AKTIVITY ČEA

BUDUJEME KOMUNITU EVENTOVÝCH PROFESIONÁLŮ

Na neformálních setkáních s ostatními nadšenci našeho oboru sdílíme inspiraci a předáváme si cenné zkušenosti. Ale také diskutujeme, co nás trápí a co můžeme udělat společně pro to, abychom navzájem pomáhali našim byznysům.

SPOLEČNĚ PROFESIONALIZUJEME EVENTOVÝ OBOR

Bezpečnost je základ. Naším cílem je přiblížení se standardům Německa, Rakouska či Velké Británie. Pracujeme na tvorbě a následném prosazování profesních standardů bezpečnosti, spolehlivosti a transparentnosti, ideálně jako Profesní kodex. A pro snížení rizik plánujeme edukovat jak eventové profíky na naší straně, tak i zadavatele.

PROSAZUJEME JEDNOTNÉ ZÁJMY U INSTITUCÍ A STÁTNÍCH ORGÁNŮ

Díky úsilí České eventové asociace byl náš obor státem během covidové pandemie výrazně podpořem. Nikdo neví, co nás v podnikání může znovu potkat a státní orgány nejsou otevřeny diskuzi s jednotlivci. V komunitě je síla, my už máme vytvořené významné vazby a budeme vytvářet nové.

POŘÁDÁME NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÝROČNÍ CENY O NEJLEPŠÍ EVENTY

Bez nastavování benchmarků, bez inspirace těmi nejlepšími pracemi je další posun jen obtížný. A když se budeme zlepšovat všichni, poroste kvalita a prestiž celého oboru.

NAVAZUJEME SPOLUPRÁCE S MEZINÁRODNÍMI ASOCIACEMI A PARTNERY

Pro zvýšení prestiže českých společností na mezinárodním trhu je důležité být na něm také vidět. Proto budeme usilovat o podporu našich členů v účasti na mezinárodních projektech a soutěžích.

POVAŽUJEME ZA NEZBYTNÉ SBÍRAT A SDÍLET OBOROVÁ DATA

Bez relevantních dat neexistuje správné rozhodování. Bez dat nemohou veřejné politiky reagovat na naše problémy a my podnikatelé nemůžeme definovat priority, které potřebujeme společně řešit. Data nám pomáhají vytvářet benchmarky a ukazovat trendy, podle nichž můžeme lépe řídit svá podnikání.

 

POŘÁDÁME TEMATICKÉ WORKSHOPY A MEETINGY PROFESNÍCH SKUPIN

Máme celou řadu tradičních i nových témat (výběrová řízení, umělá inteligence ad.), která naši klienti řeší. Společná řešení nám šetří čas a energii nad hledáním vlastních cest a zároveň usnadní rozhodování našim klientům.

vytváříme unikátní spolupráci s vysokými školami

Z vysokých škol každoročně vychází desítky tisíc absolventů. V praxi se stávají zadavateli či uživateli našich služeb. Cítíme za velmi důležité část z nich vzdělávat v našem oboru a připravit je na možnou spolupráci s eventovými profesionály.