusuje. Ale co to, není to ono. Břicho stále prázdné a na jazyku žádná chuť. A tak zahleděně kouká na dívku v druhém obraze a užívá si pohledu jak jí chutná. V tom se objevuje centrální obrazovka a na ní se rozbíhá video z prostředí výrobní haly Madeta se záběry zaměstnanců,kteří se starají o proces výroby másla. Zaměstnanci v publiku se poznávají a ožívají části haly, kde jsou usazeni lidé z této části výroby.Video mizí a na scénu se vrací mim s prázdným žaludkem a dívka s plným stolem.Tentokrát si nalévá mléko a vychutnává si každý doušek. Mim si tedy opět vytvoří sklenici a napije se imaginárního mléka, ale zase to není ono. Příběh pokračuje dál a tak vidíme záběry dalších zaměstnanců z ostatních provozů.Na závěr filmu dívka odchází od stolu, mim se nepozorovaně přikrade k jejímu stolu a bere si plnou náruč dobrot. Filmový obraz mizí a reálný mim přichází na scénu s plnou náruči Madťáckých dobrot a spokojeně si vychutnává každé sousto. Z publika se po celou dobu ozýval radostný smích , jásot poznávajících se zaměstnanců a potlesk. V tuto chvíli byli rádi, že patří do tohoto týmu.Scénář večera pak oživil kostku sýra i v rukách trapnomága a při vrcholu večera sjela od stropu obří kostka sýra a proměnila se v akrobatickou kostku a dechberoucí show.

Náročnost a exekuce

Náročná multimediální scéna tvořená pěti projekčními plochami o šířce 60m, velkoplošná instalace kinetických koulí, set design celé eventové haly, akrobatické prvky, synchronizace audiovizuálních technologií a uměleckých vystoupení. Vše vytvářené na míru a zapracované citlivě do daného prostoru. Vytvoření a natočení originálního filmu „Tak chutná Madeta“ a propojení do Intro show živým performerem, kde se propojil film s hranou performance. Dvě na míru speciálně vytvořené multimediální akrobatické show. Tematický program / set design / branding / personál / catering pro 1400 osob, logistika, transfery, reporting, a další.

Přínos (vliv na chování / vnímání)

Vlna pozitivních ohlasů z řad zaměstnanců i samotného vedení v pozici zadavatele je důkazem úspěchu vytvořeného konceptu. Vyhodnocení s časovým odstupem několika týdnů a dotazování potvrdilo první spontánní reakce zaměstnanců. Společnost Madeta zaměstnává 1500 zaměstnanců. I přes tuto velikost je ve svém přístupu k zaměstnancům rodinným typem firmy a i z řad zaměstnanců je takto vnímána. Profese se dědí po generace a není neobvyklé, že jsou zde zaměstnané celé rodiny, a to také napříč generacemi. Úspěšnost eventu vyhodnotilo vedení Madety díky osobnímu setkávání, které probíhalo napříč všemi úrovněmi zaměstnanců od výroby až po nanagement. Event jednoznačně pomohl k upevnění úzkých vztahů se zaměstnanci a napomohl i k udržení trendu věrnosti a loajálnosti zaměstnanců. Po vyhodnocení úspěšnosti se vedení rozhodlo navázat na tuto akci a uspořádat další ročník, který proběhne v dubnu. Zájem zaměstnanců o účast na druhém ročníky je enormní, kapacity sálu jsou plně zaplněné a na základě upřímného zájmu a nadšení zaměstnanců o tuto událost potvrdilo vedení Madety úspěšnost prvního ročníku a efektivnost investice do tohoto projektu. Pro doplnění přínosu akce je možné kontaktovat Mgr. Martu Faktorovou, uvedenou jako kontaktní osobu v této přihlášce.

Doplňující informace

Jednoznačným měřítkem úspěšnosti je reakce a spokojenost klienta, se kterým díky velkému úspěchu této akce připravujeme další velký projekt.

Rozpočet

do 5 mioobrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek