Zprávy

Aktuálně v asociaci

Eventy potřebujeme! Budoucnost je v kreativitě a zodpovědnosti
8. 9. 2020

V pondělí 7. září se v pražském business hubu Opero konal čtvrtý Event MeetUP letošního roku. Diskuzi na téma „Jak zadavatelé vidí budoucnost eventů?“ si přišlo poslechnout na 40 účastníků primárně z organizačních agentur, ale také lokací či zadavatelů.

Speakři zodpověděli otázky, jak se v jejich společnosti odrazilo období pandemie na pořádání akcí a jak vidí jejich další vývoj, jak významnou roli hrají eventy v jejich marketingovém mixu či jaký je jejich pohled na on-line eventy a doporučení Nocovid pro bezpečné pořádání hromadných akcí.

Milan Baka, Coffee Business Unit Manager ze společnosti Coca-cola HBC Česko a Slovensko uvedl, že byly pozastaveny téměř všechny aktivity značek výjma bannerových formátů v on-line. Netradiční pojetí předávání cen Zlatý anděl, jehož byli sponzorem však ukázalo, že se dá udělat kvalitní velký event i bez slavnostního ceremoniálu a obecenstva. Milan vidí možnost v pořádání eventů přes virtuální prostředí, ale zároveň dodává: „Společnost se bude chtít potkávat a lidé i zadavatelé k tomu budou hledat cesty. Testováním v určité formě si budeme muset všichni projít.“

Za Plzeňský Prazdroj promluvil Brand Manager Jan Toloch. „Eventy jsou pro nás nedílnou součástí marketingového mixu, investujeme do nich až 30 % rozpočtu. Jedná se o unikátní nástroj, s žádnou jinou aktivitou nemůžeme být spotřebiteli tak blízko a poskytnout mu obdobný zážitek s naší značkou,“ uvedl. V rámci opatření upustili od velkých akcí jako jsou např. Pilsner Fest, Olympijské parky či Karlovarský festival. Eventy nenahrazujeme jinými aktivitami, ale přizpůsobujeme je aktuální pandemické situaci. „Byl bych rád, aby se pravidla Nocovid co nejvíce rozšířila do populace, aby se lidé nebáli na akci přijít. V týmu používáme bezpečnostní doporučení, abychom se v maximální možné míře mohli setkávat tak, jak byli naši zákazníci zvyklí,“ dodal v závěru.

Podle Martina Šlechty, který je zodpovědný za značku osobních vozů společnosti Mercedes-Benz v České republice nejsou jejich marketingové aktivity tak významně omezeny jako u jiných segmentů. Plánovaný rozpočet ponížili zhruba o 20 % a upustili od sponzoringu na 2 velkých akcích – Legendy a Prague Fashion Week. „Akce pro menší počet lidí jsme zachovali. Vnímáme pocity lidí, a z toho vycházející atmosféru daného eventu. Lidé jsou alfou omegou všeho, vždy máme řádně připravené bezpečnostní opatření, ale neupozorňujeme na ně, nevyžaduje-li to situace. Od června plníme marketingový plán beze změn, “ nastínil pozitivní výhled na pořádání akcí Martin.

Eventy jako velmi důležitý marketingový nástroj považuje i Miloslav Tuček z České spořitelny, který má na starosti interní komunikaci, alokuje do nich až 60 % rozpočtu. „Všechny naše hromadné akce, jež sponzorujeme, jsme zrušili. Situaci celý trh ztěžují vládní opatření, které jsou zmatené jak pro nás, tak i pro organizátory či veřejnost. On-line budeme využívat na nové typy formátů, eventy do tohoto prostředí přesouvat nechystáme. Nyní nemáme naplánované žádné akce, ale jakmile to bude možné, začneme je realizovat, rozpočty na to máme,“ shrnul aktuální situaci ve společnosti.

Závěrem se moderátor, místopředseda České eventové asociace Norbert Pýcha, zeptal na názory k velkému počtu poptávaných agentur do tendrů a zvážení tzv. skicovného (odměny za uskutečněnou práci na zadání). Brand týmy jsou diskuzi otevřené, ale shodují se, že vše významně ovlivňují interní procesy. „U nás vítězí kreativní pojetí. Doporučuji také pracovat s indikátory měřitelnosti. Za úspěšnou kampaň považuji např. navýšení počtu leadů na naše webové stránky či posun v nákupním chování spotřebitele. Když bude agentura schopna kvantifikovat přínos pro značku, je to v tendrech obrovské plus,“ doporučuje Martin Šlechta. obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek

Další aktuality

1. 12.
2020
9. prosince rozhoduje členská schůze České eventové asociace o přijetí nových členů

Mezi hlavní cílie České eventové asociace je budování povědomí a významu eventového segmentu a rozvoj standardů na trhu služeb. Tento rok všechny z eventového segmentu ...

Číst více
19. 11.
2020
Specializované pracovní skupiny České eventové asociace zahájily svou činnost

Česká eventová asociace začátkem listopadu na statusu Events Never Give Up vyzvala členskou základnu a další příznivce ČEA, aby se zapojili do záchrany eventového sektoru ...

Číst více
16. 11.
2020
Průzkum eventového trhu pro potřeby jednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu

V posledních dnech probíhá intenzivní komunikace mezi předsedou ČEA Vítkem Rozehnalem a státní správou, především Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO). MPO žádá od ČEA ...

Číst více