1C

Festival RE:PUBLIKA 1918-2018

Firma CONCEPT LINE s.r.o.
Klient Statutární město Brno / TIC Brno

Seznam účastníků kampaně nesoucích hlavní podíl na úspěšnosti přihlášených prací

Daniel Olszyna - Concept director
Robin Zahradník - Sales and project director
Pavel Anděl - Kreativní ředitel projektu
Michaela Rosenmayerová - Key project manager
Kamil Karafiát - Production manager
Denisa Ryšavá - Project manager
Hana Sousedíková - Production executive
Karin Bartošová - Project manager
Daniel Giač - Hudební produkce festivalu
Petr Tureček - Hudební produkce festivaluCíl a popis eventového projektu, způsob realizace a výsledek eventového projektu

Cíl: Oslava 100 let od založení Československa - připomínkou toho nejlepšího, co se za 100 let u nás a na Slovensku podařilo. Stylově v Brně, kde se 90 let před festivalem RE:PUBLIKA v roce 1928 otevřely poprvé brány unikátního výstaviště a na den přesně 90 let před naším projektem se zahajovala Výstava soudobé kultury, oslava první dekády samostatného Československa. Způsob realizace: Třítýdenní non-stop Festival RE:PUBLIKA, který měl naplnit základní kritéria daná zadavatelem: projekty v sobě musely nést reflexi historie, musely být srozumitelné široké veřejnosti, adekvátní plošnému rozsahu akce, ale musely si zachovat i atraktivitu a zábavnost pro běžné návštěvníky (nemělo jít o akademicky pojatou historickou výstavu). Výsledek: Vznikl festival, který návštěvníky tři týdny a čtyři víkendy bavil na brněnském výstavišti i mimo něj. Program, který důstojně a zároveň zábavně připomněl, že za uplynulých 100 let máme být na co hrdí.

Počet oslovených eventem vs reálně zúčastněných

reálná účast na festivalu - 170.000 návštěvníků další desítky tisíc osob zasažených projekty realizovanými ve veřejném prostoru města Brna 300.000 návštěv webu projektu

Kreativita

V briefu byla na bázi ideových draftů dána zadání na kreat. řešení, která měla přinést do projektu agentura. Agentura pro projekt navrhla a produkovala celkem 8 samostatných autorských projektů. 1) Opening event před branami Výstaviště – 5ti hodinový warm-up pro veřejnost před slavnostním otevřením bran Festivalu, včetně slavnostního zahajovacího ceremoniálu (předsedové vlád ČR a SR, ministři kultury ČR a SR aj.). Hudební produkce, start veterán rally, příjezd kolony histor. vozidel s dvojníkem TGM, dopr. program v plenéru aj. 2) Snímeček, prosím? – unikátní fotodokument, v němž osobnosti české fotografie vytvářely po 8 víkendových dnů dokumentaci projektu svojí optikou a úhlem pohledu.(Antonín Kratochvíl, Jan Šibík, Jindřich Štreit, Dita Pepe, Karel Cudlín, Tomáš Třeštík, Markéta Navrátilová, Bohdan Holomíček) 3) 100 let, 100 knih –Citace a úryvky z čs. literatury jsme přenesli do ulic města, na „literárně“ nečekaná místa (nástřiky na chodnících v centru Brna, zaplavení kaváren sérií literárních podtácků, noční nasvícení literár. citátů na budovy a chodníky v centru, polepy tramvají aj.). Město tímto projektem na měsíc ožilo literaturou. 4) Příběhy fotek –rychlou kampaní jsme oslovili veřejnost a vytvořili přístupnou databázi neznámých rodinných příběhů uplynulého století a s nimi souvisejících fotografií. Databáze je stále přístupná na www.republikafotky.cz. Vybrané fotky a příběhy byly prezentovány přímo v průběhu na festivalu na velkoplošných fotostěnách v plenéru festivalu. 5) Divadlo na výstavišti – Cílem projektu bylo po letech vrátit na výstaviště divadlo a připomenout jeho nejslavnější éru, kdy zde působilo i Osvobozené divadlo. Funkcionalistická budova divadla arch. Králíka byla díky narušené statice dlouhodobě uzavřena, náš projekt ji ale po dobu festivalu znovu otevřel veřejnosti, obnovil zde kavárnu, postavil před ni nové jeviště a pův. divadlo využil jako expozici o jeho historii i jako kulisu pro dění na pódiu, kde se vystřídaly desítky divad. souborů, koncerty, recitace poezie i stand-up vystoupení. 6) Festivalová stage -Festival dotvářel s výjimkou pondělků i line-up v podobě min. 3 koncertů na hlavní stage denně. Agentura navrhla a zprodukovala line-up v počtu 61 koncertních vystoupení interpretů z CZ a SK hudební scény, a stage zajistila i technicky. Na hlavní scéně vystoupili mj. Tomáš Klus, Jana Kirschner, Buty, Peter Lipa, Anna K., Jaroslav Uhlíř, Ondřej Ruml, Michal Hrůza, Mirai, Bigband G. Broma, Midi Lidi, Progres2, Ivan Mládek aj. 7) Gastrofest první republiky - oprášením receptů babiček a prababiček jsme postavili koncept unikání gastrozóny festivalu. Tedy žádné stánky s langošem a veletržní klobásou, ale komplexně stylizované, průběžně obměňované prvorepublikové speciality, včetně dobově oděné obsluhy, za doprovodu velmi lidových cen. Celkem obslouženo 57000 v EET zaúčtovaných hostů. 8) Festival tradičních řemesel první republiky – průběh po 4 festivalové víkendy.

Náročnost a exekuce

Náročnost a exekuce projektu byly v tomto případě určujícím prvkem. Fatální byla zejména termínová dispozice. Díky vleklému procesu VŘ veřejné zakázky, vč.doby, jenž musela být po vyhlášení výsledků VŘ poskytnuta na příp. podání odvolání účastnících se subjektů, nastala situace, kdy podpis smlouvy s agenturou na realizaci projektu tohoto rozsahu proběhl pouhé 3 měsíce před zahajovacím dnem festivalu. Situace v podstatě na bázi absurdního dramatu, než realizovatelné produkční práce :-) Přes to vše vznikl díky nasazení agentury produkčně extrémní rozsáhlý projekt, hladce fungující po celých 23 dnů svého průběhu. Pokrýt musela agentura nejen produkční a technické zastřešení realizace festivalu, ale i produkci svých 8 kreativních autorských projektů v rámci festivalu, koordinaci všech externích participujících autorských projektů (více než 20 hlavních projektů a instalací) i krátkodobých projektů, které na festivalu pouze na několik dnů hostovaly (cca dalších 30 projektů). To vše završeno kompletním personálním zajištěním festivalového štábu, fungujícím na každodenní bázi, včetně plánů krizového štábu, bezpečnostních opatření a denního reportingu.

Přínos (vliv na chování / vnímání)

Prostřednictvím agenturou realizovaného projektu vznikl festival, který návštěvníky tři týdny a čtyři víkendy bavil na brněnském výstavišti i mimo něj. Vznikl program, díky kterému brněnké výstaviště opět ožilo jako veřejný prostor, který lákal k návštěvě jednotlivce i celé rodiny opakovaně, protože celý program nebylo možno absolvovat během jediné návštěvy. Program, který důstojně a zároveň zábavně připomněl, že za uplynulých 100 let máme být na co hrdí. A to byl hlavní cíl zadavatele Festivalu RE:PUBLIKA. Potvrdilo to nejen 170.000 jeho návštěvníků na výstavišti v Brně, ale také vlna mediální publicity, kterou festival vyvolal. Nešlo samozřejmě vždy pouze o pozitivní reakce, dle očekávání festival tohoto rozsahu vyvolal pochopitelně řadu kontroverzí. Těch se aktivně chopila zejména brněnská politická opozice, která vytvářela sérii mediálních přestřelek, generující festivalu po celou dobu jeho průběhu masivní mediální publicitu, stejně jako vysokou frekvenci tohoto tématu na sociálních sítích. Ať už ale byl názor jednotlivců i skupin na festival RE:PUBLIKA jakýkoliv, jedno bylo jasné všem – projekt tohoto rozsahu a hloubky, zdarma přístupný veřejnosti, zde zřejmě dalších 100 let opět nebude. Hard data: Generovaná publicita za období 26. 3. - 8. 7. 2018 (media monitoring zadavatele): 628 článků online, 306 článků tisk, 96 článků/reportáží TV, rozhlas 39 článků/příspěvků. Hodnota publicity: 31 580 000 Kč AVE (Advertising Value Equivalent), přepočet publicity na cenu srovnatelného inzertního prostoru. (media monitoring zadavatele)

Doplňující informace

--

Rozpočet

nad 30 mioobrázek
obrázek
obrázek